14 paź 2018, Radom

XIII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Wyniki

Wyniki

Maraton
14/10/2018 10:15 42.2km

Półmaraton
14/10/2018 10:15 21.1km

10 KM
14/10/2018 10:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

XIII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Jedlnia Letnisko - 14.10.2018r.

NADLEŚNICTWO RADOM ZAPRASZA DO PUSZCZY !!!

ORGANIZATOR - Stowarzyszenie „Biegiem Radom!

WSPÓŁORGANIZATOR – Nadleśnictwo Radom, Leśny Ośrodek Edukacyjny

im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku

I CEL.

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

- Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.

- Promocja piękna terenów leśnych Nadleśnictwa Radom.

- Promocja Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku

II. TERMIN I MIEJSCE

- 14 października 2018r. (niedziela), start biegów - godz. 1000

- Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego – Jedlnia Letnisko ul. Płużańskiego 30.

III. DYSTANS

- Bieg główny – maraton.

- Biegi towarzyszące – półmaraton, 10 km

IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Zgłoszenia :

- internetowe – do dnia 11.10.2018r. - www.biegiemradom.pl, www.cronochip.pl/biegiem-radom

- biuro zawodów – w dniach 12-14.10.2018r.

Kontakt :

- biegiemradom@wp.pl , tel.504 574 021

V. TRASA BIEGÓW

Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenach lasów Nadleśnictwa Radom.

Start i meta wszystkich biegów – Leśny Ośrodek Edukacyjny – Jedlnia Letnisko.

Nawierzchnia – drogi leśne o nawierzchni gruntowej i szutrowej.

VI. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów -

Piątek 12.10.2018r. – w godz.17.00-20.00, Sobota 13.10.2018r. – w godz. 17.00 – 20.00- Radom, ul.Traugutta 46/48 ( siedziba Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”)

– zgłoszenia , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

Niedziela 14.10.2018r. w godz. 08.00 –09.30 - Leśny Ośrodek Edukacyjny - Jedlnia Letnisko ul.Płużańskiego 30

- zgłoszenia , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

Start biegów -

godz. 1000 – bieg 10 km,

godz. 1015 – maraton, półmaraton – limit czasu 5h 30min.

Dekoracje zwycięzców-

godz. 12.00 – 10km ; godz. 14.00 – półmaraton ; godz. 15.45 – maraton, zakończenie imprezy

VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Maraton -

Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K18/M18,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70

– kat. najlepsza radomianka, najlepszy radomianin ( dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego)

- kat. najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Nagrody -

1- 5 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 600; 400; 300; 250; 200 zł

1- 3 miejsce w kat. wiekowych - puchary

1- miejsce w kat. najlepszy radomianin i najlepsza radomianka – puchary

- kat. najlepsi :zawodniczka i zawodnik Stow. „Biegiem Radom!” -1 miejsce - wyjazd na maraton zagr.; 2-3 m. - puchary

Półmaraton –

Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K18/M18,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70

Nagrody:

1- 3 miejsce w kat. generalnej – puchary, nagrody finansowe – 300, 200, 150 zł

1 miejsce w kat. wiekowych – puchary ; 2-3 miejsca - statuetki

10km –

Klasyfikacje – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn: K16/M16,K30/M30,K40/M40,K50/M50,K60/M60,K70/M70

Nagrody:

1-3 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 300, 200, 150 zł

1 miejsce w kat. wiekowych – puchary ; 2-3 miejsca - statuetki

Uwaga : zawodnicy nagradzani w kat. generalnej nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kat. wiekowych ( nie dotyczy kat. najlepsi – radomianka/radomianin , zawodniczka/ zawodnik członek SBR!).

Medale okolicznościowe – wszyscy zawodnicy, którzy ukończą maraton, półmaraton, lub bieg - 10km.

VIII. UCZESTNICTWO

- Do startu w maratonie i półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.

- W biegu na dystansie 10km mogą startować osoby które ukończyły 16-ty rok życia- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

Uwaga : ustala się limit uczestników – 500 zawodników (łącznie dla wszystkich biegów). Z chwilą zgłoszenia 500 zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się poprawnie wypełniony
i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.

IX. OPŁATY

Terminy i wysokości opłat startowych -

1. termin – do dnia - 31.08.2018r. - maraton : 40,00 zł. , półmaraton ,10km : 30,00 zł.

2. termin - do dnia – 11.10.2017r. – maraton : 50,00 zł., półmaraton ,10km : 40,00 zł.

3. termin – biuro zawodów – maraton : 70,00 zł., półmaraton ,10km : 50,00 zł.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 65 roku życia i zawodniczki powyżej 60 roku życia, którzy dokonają zgłoszenia w 1. terminie (do 31.08.2018r.).

Opłata startowa członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”:

1. termin - do 31.08.2018r.) - maraton : 20,00zł. , półmaraton i 10km : 15,00 zł.

2. termin – do dnia 11.10.2018r. – maraton : 30,00 zł. , półmaraton i 10km : 20,00 zł.

3. termin – biuro zawodów – maraton : 40,00 zł. , półmaraton i 10km : 30,00 zł.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom posiłek po biegu.

- Na trasie biegu zlokalizowane będą punkty odświeżania i odżywcze oznaczone na mapce biegów.

- Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

- Istnieje możliwość noclegu w miejscu zawodów – rezerwacja tel. 48 322 10 11.

- Impreza posiada skromne warunki sanitarne ( zimna woda).

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.

- Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać ze strony internetowej swój imienny dyplom.

- Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.

- PROSIMY O ZWROT CHIPÓW PO BIEGU !!!

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼