25 cze 2017, Radom

V Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76

Wyniki

Wyniki

V Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76 (4 Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy)
25/06/2017 10:00 21.1km

4 Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy
25/06/2017 10:00 21.1km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Radom
Odbiór numerów startowych
Radom
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

REGULAMIN V Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
Współorganizator : MOSiR Radom

I. CEL
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
– upamiętnienie wydarzeń Radomskiego Czerwca ‘76
– promocja miasta Radomia


II. TERMIN I MIEJSCE
– 25 czerwca 2017r. Start biegu - godz. 10:00
– stadion MOSiR im. Marszałka J. Piłsudskiego, Radom ul. Narutowicza 9, ulice miasta (zgodnie z zał. mapką przebiegu trasy)

III. DYSTANS
– półmaraton, trasa posiada atest PZLA

IV. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Informacje – www.polmaratonradom.pl ; www.radom.pl
Zgłoszenia:
– elektroniczne - www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie; www.polmaratonradom.pl;-do 22.06.2017r.
– biuro zawodów - w dniach 24 i 25.06.2017r.
Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

V. TRASA BIEGU
- start – ul. Narutowicza, ulice miasta Radomia
- meta – stadion MOSiR
- trasa posiada atest PZLA, oznakowanie pionowe i poziome – każdy kilometr, punkty odżywcze – 5; 10; 15; 20 km ; punkty odświeżania, sanitariaty, pomoc medyczna – 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 km
- „lotny finisz” - miejsce wydarzeń Radomskiego Czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca /Kelles-Krauza (ok.6 km trasy)

VI. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 24.06.2017r. godz. 17:00 ÷ 21:00 - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych
w biurze zawodów - MOSiR ul. Narutowicza 9
Biegi dzieci i młodzieży, Bieg Warchołów – wg odrębnego regulaminu.
Niedziela 25.06.2017r. godz. 7:00 – otwarcie biura zawodów - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór
pakietów startowych – MOSiR ul. Narutowicza 9
godz. 9:30 – zamknięcie list startujących
godz.10:00 – start „V Półmaratonu Radomskiego Czerwca ‘76”, IV Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
godz.13:15 – 14:00 – dekoracja zwycięzców –„V Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76”
Uwaga - limit czasu dla biegu głównego wynosi 3h,

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Klasyfikacje:
– kat. generalna kobiet i mężczyzn
- kat. generalna krajowa kobiet i mężczyzn
– kat. mężczyzn: M16(16-19lat), M20(20-29lat), M30(30-39lat), M40(40-49lat), M50(50-59lat), M60(60-69lat), M70(70lat i powyżej)
– kat. kobiet: K16 (16-19lat), K20 (20-29lat), K30 (30-39lat), K40 (40-49lat), K50 (50-59lat), K60 (60-69lat), K70 (70lat i powyżej)
– kat. najlepszy zawodnik ziemi radomskiej (dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego), kobiet i mężczyzn
– kat. najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, kobiet i mężczyzn
- „lotny finisz”
- IV Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – klasyfikacje wg. odrębnego regulaminu
Nagrody:
- zdobywcy pierwszych 6-ciu miejsc w kategorii krajowej, oraz pierwszych 3-ch miejsc w pozostałych kategoriach - puchary.
- „lotny finisz” – 1 miejsca w kat. gen. kobiet i mężczyzn – puchary Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej.
Nagrody finansowe – kat. open. kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷3 odpowiednio – 1000; 500; 300 zł.
- kat. gen. krajowa kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷6 odpowiednio – 3000; 2000; 1200; 500; 400; 300 zł.
– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷3 odpowiednio – 200; 150 ; 100 zł.
- rekord trasy – premia 1000 zł.
Zawodnicy nagrodzeni w kat. open i kat. generalnej krajowej, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kat. wiekowych.
Medale pamiątkowe – wszyscy którzy ukończą bieg.
Okolicznościowe koszulki techniczne, oraz pakiety startowe.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek oraz pełnego pakietu startowego dla osób dokonujących opłaty startowej w dniach
24 i 25.06.2017r.
IV Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – nagrody wg. odrębnego regulaminu

VIII. UCZESTNICTWO
Do startu w półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po
podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

IX. OPŁATY STARTOWE
Przelew – 1. termin – 30 zł - wpłata do 15.03.2017r. ; 2 termin – 45 zł – wpłata do 15.05.2017r. ; 3 termin – 60 zł wpłata do 22.06.2017r
Gotówka - 4 termin – 80 zł – wpłata w biurze zawodów
Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - odpowiednio :
Przelew - 1 termin – 20 zł ; 2 –termin – 30zł; 3 termin – 40zł; gotówka - 4 termin – 50 zł.
– dla wpłat dok. przelewem po 20.06.2017 r. zaleca się posiadanie potwierdzenia przelewu

X. WYŻYWIENIE I NOCLEGI
- Organizator zapewnia posiłek po biegu.
- Na trasie biegu ustawione będą stoły z napojami zimnymi (woda, napój izotoniczny), oraz punkty odświeżania z wodą i gąbkami.
- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej MOSiR przy ul. Narutowicza 9 (własny śpiwór i materac lub karimata).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.

- Uczestnicy biegów oświadczają, że są zdrowi i zdolni do udziału w zawodach, i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność - wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw od nieszczęśliwych wypadków.

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do
organizatora.

- Pobranie numeru startowego w imieniu innego uczestnika jest możliwe tylko po okazaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia (do ściągnięcie ze strony powyżej)


UWAGA – W ramach V Półmaratonu Radomskiego Czerwca'76 w dniu 24 czerwca (sobota) rozegrane zostaną biegi dzieci i
młodzieży, oraz charytatywny Bieg Warchołów . Regulaminy tych imprez dostępne na – polmaratonradom.pl i www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie


SPONSOR STRATEGICZNY
Trend Glass


PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski


WSPÓŁORGANIZATORZY
MOSiR Radom, MZDiK, ZUK , Straż Miejska , KM Policji, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie


WSPÓŁPRACA
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec’76”, Instytut Pamięci
Narodowej


PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

REGULAMIN 4. MISTRZOSTW MAZOWSZA LEKARZY W PÓŁMARATONIE

I ORGANIZATOR

Organizatorami 4. MISTRZOSTW MAZOWSZA LEKARZY W PÓŁMARATONIE są:

  • Delegatura Radomska Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
  • Prezydent Miasta Radomia
  • Stowarzyszenie "Biegiem Radom!"

II TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 w ramach V. Półmaratonu Radomskiego Czerwca '76. Start godzina 10:00 Stadion MOSiR im. Marszałka J. Piłsudskiego, Radom ul. Narutowicza 9

III CEL

  • popularyzacja biegania w środowisku lekarskim
  • integracja środowiska lekarzy poprzez sport
  • upamiętnienie radomskich wydarzeń „ Czerwca ‘76 ”
  • promocja miasta Radomia

IV UCZESTNICTWO

Do startu w półmaratonie dopuszczeni zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia.(UWAGA -w zgłoszeniu należy podać nr prawa wykonywania zawodu)

V ZGŁOSZENIA , KONTAKT i OPŁATA

  1. Elektronicznie przez moduł zgłoszeń ze stron: www.polmaratonradom.pl , https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/v-pm-radomskiego-czerwca-lsquo76 do dnia 22.06.2017.

2. W biurze zawodów w dniach 24 i 25.06.2017.

3. Kontakt tel. 603 589 632, e-mail timdor@poczta.onet.pl, Delegatura Radomska OIL tel.483313662

4. Opłaty jak regulaminie V. PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO CZERWCA'76

VI KLASYFIKACJE

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Mistrzostw Mazowsza Lekarzy w półmaratonie.

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn I - 25-39, II -40-59, III - 60 i powyżej .

VII NAGRODY

Koszulki techniczne dla wszystkich uczestników mistrzostw , pamiątkowe medale dla wszystkich którzy , ukończyli bieg. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek dla osób dokonujących opłaty startowej w biurze zawodów.

Miejsca I-VI klasyfikacjach generalnych okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe.

Miejsca I-III w kategoriach wiekowych okolicznościowe puchary.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu V. PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼