ZASADY USŁUG

Nota prawna

  1. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

CRONO CHIP S.L., zwana dalej ADMINISTRATOREM, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informuje go, że dane te będą traktowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz Ustawy 3/2018 z 5 grudnia (LOPDGDD) w których zapisano następujące informacje o przetwarzaniu danych:

Utrzymanie relacji z Użytkownikiem: operacje planowane do przeprowadzenia w ramach tego punktu to:

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda zainteresowanego.

Kryteria przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do zakończenia ich przetwarzania, a gdy nie jest to już konieczne do tego celu, zostaną usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować pseudonimizację danych lub całkowite ich zniszczenie.

Przekazywanie danych: CRONOCHIP S.L. pełni funkcję ZARZĄDCY DANYCH przy zarządzaniu rejestracjami na platformie internetowej dla różnego typu imprez stworzonych przez organizatorów danego wydarzenia uznanych za ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANE DANE. Dane zebrane od zainteresowanej strony będą pobierane wyłącznie w celu organizacji zawodów sportowych.

Odpowiedzialność organizatora: Organizatorzy zawodów/imprez są uważani za ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANE DANE, dlatego obowiązkiem każdego z nich jest przestrzeganie Rozporządzenia (UE) 2016/679 z 27 kwietnia (RODO) i Ustawy 3/2018 z grudnia 5 (LOPDGDD).

Prawa, które posiadają Użytkownicy:

Przetwarzane dane Użytkownika zawarte są w bazie danych o nazwie „Clientes”.

Dane kontaktowe ADMNINISTRATORA w celu skorzystania z przysługujących praw: CRONOCHIP, S.L.. Avda.Tres Forques, 41 - 46018 Walencja (Walencja). E-mail: info@cronochip.com

Operatorem kart płatniczych oraz płatności online w polskojęzycznej platformie internetowej jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.  1. ZNAK OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY DLA INFORMACJI PRZEKAZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy, zaznaczając odpowiednie pola i wprowadzając dane w polach oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub w innych formularzach, wyraźnie, swobodnie i jednoznacznie akceptują, że ich dane są niezbędne do obsługi zapytania. Podanie danych w pozostałych polach jest dobrowolne. Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane ADMINISTRATOROWI są zgodne z prawdą i staje się on odpowiedzialny za informowanie go o wszelkich zmianach. ADMINISTRATOR informuje i gwarantuje Użytkownikom, że ich dane osobowe w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem organizatorów zawodów/imprez, na które Użytkownicy się rejestrują oraz, że w każdym przypadku, gdy dojdzie do jakiegoś przekazania danych osobowych, będą musieli uzyskać oni uprzednio wyraźną, świadomą i jednoznaczną zgodę Użytkownika. Wszystkie dane wymagane za pośrednictwem strony internetowej są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do zapewnienia Użytkownikowi optymalnej obsługi. W przypadku braku podania wszystkich danych nie ma gwarancji, że świadczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb Użytkownika.  1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych ADMINISTRATOR informuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych za które jest odpowiedzialny, w sposób zgodny z zasadami opisanymi w art. 5 RODO. Przepisy te są traktowane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty w stosunku do zainteresowanej strony oraz są ograniczony tylko do tego co niezbędne aby móc zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług.

ADMINISTRATOR gwarantuje, że wdrożył odpowiednią politykę techniczną i organizacyjną w celu zastosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO w celu ochrony praw i wolności Użytkowników oraz przekazał im odpowiednie informacje, aby mogli w każdej chwili z nich skorzystać. W odniesieniu do ochrony danych osobowych ADMINISTRATOR zawsze przestrzega wszystkich przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych za które jest odpowiedzialny w sposób zgodny z zasadami opisanymi w art. 5 RODO.