ZASADY USŁUG

Nota prawna

INFORMACJE OGÓLNE

CRONOCHIP zgodnie z ustawą o usługach handlu elektronicznego, informuje, że:

Firma obsługująca platformę nazwy się CRONOCHIP.

Polska filia firmy znajduje się pod adresem:

ul. Popiełuszki 39c/16, 94-053 Łódź
NIP: 7272730035
Strona internetowa: www.cronochip.pl

 1. Poprzez wejście i używanie witryny, użytkownik wyraża pełną akceptację poniższych warunków.
 2. Niektóre z informacji lub usług mogą wymagać uwierzytelnienia użytkownika przez, pocztę elektroniczną” (email) i „hasło” (password), które wcześniej otrzymał od CRONOCHIP. Użytkownik gwarantuje poufność otrzymanych danych, zobowiązuje się do informowania CRONOCHIP w sytuacjach utraty poufności danych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze strony internetowej lub informacji publikowanych na niej do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym. Zarówno, za dostęp jak i informacje na stronie jest odpowiedzialny wyłącznie ten kto je publikuje (za szkody które mogą wyniknąć z dostępu lub wykorzystania takich informacji).
 4. CRONOCHIP nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do strony internetowej lub jej zawartości. CRONOCHIP dołoży wszelkich starań, aby takie błędy się nie występowały.
 5. Marka, logo, etykiety i znaki handlowe CRONOCHIP znajdujące się na stronie są zarejestrowane jako własność CRONOCHIP. Ponad to wszystkie teksty, rysunki, grafiki, wideo oraz audio, należą do CRONOCHIP i nie mogą być modyfikowane, kopiowane, zmieniane, powielane, adaptowane lub tłumaczone przez użytkownika lub osoby trzecie bez wyraźnej zgody od CRONOCHIP o ile nie wskazano inaczej. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej, uważa się za naruszenie praw własności intelektualnej i spowoduje to podjęcie odpowiednich działań prawnych.
 6. Utworzenie jakiegokolwiek linku z innej strony do strony internetowej CRONOCHIP podlega następującym warunkom:
  • Całkowita lub częściowa reprodukcja którejkolwiek z usług zawartych na stronie internetowej CRONOCHIP jest zabroniona.
  • Nie można ustanawiać deep-links ze stroną CRONOCHIP ani jej usługami.
  • Link nie może zawierać fałszywych, niedokładnych lub błędnych informacji o stronie internetowej CRONOCHIP lub jej usługach, a w szczególności tyczy się to znaków, które stanowią część hiperłącza do strony internetowej CRONOCHIP.
  • CRONOCHIP nie będziesz odpowiedzialne za treści i usługi udostępniane do publicznej wiadomości na stronie internetowej zawierającej łącze do tej strony.
  • Wszelkie linki do strony CRONOCHIP muszą prowadzić na stronę główną.
 7. CRONOCHIP informuje użytkownika strony internetowej, że wypełnianie formularza rejestracyjnego może być niezbędne do prawidłowego dostarczania usług.
 8. Warunki korzystania z tej strony internetowej mają charakter nieokreślony. CRONOCHIP może w każdej chwili zmienić lub wprowadzić nowe warunki, publikując je na tej stronie. Przepisy o świadczeniu usług i warunki użytkowania danej strony internetowej podlegają prawu hiszpańskiemu. CRONOCHIP wyraźnie zrzeka się wszelkich innych jurysdykcji, a użytkownik wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów Hiszpańskich w Pobla de Vallbona, Valencia.
 9. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych informujemy, że przy zbierania danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia poufności danych zgromadzonych na naszej stronie. Informujemy, że zebrane dane osobowe zostaną zapisane w bazie danych oraz CRONOCHIP będzie za nie odpowiedzialne. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, odwołania i zmiany informacji osobistych zawartych w bazie danych, które mogą być wykorzystane do przesyłania informacji, reklam produktów oraz usług naszej firmy.

  Operatorem kart płatniczych oraz płatności online na platformie jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Zgodnie z art. 3 ust. B instrukcja 1/2006 z dnia 8 listopada, Agencji Ochrony Danych Osobowych w Hiszpanii, o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rachunkowych, podatkowych oraz reklamowych. Zgodnie z postanowieniami o ochronie danych, informujemy:

  • Dane osobowe zawarte są w bazie danych o nazwie „Clientes”.
  • Wszystkie osoby mogą korzystać ze swoich praw dostępu, odwołania i sprzeciwu do administrowania ich danych osobowych.
  • Administratorem odpowiedzialnym za dane jest główna filia firmy CRONOCHIP S.L. znajdujący się w Hiszpanii: Carrer de les Tres Forques, 41, 46018 Valencia.