02 wrz 2018, Wieliczka

I Bieg Charytatywny - Śladami dni Młodzieży

Wyniki

Wyniki

I Bieg Charytatywny
02/09/2018 11:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
02.09.2018 Stadion LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie, start godz. 11:00
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

I Bieg Charytatywny
"Śladami dni Młodzieży”

PRZENIESIONY NA 02.09.2018

  1. Cel:

- zbieranie funduszy dla chorego dziecka Kamila

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Węgrzc Wielkich i powiatu wielickiego.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

  1. Organizator: LKS Węgrzcanka , Orzeł K.-Sroka M.
  2. Miejsce i termin:Biuro zawodów Stadion LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie (niedziela 02.09.2018), start godz. 11.00
  3. Trasa: Start i Meta.Szkolna na wysokości szkoły podstawowej w Wegtrzcach Wielkiich , ul.szkolna,kierunek Grabie , Grabie, powrót na ul.szkolną . Opieka medyczna bedzie na mecie i trasie biegu.Trasa płaska asfaltowa.
  4. Dystans: 10 km (limit czasowy 90 minut), Limit uczestników: 200
  5. Program zawodów:

godz. 09:00-10:30 przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz chipów do pomiaru czasu

godz. 11:00 start biegu

godz. ok.13:00 dekoracja, zakończenie imprezy.

  1. Uczestnictwo:

- bieg jest przeznaczony dla osób którzy mają ukończone 16 lat

- warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz odebranie numeru startowego;

- osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody rodziców na udział w biegu;

- podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

  1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą systemu chipów zwrotnych. Zawodnik otrzymuje chip w biurze zawodów, należy go przymocować zgodnie z instrukcją. Posiadanie chipa oraz właściwe przymocowanie jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chip należy zwrócić na mecie.
  2. Zgłoszenia:

- do 31.08.2018 za pośrednictwem strony: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/i-bieg-charytatywny

lub bezpośrednio w panelu rejestracyjnym,

- w dniu zawodów (02.09.2018), w godz. 09.00 -10.30 w Biurze Zawodów, mieszczącym się w budynku LKS Węgrzcanka : Węgrzce Wielkie 356 , przy ulicy Długiej, jeśli nie został osiągnięty limit zgłoszeń

  1. Opłata startowa :

- 25zł – do 25.06.2018;

- 30zł - od 26.06 do 30.08.2018

- 40 zł w dniu zawodów.

Dochód z opłat startowych przekażemy choremu Kamilowi.

Wpłat należy dokonywać w systemie Przelewy24 lub w Biurze Zawodów, w dniu imprezy.

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma:

- numer startowy;

- chip pomiarowy;

- pamiątkowy medal

- poczęstunek

- przed biegiem rozgrzewkę będzie prowadził Wice Mistrz Olimpijski ILYA MARKOV,oraz będzie uczestniczył w biegu.

11. Nagrody:

- klasyfikacja generalna – 3 pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet: I-300 zł, II-200 zł ,III-100 zł oraz puchary

- klasyfikacja wiekowa (decyduje rok urodzenia), kategoriach wiekowych premiowane są miejsca od 1-3:
M1 16-35
M2 36-50
M3 51>
K1 16-35
K2 36-50
K3 51>
- klasyfikacja dla najlepszej biegaczki i najlepszego biegacza z Węgrzc Wielkich.

Kategorie generalne i wiekowe nie dublują się.

Statuetki oraz nagrody rzeczowe zależne od hojności sponsorów.

12.Uwagi:

- pomiar czasu dokonywany jest przez firmę zewnętrzną: Cronochip

- zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem właściwego przymocowania chipa oraz przekroczenia maty elektronicznej umieszczonej na linii startu/mety;

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników;

- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie;

- wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej biegu

- pytania prosimy kierować pod adres mailowy:kris1133@onet.eu lub telefonicznie pod numerem: 604632697, 669 969 180

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼