14 paź 2018, Radom

XIII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Zapisy i informacje

Zapisani

Zapisani

Zapisy

Maraton
14/10/2018 10:00 42.2km

Od 0.00zł

Półmaraton
14/10/2018 12:30 21.1km

Od 0.00zł

10 KM
14/10/2018 12:30 10km

Od 0.00zł

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Kozłów k/Radomia , Puszcza Kozienicka
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

XIII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI
PUSZCZA KOZIENICKA ZAPRASZA
ORGANIZATOR - Stowarzyszenie „Biegiem Radom!
Współpraca – Gmina Jastrzębia , Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie


I. CEL
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
- Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.
- Promocja piękna Puszczy Kozienickiej.
- Promocja Gminy Jastrzębia.


II. TERMIN I MIEJSCE
- 14 października 2018r. (niedziela), start biegów - godz. 1000
- Kozłów k/Radomia , Puszcza Kozienicka


III. DYSTANS
- Bieg główny – maraton.
- Biegi towarzyszące – półmaraton, 10 km


IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Zgłoszenia :
- internetowe - www.biegiemradom.pl, www.cronochip.pl/biegiem-radom
- biuro zawodów – zgłoszenia możliwe tylko w przypadku, gdy liczba zgłoszeń internetowych nie przekroczy ustalonego limitu
Kontakt :
- biegiemradom@wp.pl , tel.504 574 021


V. TRASA BIEGÓW
Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie Puszczy Kozienickiej
Start i meta wszystkich biegów przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie – Gm.Jastrzębia.
Nawierzchnia – asfaltowe drogi gminne, leśne drogi gruntowe.
UWAGA – bieg na drogach gminnych przeprowadzony zostanie przy otwartym ruchu drogowym i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego!


VI. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 13.10.2018r. – biuro zawodów – w godz. 1700 – 2000 - Zespół Szkół Samochodowych – Radom ul.25 Czerwca 66 – zgłoszenia (z uwagą jak w p.IV) , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
Niedziela 14.10.2018r. - biuro zawodów – od godz. 0830 – Publiczna Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie k/Radomia, Gmina Jastrzębia - zgłoszenia ( z uwagą jak w p.IV), weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
godz. 1000 – start maratonu,
godz. 1230 – start półmaratonu i biegu 10 km,
godz. 1530 ÷ 1600 – dekoracja zwycięzców XII RMT, zakończenie imprezy.
Uwaga:
- Na 30 min. przed startem każdego z biegów, zostaną zakończone zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie pakietów.
- Limit czasu dla biegu maratońskiego wynosi 5g.30min.


VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, MEDALE
Maraton -
Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn
– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K18/M18,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70
– kat. najlepsza radomianka, najlepszy radomianin ( dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego)
– kat. najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”
Nagrody:
1- 5 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 600; 400; 300; 250; 200 zł
1- 3 miejsce w kat. wiekowych - puchary
1- miejsce w kat. najlepszy radomianin i najlepsza radomianka – puchary
1 - kat. najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” – 1 miejsce - wyjazd na maraton zagraniczny org. przez SBR!, 2 i 3 miejsce – pokrycie k-tów opłaty startowej maratonu zagranicznego;
Półmaraton –
Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn
– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K18/M18,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70
Nagrody:
1- 3 miejsce w kat. generalnej – puchary, nagrody finansowe – 300, 200, 150 zł
1 miejsce w kat. wiekowych – puchary ; 2-3 miejsca - statuetki
10km –
Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn
– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K16/M16,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70
Nagrody:
1-3 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 300, 200, 150 zł
1 miejsce w kat. wiekowych – puchary ; 2-3 miejsca - statuetki
Uwaga : zawodnicy nagradzani w kat. generalnej nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kat. wiekowych ( nie dotyczy
kat. najlepsi – radomianka/radomianin , zawodniczka/ zawodnik członek SBR!).
Medale okolicznościowe – wszyscy zawodnicy, którzy ukończą maraton, półmaraton, lub bieg na dyst. 10km.


VIII. UCZESTNICTWO
- Do startu w maratonie i półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają
aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
- W biegu na dystansie 10km mogą startować osoby które ukończyły 16-ty rok życia- zawodnicy niepełnoletni muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
Uwaga : ustala się limit uczestników – 500 zawodników (łącznie dla wszystkich biegów). Z chwilą zgłoszenia 500
zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się poprawnie wypełniony
i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.


IX. OPŁATY
Terminy i wysokości opłat startowych -
1. termin – do dnia - 31.08.2018r. - maraton : 40,00 zł. , półmaraton ,10km : 30,00 zł.
2. termin - do dnia – 11.10.2017r. – maraton : 50,00 zł., półmaraton ,10km : 40,00 zł.
3. termin – biuro zawodów – maraton : 70,00 zł., półmaraton ,10km : 50,00 zł.
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 65 roku życia i zawodniczki powyżej 60 roku życia, którzy dokonają
zgłoszenia w 1. terminie (do 31.08.2018r.).
Opłata startowa członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”:
1. termin - do 31.08.2018r.) - maraton : 20,00zł. , półmaraton i 10km : 15,00 zł.
2. termin – do dnia 11.10.2018r. – maraton : 30,00 zł. , półmaraton i 10km : 20,00 zł.
3. termin – biuro zawodów – maraton : 40,00 zł. , półmaraton i 10km : 30,00 zł.


X. WYŻYWIENIE, NOCLEGI, TRANSPORT
- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom posiłek po biegu.
- Na trasie biegu zlokalizowane będą punkty odświeżania i odżywcze oznaczone na mapce biegów.
- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie(własny śpiwor i materac).
- Zorganizowany dojazd z Radomia do Kozłowa ( nie dotyczy zaw. z Radomia i powiatu radomskiego)
- sobota 13.10.18, ok. godz. 19.00 - odjazd z biura zawodów (ul.25 Czerwca 66) ,
- niedziela 14.10, ok. godz. 08.30 – odjazd z parkingu przed dworcem PKP ,
- zainteresowani dojazdem winni zgłosić tą potrzebę telefonicznie – w sobotę w godz. pracy biura zawodów , lub w
niedzielę do g. 07.30 - tel. 504 574 021
- Organizator nie przewiduje zbiorowego transportu z Kozłowa do Radomia po zakończeniu imprezy.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
- Wszystkie biegi z elektronicznym pomiarem czasu.
- Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać
ze strony internetowej swój imienny dyplom.
- Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja
należy do Organizatora.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼