03 wrz 2017, Radom

XII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Wyniki

Wyniki

Maraton
03/09/2017 11:00 42.2km

Półmaraton
03/09/2017 11:00 21.1km

10 KM
03/09/2017 11:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

XII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

PUSZCZA KOZIENICKA ZAPRASZA

ORGANIZATOR - Stowarzyszenie „Biegiem Radom!

Współpraca – Gmina Jastrzębia , Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie

I. CEL

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

- Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.

- Promocja piękna Puszczy Kozienickiej.

- Promocja Gminy Jastrzębia.

II. TERMIN I MIEJSCE

- 3 września 2017r. (niedziela), start biegów - godz. 1100

- Kozłów k/Radomia , Puszcza Kozienicka

III. DYSTANS

- Bieg główny – maraton.

- Biegi towarzyszące – półmaraton, 10 km

IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Zgłoszenia :

- internetowe - www.biegiemradom.pl, www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie

- biuro zawodów – zgłoszenia możliwe tylko w przypadku, gdy liczba zgłoszeń internetowych nie przekroczy ustalonego limitu

Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

V. TRASA BIEGÓW

Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie Puszczy Kozienickiej

Start i meta wszystkich biegów przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie – Gm.Jastrzębia. Nawierzchnia – asfaltowe drogi gminne, leśne drogi gruntowe.

UWAGA – bieg na drogach gminnych przeprowadzony zostanie przy otwartym ruchu drogowym i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego!

VI. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 02.09.2017r. – biuro zawodów – w godz. 1800 – 2000 obok budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Radom ul.25 Czerwca 68 – zgłoszenia (z uwagą jak w p.IV) , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

Niedziela 03.09.2017r. biuro zawodów – od godz. 0830 – Publiczna Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie k/Radomia, Gmina Jastrzębia - zgłoszenia ( z uwagą jak w p.IV), weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

godz. 1100 – start maratonu, półmaratonu i biegu 10km

godz. 1300 – dekoracja zwycięzców biegu 10km

godz. 1430 – dekoracja zwycięzców pólmaratonu

godz. 1700 ÷ 1730 – dekoracja zwycięzców XII RMT, zakończenie imprezy.

Uwaga:

- Na 30 min. przed startem, zostanie zakończona weryfikacja, wydawanie pakietów, oraz zamknięte listy startowe.

- Limit czasu dla biegu maratońskiego wynosi 6h.

VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, MEDALE

Klasyfikacje

Maraton, Półmaraton, 10km: – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. mężczyzn: M16,M30,M40,M50,M60,M70

– kat. kobiet: K16,K30,K40,K50,K60,K70

– kat. najlepsza radomianka, najlepszy radomianin ( klasyfikacja dot. uczestników maratonu - mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego).

Nagrody

Maraton -

1- 5 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 600; 400; 300; 200; 100 zł

1- 3 miejsce w kat. wiekowych - puchary

1- miejsce w kat. najlepszy radomianin i najlepsza radomianka – puchary

Półmaraton -

1- 3 miejsce w kat. generalnej – puchary, nagrody finansowe – 300, 200, 100 zł

1 miejsce w kat. wiekowych - puchary

10km –

1-3 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 300, 200, 100 zł

1 miejsce w kat. wiekowych - puchary

Zawodnicy nagradzani w kat. generalnej nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kat. wiekowych.

Medale okolicznościowe – wszyscy zawodnicy, którzy ukończą maraton, półmaraton, lub bieg na dyst. 10km.

VIII. UCZESTNICTWO

- Do startu w maratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.

- W półmaratonie i biegu na dystansie 10km mogą startować osoby które ukończyły 16-ty rok życia- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

UWAGA ! – ustala się limit uczestników – 500 zawodników (łącznie dla wszystkich biegów). Z chwilą zgłoszenia 500 zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.

IX. OPŁATY

Terminy i wysokości opłat startowych -

1. termin – do 31.05.2017r. - Maraton : 40,00 zł. , Półmaraton ,10km : 30,00 zł.

2. termin - 01.06 – 31.08.2017r. – Maraton : 60,00 zł., Półmaraton ,10km : 45,00 zł.

3. termin – biuro zawodów – Maraton : 80,00 zł., Półmaraton ,10km : 60,00 zł.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki powyżej 65 roku życia, którzy dokonają zgłoszenia w 1. terminie (do 31.05.2017r.).

Opłata startowa członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej w 1. terminie (do 31.05.2017r.) - maraton – 30,00zł.,półmaraton i 10km – 20,00 zł.

Okolicznościowe koszulki techniczne – dodatkowa opłata - 15,00 zł.

X. WYŻYWIENIE, NOCLEGI, TRANSPORT

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom posiłek po biegu.

- Na trasie biegu zlokalizowane będą punkty odświeżania i odżywcze oznaczone na mapce biegów.

- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie(własny śpiwor i materac).

- Zorganizowany dojazd z Radomia do Kozłowa ( nie dotyczy zaw. z Radomia i powiatu radomskiego) –

sobota 02.09, godz. 20.00 - odjazd z biura zawodów (ul.25 Czerwca 68) ,

niedziela 03.09 godz. 09.00 – odjazd z parkingu przed dworcem PKP,

- Organizator nie przewiduje zbiorowego transportu z Kozłowa do Radomia po zakończeniu imprezy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.

- Biegi z elektronicznym pomiarem czasu.

- Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać ze strony internetowej swój imienny dyplom.

- Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼