11 lis 2019, Kępno

NARODOWY BIEG 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI OD BAŁTYKU DO TATR

Wyniki

Wyniki

VI BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
11/11/2019 11:11 10km

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH
11/11/2019 11:11 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Przy Hali Widowiskowo — Sportowej w Kępnie, ul. Sportowa 9 *dla wszystkich uczestników oryginalne, unikatowe medale BIEGU 100-lecia 2019 *zapisy trwają do 04.11.2019 r. *impreza towarzysząca - Bieg "po zdrowie" celem wsparcia podopiecznej fundacji Przylądek Nadziei
Odbiór numerów startowych
pakiety startowe do odebrania 10 listopada w godzinach 10:00-14:00 oraz w dniu zawodów tj. 11 listopada w godzinach 8:00-10:30.
Polityka zwrotów
Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

Regulamin

Narodowy Bieg 100-lecia

Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

od Bałtyku do Tatr

VI BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH

REGULAMIN ZAWODÓW NA DYSTANSIE 10 km

dnia 11 listopada 2019

I. CEL

 • Uczczenie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Promocja Miasta i Gminy Kępno
 • Popularyzacja biegów jako aktywnego stylu życia
 • Integracja Służb Mundurowych na arenie sportowej

II. ORGANIZATOR

Projekt Kępno Spółka z o.o. w Kępnie

Partnerzy:

Gmina Kępno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Kępnie.

Kontakt:

 1. Kamil Urbański, e-mail: obiekty.sportowe@pk.kepno.pl tel. 536 531 848
 2. Paweł Ruszkowski, e-mail: sport@pk.kepno.pl tel. 723 892 049

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 11. listopada 2019 r. (poniedziałek)
 • Start o godzinie 11.11
 • Miejsce: przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Kępnie, ul. Sportowa 9

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans: 10 km - trasa atestowana
 • Start i meta: przy stadionie miejskim w Kępnie, ul. Sportowa 9
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Trasa: ulicami miasta Kępno (m.in. przez kameralny Rynek oraz nowopowstałe osiedla), składa się z 2 pętli
 • Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 1 godz. 30 minut
 • Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów bezzwrotnych
 • Nawierzchnia brukowa stanowi około 20% trasy

V. Warunki uczestnictwa

1. W biegu otwartym (OPEN)

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat
i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą być urodzeni przed 10.11.2003 r., czyli w dniu biegu posiadać ukończone 16 lat.

W trakcie rejestracji każdy Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

Do wzięcia udziału w biegu niezbędne jest dokonanie rejestracji w biurze zawodów oraz opłacenie wpisowego.

2. W biegu służb mundurowych prawo startu mają zawodnicy reprezentujący:

Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną aktualnie pełniący służbę oraz emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb.

- ponadto prawo startu w kategorii mundurowych mają zawodnicy reprezentujący inne służby (OSP, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Celna, Służby Specjalne) dla których organizator przewiduje wspólną klasyfikację.

UWAGA: W biegu służb mundurowych każdy zawodnik w dniu biegu powinien potwierdzić w biurze zawodów swoją przynależność do danej służby mundurowej okazując legitymację służbową lub inny dokument potwierdzający np. legitymacja strażaka (OSP) itp.

W biegu służb mundurowych klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

UWAGA: Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze

zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VI. KLASYFIKACJA

Bieg otwarty (OPEN) wraz z oddzielną klasyfikacją kobiet i mężczyzn

Bieg służb mundurowych z klasyfikacją kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe biegu otwartego (OPEN)

Mężczyźni

Kobiety

M20

16 – 29 lat

K20

16 – 29 lat

M30

30 – 39 lat

K30

30 – 39 lat

M40

40 – 49 lat

K40

40 – 49 lat

M50

50 – 59 lat

K50

50 i więcej

M60

60 - 64 lat

M65

65 i więcej

VII. ZGŁOSZENIA

1) Zgłoszenia prowadzone będą przez firmę BEST-TIME i przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie https://sportmaniacs.com/pl oraz https://www.maratonypolskie.pl/ 04.11.2019 r.

WAŻNE: gwarancja otrzymania oryginalnego pakietu startowego jest uwzględniona przy zapisie do dnia 11.09.2019 r.

2) Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

3) Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie https://sportmaniacs.com/pl www.maratonypolskie.pl http://pk.kepno.pl/ https://www.facebook.com/aquaparkepno/?ref=bookmarks

4) Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników, który podyktowany jest ilością oryginalnych medali i pakietów startowych (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym). W przypadku wyczerpania limitu przed ustaloną datą, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jak również zwiększenia tego limitu. Oczekuje się aby wszystkie osoby dokonały opłaty zgodnej z regulaminem zawodów – do dnia 04.11.2019 r. do godz. 24:00.

5) Po zamknięciu zapisów do biegu (tj. 04.11.2019 r.) istnieje możliwość udziału. W tym przypadku możliwość rejestracji oraz opłacenie realizowane będą w dniu 10 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 lub w dniu zawodów tj. 11 listopada w godzinach 8:00 – 10:30 w BIURZE ZAWODÓW. Ilość miejsc na liście rezerwowej jest ograniczona – 30 miejsc (decyduje kolejność zapisu).

VIII. BIURO ZAWODÓW

Administracja obiektów sportowych – Projekt Kępno Sp. z o.o.

Hala Widowiskowo - Sportowa w Kępnie, ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno.

UWAGA: pakiety startowe do odebrania 10 listopada w godzinach 10:00-14:00 oraz w dniu zawodów tj. 11 listopada w godzinach 8:00-10:30.

IX. NAGRODY

Nagrody w klasyfikacji generalnej biegu otwartego (OPEN):

Kobiety – za miejsca 1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary

*nagrody pieniężne w kategorii kobiet i mężczyzn biegu otwartego (OPEN):

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kobiety – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

UWAGA: zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej biegu otwartego nie otrzymują już nagród w kategoriach wiekowych.

Nagrody w klasyfikacji służb mundurowych:

Kobiety – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

 • Najlepszy zawodnik i zawodniczka zamieszkała na terenie Gminy Kępno otrzymują puchar.
 • Najstarszy zawodnik i zawodniczka, którzy ukończą bieg otrzymują puchar

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator gwarantuje:

 1. Numer startowy.
 2. Koszulkę techniczną.
 3. Worek/plecaczek.
 4. Medal.
 5. Ciepły posiłek po ukończonym biegu.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji

X. OPŁATY dla udziału w zawodach.

 1. 30 zł BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH tj. m.in.: Straży Pożarnej, Wojsk, Służb Więziennych, Policji, Policji Celnej, Granicznej, Leśnej itd. (gwarancja oryginalnych pakietów startowych przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2019 r.)
 2. 50 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2019 r. – BIEG OPEN (gwarancja oryginalnego pakietu startowego)
 3. 60 zł przy wpłacie dokonanej po dniu 11.09.2019 r. – BIEG OPEN (bez gwarancji otrzymania oryginalnych koszulek, plecaczka z logo Biegu 100-Lecia a jedynie zamówionych przez organizatora)

• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa biegu oraz imię i nazwisko uczestnika oraz deklaracja udziału w biegu otwartym (nie mundurowym) bądź w biegu mundurowym.
• Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1) Bieg „po zdrowie” – pokonanie krótkiego dystansu dzieci szkół podstawowych wraz z ich opiekunami/rodzicami, celem wsparcia podopiecznej fundacji Przylądek Nadziei.

2) Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy oraz przez dedykowany portal. Zebrana suma zostanie przekazana w całości na dalsze leczenie podopiecznej fundacji Przylądek Nadziei z terenu Miasta i Gminy Kępno.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą:
 1. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 3. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety i natryski na terenie hali sportowej w Kępnie przy ul. Sportowej 9.
 4. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu z użyciem chipów bezzwrotnych.
 5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 7. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13) Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.

14) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

15) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Spółki Projekt Kępno zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu Ulicznego mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Spółki , z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.

Prezes Zarządu Projekt Kępno Sp. z o.o.

Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska

ANEKS

Do regulaminu Narodowego Biegu 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości od Bałtyku doTatrz dnia 12 lipca 2019 roku.

Zawarty dnia 19 lipca 2019 roku

W regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zapis w pkt. IX (NAGRODY) regulaminu, który brzmi:

Nagrody w klasyfikacji generalnej biegu otwartego (OPEN):

Kobiety – za miejsca 1–3, nagrody pieniężne* + puchary

Mężczyźni – za miejsca 1–3, nagrody pieniężne* + puchary

*nagrody pieniężne w kategorii kobiet i mężczyzn biegu otwartego (OPEN):

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kobiety – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

UWAGA:zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej biegu otwartego nie otrzymują już nagród w kategoriach wiekowych.

Nagrody w klasyfikacji służb mundurowych:

Kobiety – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

 • Najlepszy zawodnik i zawodniczka zamieszkała na terenie Gminy Kępno otrzymują puchar.
 • zwycięzców wyłania się na podstawie jednej, wspólnej klasyfikacji (bieg OPEN oraz Służb Mundurowych)
 • Najstarszy zawodnik i zawodniczka, którzy ukończą bieg otrzymują puchar.
 • wyboru dokonuje się na podstawie jednej, wspólnej klasyfikacji (bieg OPEN oraz Służb Mundurowych)

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator gwarantuje:

 1. Numer startowy.
 2. Koszulkę techniczną.
 3. Worek/plecaczek.
 4. Medal.
 5. Ciepły posiłek po ukończonym biegu.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji

Wprowadza się zapis w pkt. X (OPŁATY dla udziału w zawodach) regulaminu, który brzmi:

1. 30 zł Bieg Służb Mundurowych* tj. m.in.: Straży Pożarnej, Wojsk, Służb Więziennych, Policji, Policji Celnej, Granicznej, Leśnej itd.(gwarancja oryginalnych pakietów startowych przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2019r.) *po 11.09.2019 r. udział w biegu Służb Mundurowych wynosi 40 zł.

2. 40 zł– mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno (gwarancja oryginalnych pakietów startowych przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2019 r.).

3. 50 zł– pozostali uczestnicy biegu przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2019 r. BIEG OPEN (gwarancja oryginalnego pakietu startowego)

4. 60 zł– pozostali uczestnicy biegu przy wpłacie dokonanej po dniu 11.09.2019 r. BIEG OPEN (bez gwarancji otrzymania oryginalnych koszulek, plecaczka z logo Biegu 100-lecia a jedynie zamówionych przez organizatora)

Wpłatę należy kierować na konto:

Projekt Kępno Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

Konto: Bank Pekao S.A 05 1240 1747 1111 0010 7723 2947

• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa biegu oraz imię i nazwisko uczestnika oraz deklaracja udziału w biegu otwartym (nie mundurowym) bądź w biegu mundurowym.
• Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼