11 lis 2017, Radom

V Radomski Bieg Niepodległości

Wyniki

Wyniki

Niepodległościowa Dyszka
11/11/2017 10:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Niepodległościowa Dyszka

V Radomski Bieg Niepodległości - 11.11. 2017 r.

1. CEL IMPREZY

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • propagowanie zdrowego trybu życia
 • uczczenie Święta Niepodległości
 • promocja miasta Radomia

2. ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” , MOSiR Radom
 • Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska, ZUK, MZDiK

3.TRASA BIEGU, DYSTANS

 • Niepodległościowa Dyszka - 10 kilometrów , ulice miasta, start i meta – stadion MOSiR
 • Bieg Niepodległości – symboliczny dystans 1918m , start – stadion MOSiR, meta – ul.Narutowicza 9 (plac przed stadionem MOSiR)

4.PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 • 10.00 - start Niepodległościowej Dyszki
 • 11.20 - 11.35 – dekoracja zwycięzców Niepodległościowej Dyszki
 • 12.00 - start Biegu Niepodległości

5.KONTAKT, ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA, WYDAWANIE NUMERÓW

Niepodległościowa Dyszka

Bieg Niepodległości

 • Bieg wspólny o charakterze patriotycznym, bez zgłoszeń , numerów startowych, klasyfikacji

Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

6. KATEGORIE – Niepodległościowa Dyszka

 • kategoria open K i M ,
 • kat. wiekoweK i M 16 (16-19 lat) , K i M 20 (20-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat) , K i M 50 ( 50-59 lat) , K i M 60 ( 60-69 lat) , K i M 70 – 70 i więcej lat

7. NAGRODY, ŚWIADCZENIA – Niepodległościowa Dyszka

 • kat. open K i M - miejsca 1–5 - puchary , nagrody finansowe – 600;400;300;200;100 złotych
 • kat. wiekowe - miejsca 1 – 3 puchary
 • medale dla zawodników którzy ukończą bieg
 • zimne i ciepłe napoje, posiłek po biegu

8.UCZESTNICTWO

Niepodległościowa Dyszka

 • w biegu mogą wystartować zawodnicy mający ukończone 16 lat;
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;
 • zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach;
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
 • ustala się limit zawodników, który wynosi 500 zgłoszonych i opłaconych osób,

Bieg Niepodległości

 • bieg bez limitu wiekowego
9.OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE

Niepodległościowa Dyszka

 • Opłata wnoszona w systemie e-przelewu 1. termin do dnia 15.09 - 30zł, 2. termin – do dnia 8.11- 40zł , Opłata w biurze zawodów - 50zł.

Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” w systemie e-przelewu 1.termin – do dnia 15.09 -15zl, 2.termin – do dnia 8.11 – 25zł, w biurze zawodów 40zl.

 • Zwolnienie z opłaty – zawodnicy K16; M16 i osoby, które w dniu zawodów ukończyły 65 rok życia.

Bieg Niepodległości

 • Bieg bez opłaty startowej
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
 • biegi z elektronicznym pomiarem czasu;
 • zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać ze strony internetowej swój imienny dyplom;
 • uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼