04 lis 2023, Bydgoszcz

ODLOTOWA 5 NOCĄ

Wyniki

Wyniki

ODLOTOWA 5 NOCĄ
04/11/2023 22:00 5km

KUP SAMĄ KOSZULKĘ
04/11/2023 22:00 1km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Bieg odbędzie się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz, po pasie startowym lotniska
Odbiór numerów startowych
Biuro zawodów, umiejscowione będzie w Salonie Toyota Jaworski Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 150 w dni: - 02.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00 - 03.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00 - 04.11.2023 od godziny 10.00 do godziny 15.00 I w dniu startu tj. 04.11.2023 TYLKO DLA OSÓB Z POZA BYDGOSZCZY ( będzie to weryfikowane ) w Porcie Lotniczym Bydgoszcz od godziny 18.00 do 21.00
Polityka zwrotów
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenieść na innego zawodnika

Regulamin

Odlotowa 5 Nocą

REGULAMIN

I. Organizator:

1. Akademia Biegania Sprint

II. Współorganizatorzy:

1. Port Lotniczy Bydgoszcz

III. Cel Imprezy:

1.Promocja zdrowego trybu życia

2. Upowszechnienie biegania jako prostej o ogólnodostępnej formy ruchu i

uprawiana sportu.

IV. Termin i Miejsce. Trasa Biegu:

1. Bieg odbędzie się 4 listopada 2023 roku

2. Start biegów głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 22.00

3. Odprawa zawodników- przejście przez kontrolę lotniskową:

- numery od 1 do 500 o godziny 20.00

- numery od 501 do 999 o godzinie 21.00

3. Bieg odbędzie się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz, po pasie startowym lotniska

4. Biuro zawodów, umiejscowione będzie w Salonie Toyota Jaworski Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 150 w dni:

- 02.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00

- 03.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00

- 04.11.2023 od godziny 10.00 do godziny 15.00

I w dniu startu tj. 04.11.2023 TYLKO DLA OSÓB Z POZA BYDGOSZCZY ( będzie to weryfikowane ) w Porcie Lotniczym Bydgoszcz od godziny 18.00 do 21.00

5. Depozyt, umiejscowiony będzie przed budynkiem Portu Lotniczego Bydgoszcz obok parkingu VIP. Zaleca się zabranie ze sobą tylko rzeczy niezbędnych do startu, żeby w jak najmniejszy sposób korzystać z depozytu ze względów organizacyjnych.

6. Start i Meta na pasie startowym lotniska

7. Podczas biegu nie będzie szatni dla zawodników

8. Uczestnicy na trasie maja obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych portu lotniczego oraz straży granicznej

8.Trasa posiada atest PZLA

V. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu Odlotowa 5 Nocą jest

a) Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 5km.

b) Pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu

c) Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia

2. zarejestrowanie się poprzez panel rejestracyjny na stronie www.sportmaniacs.com

3. Zawodnicy dokonujący rejestracji i wpłacający opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność

3.Limit osobowy uczestników w Odlotowej 5 Nocą, to 999 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu uczestników.

4. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

a) Przyjęcie regulaminu biegu

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

przeprowadzenia zawodów

c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora Odlotowej 5 Nocą oraz partnerów biegu

d) Wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazywania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom biegu w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji

5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie karty startowej

VI. Opłata startowa w biegu Odlotowa 5 Nocą

wynosi:

Pakiet bez koszulki

  • 65 zł

Pakiet z koszulką full print

  • 120 zł

1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora

2. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego

3. Płatności realizowane są przelewami ( przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) podając automatycznie generowane w systemie dane dla danego zgłoszenia druku.

4. W przypadku zgłoszeń grupowych np. firmy, kluby itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników

5.Faktury ( nie VAT) wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do organizatora pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora

6.Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenieść na innego zawodnika

VII . Rejestracja w dniu startu

1.Możliwa jest tylko w biurze zawodów, pod warunkiem wolnych numerów startowych

2.Organizator nie ma obowiązku przyjąć zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów

3. opłata startowa w dniu zawodów w biurze zawodów wynosi 80 zł za pakiet bez koszulki.

4. W dniu zawodów nie można zgłosić się do biegu z opcja pakietu z koszulką

VIII. Pakiet startowy

1.Wszyscy zawodnicy biegu otrzymują tzw. pakiet startowy:

a) Numer startowy

b) Chip do pomiaru czasu (bezzwrotny)

c) pamiątkową koszulkę w opcji pakietu z koszulką

d) pamiątkowy medal po zakończeniu biegu

e) pamiątkową: boarding kartę

IX. Zgłoszenie:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego

znajdującego się na stronie internetowej: www.sportmaniacs.com

( wyszukujemy biegu po nazwie: Odlotowa 5 Nocą )

2.Zgłoszenia przyjmowane są od 04.10.2023 od godziny 12.00 do 25.10.2023 do godziny 20.00, lub do wyczerpania miejsc i numerów startowych w liczbie 999.

Po w/w terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniach od 2 do 4 listopada jeśli będą wolne numery startowe.

3.Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczającą ilość startujących osób. Ewentualne ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na Facebooku Odlotowej 5 i Akademii Mistrzów Sportu

4. Organizator zezwala na rejestrację zawodników od 12 roku życia. Zawodnicy mający 12, 13, 14, 15, 16, 17 lat, zgłoszeni do biegu muszą startować i być pod opieką osoby dorosłej, która zobowiązana jest pozostawić w biurze zawodów przy odbiorze numerów startowych zgodę na start dziecka

X. Pomiar i Limit Czasu

1.Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu koszulki oraz chip do pomiaru czasu

4. Organizator określa limit czasu ukończenia Odlotowej 5 na 60 min.

5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na

linii mety

XI Biuro Zawodów, Szatnie i Depozyt

1. Biuro zawodów, umiejscowione będzie w Salonie Toyota Jaworski Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 150 w dni:

- 02.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00

- 03.11.2023 od godziny 16.00 do godziny 20.00

- 04.11.2023 od godziny 10.00 do godziny 15.00

I w dniu startu tj. 04.11.2023 TYLKO DLA OSÓB Z POZA BYDGOSZCZY ( będzie to weryfikowane ) w Porcie Lotniczym Bydgoszcz od godziny 18.00 do 21.00

2. Depozyt mieścić się będzie w autobusie na parkingu VIP w Bydgoskim Porcie Lotniczym

3. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów

4. Szatnie, organizator nie zapewnia szatni

5. Na terenie zawodów będzie możliwości skorzystania z sanitariatów, bez pryszniców

XII. Odbiór numerów i pakietów startowych

1. pakiet startowy zostanie wydany po okazaniu dowodu tożsamości oraz karty startowej

XIII. Parking

1.Organizator nie zapewnia parkingu oraz miejsc parkingowych

2.każdy uczestnik biegu Odlotowa 5 Nocą może zarezerwować sobie miejsce parkingowe na parkingu Portu Lotniczego Bydgoszcz za pośrednictwem strony i sytemu: www.plb.pl/parking

3.Brak rezerwacji parkingu przez w/w system spowoduje brak możliwości wjazdu na parking Bydgoskiego Portu Lotniczego z powodu braku miejsc.

XIV. Klasyfikacje i Nagrody:

1.Klasyfikacja Odlotowej 5 Nocą

- kategorie wiekowe:

Open K/M

K/M 12 ( 12-13 lat )

K/M 14 ( 14 – 15 lat )

K/M 16 ( 16 – 17 lat )

K/M 18 ( 18 – 19 lat )

K/M 20 ( 20 - 30 lat )

K/M 30 ( 30 - 40 lat )

K/M 40 ( 40 – 50 lat )

K/M 50 ( 50 – 60 lat )

K/M 60 ( 60 lat i wzwyż )

2. Nagrody

a) W kategorii Open:

- 3 pierwszych miejsc pamiątkowe statuetki

- 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe

b) W Kategoriach Wiekowych:

- 3 pierwsze miejsca pamiątkowe statuetki

*Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji. W przypadku kiedy nagradzana osoba nie stawi się na dekoracji nagroda przepada.

c) Wszyscy Uczestnicy Odlotowej 5 Nocą, którzy ukończą zawody wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.

XV. Sprawy Organizacyjno Porządkowe

1.Bieg Odlotowa 5 Nocą , rozgrywany będzie w miejscu szczególnym jakim jest Port Lotniczy Bydgoszcz, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi stosować się do poleceń obsługi portu lotniczego, organizatora, wolontariuszy i Straży Granicznej.

2. Po porcie lotniczym Bydgoszcz poruszamy tylko i wyłącznie zgodnie z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi

3.na bieg zabieramy tylko niezbędne rzeczy, które są potrzebne do uczestnictwa w imprezie.

4. Wszystkie rzeczy medalowe i nie potrzebne w biegu zostawiamy w depozycie no kluczyki do samochodu.

5. Na płytę Portu Lotniczego Bydgoszcz wchodzimy, po przejściu kontroli obsługi lotniska i straży granicznej tylko i wyłącznie w stroju w którym będziemy biegać.

- numery od 1 do 500 odprawa kontrola o godzinie 20.00

- numery 0d 501 do 999 odprawa, kontrola o godzinie 21.00

6. Każdy z uczestników startuje z lampką tzw. czołówką. Bez takiej lampki zawodnik nie będzie mógł wystartować, nie przejdzie kontroli i odprawy.

7. Zabronione jest wejście butelkami, bidonami itp. Wodę przed i po biegu zapewnia organizator.

8. Po zakończeniu biegu zawodnicy opuszczają płytę lotniska zgodnie z wyznaczonymi ścieżkami, nie zbaczając z nich i zgodnie z instrukcjami odpowiednich służb

9. dekoracje odbędą się na parkingu VIP przed budynkiem Portu Lotniczego Bydgoszcz lub w sali odpraw

10. w Porcie Lotniczym Bydgoszcz istnieje ograniczona ilość miejsc parkingowych, zapewnione miejsca parkingowe będą mieć tylko Ci którzy zgłoszą i opłaca ten fakt w systemie rejestracyjnym.

11. Reszta samochodów parkowana jest na wyłączną odpowiedzialność właściciela samochodu. Za złe parkowanie organizator nie ponosi odpowiedzialności.

X. Postanowienia Końcowe

1. Uczestników odlotowej 5 Nocą obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu

2. Nie przestrzeganie regulaminu i nie stosowanie się do poleceń, wskazań organizatora, służb porządkowych, sędziów może skutkować skreśleniem z listy uczestników zawodów

3.Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczna na trasie zawodów

4. Odlotowa 5 Nocą jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi być wykupiona przez uczestnika zawodów

5. Pisemne protesty przyjmowane będą przez biuro zawodów po zakończeniu zawodów po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu

6. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów i rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

8. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody

wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Odlotowej 5 Nocą, oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód

9. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

10 .decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

11. uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

12. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

13. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

14. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

Organizator

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼