10 mar 2024, Radom

XVI BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

Wyniki

Wyniki

XVI BIEG KAZIKÓW
10/03/2024 13:15 10km

BIEG CHARYTATYWNY
10/03/2024 12:00 2km

BIEG SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
10/03/2024 12:00 2km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem501 537 778

Regulamin

Dyrektor Biegu Kazików Artur Błasiński 501 53 77 78 www.radombiega.pl
XVI BIEG KAZIKÓW
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
RADOM 10.03.2024r.
ORGANIZATORZY :
Prezydent Miasta Radomia
Uczniowski Klub Sportowy „Technik”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
REGULAMIN
Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia
Bieg Charytatywny, Bieg Szkół Ponadpodstawowych,
Biegi Dzieci – Lekkoatletyka dla Każdego!
CEL
➢ promocja miasta Radomia,
➢ popularyzacja biegów masowych,
➢ popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
➢ zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na stronie :https://sportmaniacs.com/ do dnia 8.03.2024r. oraz
biurze zawodów, w dniach 09-10.03.2024 r.
➢ regulamin oraz informacje na temat biegu dostępne będą na stronie www.radombiega.pl, www.radom.pl
➢ kontakt z organizatorem: Artur Błasiński nr tel. 501 537 778, e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl;
TERMIN – MIEJSCE – TRASA BIEGU
➢ 10 marca 2024 r. (niedziela), od godz. 11:00 – centrum miasta Radomia
➢ Bieg Kazików: dystans 10 km, nawierzchnia asfalt i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na
ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
➢ Bieg Charytatywny oraz Bieg Szkół Ponadpodstawowych: dystans 2 km, nawierzchnia asfalt
i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem UM).
➢ Biegi Dzieci „Lekkoatletyka dla każdego!: dystanse od 100 do 1000 m, na ulicy Żeromskiego.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
09 marca 2024 r. (sobota)
➢ 18.30 otwarcie biura zawodów – biuro Urząd Miasta ul. Żeromskiego 53 (szatnie VI LO ul. Kilińskiego 30)
10 marca 2024 r. (niedziela)
➢ 9.00 otwarcie biura zawodów – biuro Urząd Miasta ul. Żeromskiego 53 (szatnie VI LO ul. Kilińskiego 30)
➢ 10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci – biuro w dniu startu w Urzędzie Miasta ul. Żeromskiego 53
➢ 11.00 – starty biegów dla dzieci,
➢ 11.45 – dekoracje zwycięzców biegów dzieci,
➢ 12.30 – start Biegu Charytatywnego i Biegu Szkół Ponadpodstawowych,
➢ 13.00 – zamknięcie list startowych Biegu Kazików,
➢ 13.15 – start Biegu Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia,
➢ 14.45 - dekoracja zwycięzców w Biegu Kazików, Biegu Charytatywnego, Szkół Ponadpodstawowych
Dyrektor Biegu Kazików Artur Błasiński 501 53 77 78 www.radombiega.pl
KLASYFIKACJE I NAGRODY
XVI Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, dystans 10 km
➢ klasyfikacje: kategoria generalna kobiet i mężczyzn – puchary i nagrody rzeczowe
➢ kobiety: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat),
K70 (70 i więcej lat);
➢ mężczyźni: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69
lat), M70 (70 i więcej lat);
➢ kategoria najlepszy Kazimierz i Kazimiera: puchary i nagrody rzeczowe
➢ kategoria najlepsza radomianka i radomianin – pierwsze 3 kobiety i mężczyźni – nagrody specjalne :
➢ klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI – puchary oraz nagrody finansowe; I M -1000 zł, II M -750 zł,
III M - 600 zł, IV M - 450 zł, V M - 300 zł, VI M – 200 zł
➢ medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg. Koszulki po opłaceniu startowego.
Bieg Charytatywny - dystans 2 km
➢ klasyfikacja drużynowa (firmy, szkoły, organizacje itd.) - puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników
➢ pieniądze zebrane z opłaty startowej przeznaczone zostaną na cel charytatywny. Uczestnicy dostają
okolicznościową koszulkę
Bieg Szkół Ponadpodstawowych, dystans 2 km
➢ klasyfikacje: kategoria dziewcząt i chłopców – puchary i nagrody dla miejsc I-III
Biegi dla dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! – kategorie wiekowe:
➢ biegi przedszkolaków - roczniki od (2017, 2020) – dystans 100m
➢ I i II klasa szkoła podstawowa (2015, 2016) – dystans 300m
➢ III i IV klasa szkoła podstawowa (2013,2014) – dystans 500m
➢ V i VI klasa szkoła podstawowa (2011,2012) – dystans 600m
➢ VII-VIII klasa szkoła podstawowa (2009-2010) – dystans 800 m
Nagrody: klasyfikacji indywidualnej – puchary i nagrody dla zdobywców miejsc I-III w kategoriach dziewcząt i
chłopców. Dla 700 uczestników biegu dzieci koszulki techniczne. Decyduje kolejność zgłoszenia.
UCZESTNICTWO
➢ do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat.
➢ zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
➢ pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
➢ każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
SPRAWY FINANSOWE
Opłaty startowe
➢ Bieg Kazików: do dnia 8 marca – 30 zł, z koszulką 60 zł (do 5.03.2024 r.). Limit 820 startujących.
➢ Bieg Charytatywny: 60 zł – 100% wpłaty na pomoc dla „Razem dla Michaliny”
➢ Biegi dzieci oraz Szkół Ponadpodstawowych - brak opłaty startowej.
➢ opłatę startową do biegu głównego i charytatywnego należy wpłacić poprzez panel zgłoszeniowy na stronie XVI
BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA. Zapisy i informacje — Sportmaniacs, tylko po opłaceniu
uczestniku zostanie dodany do listy startowej. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że
przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
➢ organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
➢ organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
➢ organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, a nieoddane do depozytu,
➢ uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
➢ ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼