15 wrz 2019, Olsztyn

IV UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON

Wyniki

Wyniki

UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON
15/09/2019 12:00 21.97km

UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON - Biegnę Charytatywnie
15/09/2019 12:00 21.97km

UKIEL OLSZTYN PÓŁMARATON - ZAPIS DRUŻYNY
15/09/2019 12:00 21.97km

Bieg 1500 metrów
15/09/2019 11:10 1.5km

Dzieci do 7 lat
15/09/2019 10:25 0.2km

Dzieci 8–10 lat
15/09/2019 10:35 0.3km

Dzieci 11–13 lat
15/09/2019 10:45 0.4km

Młodzież 14–16 lat
15/09/2019 10:55 0.6km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
START i META – Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel ul. Kapitańska w Olsztynie
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

Biegnij charytatywnie! Sprawdź akcję Fundacji Przyszłość Dla Dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel zawodów

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

- promocja Olsztyna i Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel

Organizator

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

- Urząd Miasta Olsztyna

- WKR FAN

Termin i miejsce

- Olsztyn, 15.09.2019 r.

- start biegu godz. 12.00

- START i META – Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel ul. Kapitańska w Olsztynie

- Start Biegów Towarzyszących MINI UKIEL godz. 10.00

Dane techniczne biegu

- dystans – 21,1 km

- trasa będzie oznakowana co 1 km

- nawierzchnia mieszana – utwardzona nawierzchnia szutrowa, ścieżki leśne, nawierzchnia asfaltowa, polbruk

- wszystkie klasyfikacje prowadzone będą według pomiaru czasu netto

- podczas biegu na trasie będą minimum 2 strefy bufetowe

- szczegółowa mapa trasy dostępna będzie na stronie www.polmaraton.olsztyn.eu;

www.osir.olsztyn.pl, od 18 sierpnia br.

- trasa bez atestu PZLA

Uczestnictwo

- minimalny wiek uczestnika ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Półmaratonie (załącznik do pobrania) przy odbiorze pakietu startowego. Pozostałe osoby pełnoletnie obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu.

Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie!!

- w IV Ukiel Olsztyn Półmaratonie udział wziąć mogą tylko osoby zarejestrowane na liście startowej

- IV Ukiel Olsztyn Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników do Półmaratonu od 01.04 do 08.09 br. poprzez strony

Internetowe: www.osir.olsztyn.pl; www.olsztynbiega.pl; https://sportmaniacs.com/pl/races/group/olsztyn; lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 89 527 02 27 )

Wpisowe w kwocie 60 zł– wpłata od 01.04 do 30.06.2019 r.

Wpisowe w kwocie 70 zł– wpłata od 01.07 do 31.07.2019 r.

Wpisowe w kwocie 80 zł– wpłata od 01.08 do 31.08.2019 r.

Wpisowe w kwocie 100 zł– wpłata od 01.09 do 08.09.2019 r.

Płatność: Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie
e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty
startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Uczestnicy, którzyzechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”.

Uczestnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

Z opłaty wpisowego zwolnione są osoby, które w III Ukiel Olsztyn Półmaraton zajęły 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku

Po 08 wrześnianie prowadzimy rejestracji.System elektroniczny zostanie zamknięty !

Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

W skład pakietu startowego wchodzą:

- numer startowy z zainstalowanym chipem jednorazowym, agrafki, worek na rzeczy

osobiste do przechowania w depozycie,

- kupon na posiłek ( posiłek na mecie biegu )

Dla pierwszych 550 osób, które zgłoszą udział w biegu oraz dokonają opłaty startowej organizator przygotuje okolicznościowy upominek.

Pakiety startowe będą do odbioru od dnia 10.09 do dnia 13.09.2019 r. r. w Dziale Sportu – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 17.30

- w dniu 14.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 12.00 – 18.00
- w dniu 15.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 8.00 – 10.30

W DNIU STARTU NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY DO BIEGU !!

Kategorie i Nagrody

Organizator zapewnia nagrody finansowe w następujących wysokościach:

kategoria

miejsce

kobiety

mężczyźni

Generalna

I

II

III

500 + Nagrody

400 rzeczowe

300

500 + Nagrody

400 rzeczowe

300

16 – 19 lat

Kat. A

I

II

III

300

200

100

300

200

100

20 – 24

Kat. B

I

II

III

300

200

100

300

200

100

25 – 29

Kat. C

I

II

III

300

200

100

300

200

100

30 – 34

Kat. D

I

II

III

300

200

100

300

200

100

35 – 39

Kat. E

I

II

III

300

200

100

300

200

100

40 – 44

Kat. F

I

II

III

300

200

100

300

200

100

45 – 49

Kat. G

I

II

III

300

200

100

300

200

100

50– 54

Kat. H

I

II

III

300

200

100

300

200

100

55 – 59

Kat. I

I

II

III

300

200

100

300

200

100

60 – 64

Kat. J

I

II

III

300

200

100

300

200

100

65 – 69

Kat. K

I

II

III

300

200

100

300

200

100

70 - 74

Kat. L

I

II

III

300

200

100

300

200

100

75 +

Kat. M

I

II

III

300

200

100

300

200

100

Triumfatorzy kategorii OPEN nie otrzymują nagród finansowych w swoich kategoriach wiekowych.

Otrzymują je kolejni po uwzględnieniu przesunięć w klasyfikacji zawodnicy.

W każdej kategorii za miejsca I – III puchary lub statuetki oraz dyplomy za miejsca I – IV. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą Półmaraton otrzymają pamiątkowe medale.

Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na wskazane przez zwycięzców konto, dlatego też prosimy o posiadanie przy sobie nr rachunku bankowego.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

W „klasyfikacji drużynowej” klasyfikowane będą drużyny składające się z 5 osób i mające w swoim składzie minimum 1 kobietę.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko 5 osób wchodzących w jej skład.

O kolejności decydować będzie suma czasów netto 4 osób z najlepszym wynikiem (obowiązkowo 1 kobieta) .

W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika. Klasyfikowane będą drużyny, których 4 zawodnicy ukończą bieg.

Drużyny w których czterej zawodnicy nie ukończą biegu nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.

W „Klasyfikacji drużynowej” 3 najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary.

Klasyfikacja - Najlepsza Olsztynianka i Najlepszy Olsztynianin

Klasyfikacja obejmuje tylko mieszkańców Olsztyna. Najlepsi zawodnicy zajmujący miejsca I, II, III wywodzący się z Olsztyna i mający adres stałego zameldowania w Olsztynie, który widnieć będzie w zgłoszeniu otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrodę ufundowaną przez firmę Alcar.

Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik

Osoby te otrzymają pamiątkowy puchar lub statuetkę.

Podstawą klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej są wyniki elektronicznego pomiaru czasu netto.

Uwagi końcowe

IV Ukiel Olsztyn Półmaraton zaliczany jest do klasyfikacji Olsztyn Biega! jako bieg obowiązkowy.

Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza: 1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt, itd..

Ponieważ w poprzednich edycjach Półmaratonu bardzo często osoby odbierające pakiety startowe za inną osobę myliły i źle przekazywały chipy lub startowały nie w swoich kategoriach, co powodowało duże utrudnienia z ustaleniem właściwych kolejności na mecie w poszczególnych kategoriach jak i kategorii OPEN oraz powodowało znaczne wydłużenie czasu ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo zdyskwalifikować osoby biegnące z nie swoimi chipami.

W przypadku startu większej ilości zawodników niż 550, Organizator zastrzega sobie możliwość dosłania brakującej ilości medali po zawodach.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie IV Ukiel Olsztyn Półmaraton bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
w depozycie.

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 21,1 km

Organizator ma prawo zaprosić wybranych przez siebie zawodników do wzięcia udziału w IV Ukiel Olsztyn Półmaraton do dnia 13.09.2019 r.

Na mecie woda mineralna, banany, czekolada oraz posiłek regeneracyjny.

Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 3,0 godziny. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!

Biegi towarzyszące MINI UKIEL

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział
w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania ze strony z zapisami)

Biegi MINI UKIEL

10:00 – 10:20 przywitanie i wspólna rozgrzewka

10:25 – Dzieci do lat 7dystans 150 – 200 m

10:35 Dzieci 8 – 10 lat dystans ok. 300 m

10:45 Dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400 m

10:55 Młodzież 14 – 16 lat dystans ok. 600 m ,

11:10 – Bieg na dystansie ok. 1500 m kat. OPEN

Numery startowe będą do odbioru od dnia 10.09 do dnia 13.09.2019 r. r. w Dziale Sportu – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 17.30

- w dniu 14.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 12.00 – 18.00
- w dniu 15.09. w Biurze Zawodów na terenie CRS UKIEL w godz. 8.00 – 10.00

Wszyscy uczestnicy zawodów MINI UKIEL otrzymają pamiątkowe medale.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii ( miejsca 1,2,3) otrzymają pamiątkowe puchary.

Udział w Mini Ukiel jest bezpłatny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: osir@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 527-74-02, faks: +48 89 527-45-10).

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: iod@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 519 566 631).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼