26 gru 2023, Sabadell

XXI Cursa del riu Ripoll de Sabadell

Wyniki

Wyniki

XXI Cursa del riu Ripoll
26/12/2023 10:00 9.5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Pistes Municipals d'atletisme Josep Molins. Sabadell
Odbiór numerów startowych
Pistes Municipals d'atletisme Josep Molins. Sabadell 26 desembre de 8,30 a 9,30 h.
Polityka zwrotów
No es retornarà l'import de l'inscripció llevat de suspensió per causes imputables a l'organització.

Regulamin

XXI Cursa Rodant pel riu Ripoll 2023 - Sabadell

Art. 1. Oberta per atletes de 16 o més anys.

Art.2 – Sortida a les 10 hores.

La sortida i arribada està situada a les pistes municipals d’atletisme Josep Molins.

Camí Can Quadres 183, 08203, Sabadell (Barcelona)

https://www.bing.com/maps?osid=f70ec978-e02b-4b7d-8bfe-6e859553f42d&cp=41.538702~2.123996&lvl=19&style=g&imgid=6c873428-79bc-43cc-b107-a43a31e954ff&v=2&sV=2&form=S00027

Amb un recorregut d’anada i tornada de 9,5 km paral·lel al curs del riu Ripoll.
Art. 3 - Hi haurà una classificació general per homes i dones.

Art. 4 - Obsequi als tres primers atletes classificats masculins i femenins de la categoria general.

Art.5 –Tots els atletes inscrits rebran una ampolla de vi en finalitzar la cursa.

Art. 6 - Per figurar a la classificació general és obligatori córrer amb el xip subministrat per l'organització.

Art. 7 - El preu de la inscripció és de 12 €.
Art. 8 - Inscripció limitada a 500 atletes. Les inscripcions es tancaran el 24 de desembre a les 12.00 h, o al arribar al límit màxim.

Inscripcions per internet:

www.mitjasabadell.cat

La inscripció el mateix dia de la cursa, cas de disposar de dorsals lliures, serà de 15 €.

Art. 9 – La recollida del dorsal i xip es farà el mateix dia de la cursa fins mitja hora abans de la sortida al punt d’inici de la cursa.

Art. 11 – L’Organització NO es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant aquesta la cursa. Hi ha una assegurança específica, ja inclosa, per tots els atletes.

Art.12 - La inscripció en aquesta cursa IMPLICA la TOTAL acceptació d’aquest Reglament.

Art. Els resultats es publicaran a la web http://www.mitjasabadell.cat

Art.13 - DADES PERSONALS: La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a la XIX Cursa Rodant pel Riu Ripoll de Sabadell, així com el desenvolupament de l’activitat esportiva. Pel fet de realitzar la inscripció, s’accepta les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.

Altres finalitats Enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cursa Rodant pel Riu Ripoll per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics), i també sobre futurs esdeveniments que s’organitzin a la ciutat.

Legitimació La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a la Cursa Rodant pel Riu Ripoll. L’enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cursa Rodant pel Riu Ripoll, està basat en l’interès legítim de l’organitzador de l’esmentada cursa.

Destinataris: En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de la cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, control de temps, transport i entrega i impremtes. Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal. Les persones interessades teniu dret a obtenir l’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l’oposició. Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos a l’entitat organitzadora de la Cursa Rodant pel Riu Ripoll a joventutatlèticasabadell@gmail.com. Així mateix, el corredor inscrit dona el seu consentiment per captar imatges per a la seva posterior difusió tant als mitjans de comunicació, com en altres mitjans (webs corporatives, butlletins i revistes) de l’organitzador de l’esdeveniment.

Art.14.- AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE

Les fotografies i les imatges de les participants es publicaran a la pàgina http://www.atletisme.com/clubs/jas/ i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.

La participació a la Cursa Rodant pel Riu Ripoll suposa permetre l’autorització a l’organitzador perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant la cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb la Cursa Rodant pel Riu Ripoll i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l’exhibició dels suports en què s’incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l’exclusiva competència i responsabilitat de l’ organitzador de la Cursa Rodant pel Riu Ripoll que decidirà en funció de les pròpies necessitats.

Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l’expressat anteriorment.

Art.15.- Si teniu qualsevol dubte, comentari o suggerència, ens podeu enviar un correu a mitjasabadell@gmail.com

Organitza: Joventut Atlètica Sabadell

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼