01 cze 2018, Kołobrzeg

FAMILIJNY BIEG ŚNIADANIOWY 2018

Wyniki

Wyniki

Bieg Śniadaniowy
01/06/2018 10:00 2km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Kołobrzeg - start i meta zlokalizowane są na plaży na wysokości zejścia z Hotelu Wellness ProVita.
Odbiór numerów startowych
Biuro Zawodów pracować będzie w dniach: - 30 – 31 maja 2018 w g. 16.00–19.00 (środek-czwartek), Sanatorium SAN, Kasprowicza 17 w Kołobrzegu, - 1 czerwca 2018 w godz. 8.00–10.00 (piątek) na plaży w okolicy zejścia od strony Hotelu Wellness ProVita.
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

 1. Familijny Bieg Śniadaniowy 2018 jest wydarzeniem organizowanym w ramach Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Kołobrzeg SPA, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 3. Celem wydarzenia jest: zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla kołobrzeżan i turystów.
 4. Ponadto wydarzenie ma za zadanie: upowszechniać bieganie, jako najprostszą formę aktywności fizycznej, popularyzować zdrowy tryb życia oraz prawidłowe nawyki żywieniowe, promować miasto Kołobrzeg, walory klimatyczne i rekreacyjne regionu oraz nadmorski i turystyczny charakter Pomorza Zachodniego.
 5. Familijny Bieg Śniadaniowy odbędzie się 1 czerwca 2018r.
 6. Trasa biegu prowadzi po kołobrzeskiej plaży. Start i meta zlokalizowane są na plaży na wysokości zejścia z Hotelu Wellness ProVita. Poglądowa mapka lokalizacji biegu znajduje się na stronie www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl
 7. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 10:00.
 8. Długość trasy to 2 km bez limitu czasu na jej pokonanie.
 9. Bieg nie ma charakteru rywalizacji, każdy biegnie z numerem „1”.
 10. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są przez elektroniczny system rejestracyjny
 11. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zaakceptowanie regulaminu, oświadczenia o stanie zdrowia podczas procesu rejestracji oraz w przypadku osób nieletnich złożenia Oświadczenia przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 12. Nie określa się dolnej granicy wieku uczestników biegu, jednak osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w biegu pod opieką/za zgodą rodziców lub opiekunów oraz na ich odpowiedzialność, co potwierdzają akceptując niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja w tym systemie będzie przyjmowana do dnia 30 maja 2018 r. godzina 12.00. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe osobiście w Biurze Zawodów.
 14. Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany, co do tożsamości w Biurze Zawodów.
 15. Biuro Zawodów pracować będzie w dniach:
 • 30 – 31 maja 2018 w g. 16.00–19.00 (środek-czwartek), Sanatorium SAN, Kasprowicza 17 w Kołobrzegu,
 • 1 czerwca 2018 w godz. 8.00–10.00 (piątek) na plaży w okolicy zejścia od strony Hotelu Wellness ProVita.
 1. Obowiązuje opłata startowa za udział w Familijnym Biegu Śniadaniowym i wynosi:
 1. 10 zł – osoba dorosła,
 2. 5 zł – dziecko (do ukończenia 16 r.ż.).
 1. Płatności dokonywane są w systemie automatycznym podczas rejestracji i obsługuje je firma Przelewy24.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, po uzyskaniu mailowej zgody organizatora oraz złożeniu oświadczenia osoby rezygnującej. Rejestracja nowej osoby możliwa jest w Biurze Zawodów w dniach i godzinach jego pracy.
 4. Osoby, które nie uiszczą opłaty nie znajdą się na liście startowej.
 5. Osoby rejestrujące się osobiście w Biurze Zawodów dokonują opłaty w gotówce.
 6. Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu oświadczenia oraz uiszczeniu opłaty startowej.
 7. Dla pierwszych 1000 osób organizator zapewnia koszulki startowe oraz “Pakiet Śniadaniowy”.
 8. Odbiór koszulek oraz numerów startowych odbywać się będzie przed startem w Biurze Zawodów wyłącznie w godzinach pracy biura.
 9. Odbiór “Pakietów Śniadaniowych” odbywać się będzie bezpośrednio po biegu.
 10. Organizatorzy zapewniają dostęp do opieki medycznej przez cały czas trwania biegu.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z wydarzenia z ich wizerunkiem na oficjalnej stronie Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia, na stronie organizatora, czyli fundacji Kołobrzeg SPA oraz we wszelkich materiałach promujących Kołobrzeski Festiwal Zdrowia.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 1. Niniejszym potwierdzam swój udział w Familijnym Biegu Śniadaniowym będącym aktywnością
  w ramach Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia i jednocześnie oświadczam, że:
 • zapoznałem się z regulaminem Familijnego Biegu Śniadaniowego, w którym zgłaszam swój udział
 • wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć, które będą zawierać mój wizerunek w materiałach promocyjnych Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia i nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu oraz wysuwać w związku z powyższym innych roszczeń
 • zobowiązuję się stawić na miejscu aktywności zgodnie z informacją w regulaminie,
  a w przypadku niemożności przybycia, możliwie jak najszybciej powiadomić organizatora
  o rezygnacji
 • ponoszę pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie mam przeciwwskazań lekarskich do podejmowania wysiłku tego typu aktywności oraz nie będę wnosić żadnych roszczeń z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przeze mnie dolegliwości
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie związanym z organizacją aktywności Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia.
 1. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka: zapoznałem się z regulaminem Familijnego Biegu Śniadaniowego i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w aktywnościach Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia, mających miejsce w dniu 1 czerwca 2018r. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i jednocześnie umożliwia mu udział w powyższych aktywnościach. W razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej oraz nie będę wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Organizatorów.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼