28 sty 2024, Radom

XVIII Indywidualny Bieg dla WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

Wyniki

Wyniki

XVIII Indywidualny Bieg dla WOŚP
28/01/2024 14:00 1km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem504574 021

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Alejki Parku im. Tadeusza Kościuszki W Radomiu
Odbiór numerów startowych
27.01.2024r. (sobota), godz. 10.00 – 16.00 - MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) 28.01.2024r. (niedziela), godz. 12.00 – 17.00 – hol UM, ul. Żeromskiego 53
Polityka zwrotów
OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI

Regulamin

XVIII Indywidualny Bieg dla WOŚP

„Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

I. CEL BIEGU

 1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Zbiórka na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

II. TERMIN BIEGU

28 stycznia 2024r. (niedziela)

III. MIEJSCE I TRASA BIEGU

 1. Alejki Parku im. Tadeusza Kościuszki W Radomiu.
 2. Długość trasy dowolna - min.1 km ( długość jednej pętli); max. – bez limitu.

IV. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. W indywidualnym biegu dla WOŚP mogą wziąć udział wszyscy chętni.
 2. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 3. Zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie.
 6. Bieg z elektronicznym pomiarem czasu. Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem.
 7. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczną na miejscu imprezy.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom zimne i gorące napoje (na trasie i mecie biegu) oraz poczęstunek po biegu.

V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

27.01.2024r. (sobota), godz. 10.00 – 16.00 - MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!)

28.01.2024r. (niedziela), godz. 12.00 – 17.00 – hol UM, ul. Żeromskiego 53

Uwaga: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia
i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem skutecznego zgłoszenia jest e-mail
z potwierdzeniem rejestracji i pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VI. OPŁATY STARTOWE

 1. Pakiet podstawowy (z okolicznościową koszulką):
 • zgłoszenia elektroniczne - 50zł
 • zgłoszenia w biurze zawodów – 70zł
 1. Pakiet złoty z okolicznościową koszulką imienną ze złotym numerem:
 • zgłoszenia elektroniczne (do 20.01.2024r.) – 100zł
 1. Opcjonalna dopłata za okolicznościową czapeczkę – 30zł
 2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika

w terminie do 20.01.2024r.

 1. Dochód z biegu będzie przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

OPŁATY ULGOWE – wprowadzone od dnia 19.01 – do wyczerpania limitu zgłoszeń

 1. Dzieci i młodzież – 0-18lat
 2. Seniorzy – Panie -60 i więcej lat; Panowie – 65 i więcej lat

VII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

27.01.2024 (sobota)

10.00 – 16.00 – Biuro zawodów - MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

28.01.2024 (niedziela)

12:00 – 17:00 – Biuro zawodów – hol UM, ul. Żeromskiego 53 – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

*Numer startowy za innego uczestnika można odebrać po dostarczeniu do biura zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

UWAGA – zalecamy, aby zawodnicy z Radomia i okolicy dokonali zgłoszenia i odebrali pakiety - w sobotę, natomiast zawodnicy spoza Radomia - w niedzielę.

14.00 – 18.00 – Biegi indywidualne.

Uwaga: Wspólna rozgrzewka: godz. 13.50

18.00 – Zakończenie biegów.

18.30 - Dekoracje zwycięzców.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu WOŚP, Organizator ograniczył do 3 liczbę kategorii wiekowych.

Podział kategorii :

 • Open kobiet i mężczyzn
 • Młodzieżowa dziewcząt i chłopców (0 – 18 lat)
 • Kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn (19 – 49 lat)
 • Kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn (50 i więcej lat)
 1. W każdej z kategorii puchary otrzymują 3 kobiety i 3 mężczyźni.
 2. Podstawą klasyfikacji będzie pokonany dystans (ilość pełnych okrążeni), a przy równym dystansie lepszy czas.
 3. Zawodnicy wyróżnieni w kategorii open nie będą uwzględniani przy wyróżnieniach w kategoriach wiekowych.

Medale: wszyscy, którzy ukończą bieg (min. 1 km).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
  w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestnicy biegu indywidualnego biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Bieg odbędzie się z zachowaniem obowiązujących w dniu biegu obostrzeń sanitarnych i możliwe są zmiany regulaminu, do odwołania biegu włącznie.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼