11 lis 2016, Radom

IV Radomski Bieg Niepodległości

Wyniki

Wyniki

Niepodległościowa Dyszka
11/11/2016 09:30 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

IV Radomski Bieg Niepodległości - 11.11. 2016


I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- uczczenie Święta Niepodległości
- promocja miasta Radomia


II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
- Współorganizator - MOSiR Radom
- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska, ZUK, MZDiK


III. TRASY BIEGÓW I DYSTANS
- Niepodległościowa Dyszka - 10 kilometrów , ulice miasta, start i meta – stadion MOSiR
- Bieg Niepodległości – symboliczny dystans 1918m


IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
10.00 - start Niepodległościowej Dyszki
11.30 – start Biegu Niepodległości
12.00 - dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy


V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia:
- www.biegiemradom.pl , www.sportmaniacs.com, www.maratonypolskie.pl , do dnia 08.11.2016
Zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych :
Biuro zawodów – hala MOSiR w dniu 10.11 g.18.00-20.00 , w dniu zawodów g.08.00-09.30

Bieg Niepodległości
Bieg wspólny o charakterze patriotycznym, bez zgłoszeń , numerów startowych, klasyfikacji


VI.KATEGORIE I KLASYFIKACJA
KATEGORIE:
Niepodległościowa Dyszka:
- open K i M ,
- kat. wiekowe - K i M 16 (16-19 lat) , K i M 20 (20-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat) , K i M 50 ( 50-59 lat) , K i M 60 ( 60-69 lat) , K i M 70 – 70 i więcej lat

Bieg Niepodległości – wspólny bieg patriotyczny, bez pomiaru czasu i klasyfikacji.


VII.NAGRODY, ŚWIADCZENIA
Niepodległościowa Dyszka:
- kat. open K i M - miejsca 1–3 - puchary , nagrody finansowe odpowiednio – 500;300;200 złotych
- kat. wiekowe - miejsca 1 – 3 puchary
- medale dla zawodników którzy ukończą bieg
- zimne i ciepłe napoje, posiłek po biegu


VIII. UCZESTNICTWO

Niepodległościowa Dyszka
- w biegu mogą wystartować zawodnicy mający ukończone 16 lat;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w
zawodach;
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
- ustala się limit zawodników, który wynosi 500 zgłoszonych i opłaconych osób,


Bieg Niepodległości
- bieg bez limitu wiekowego


IX. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE

Niepodległościowa Dyszka
Opłata wnoszona w systemie e-przelewu 1. termin do dnia 15.09 - 20zł, 2. termin – do dnia 8.11- 30zł ,
Opłata w biurze zawodów - 50zł.
Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” w systemie e-przelewu 1.termin – do dnia 15.09 -10zl,
2.termin – do dnia 8.11 – 20zł, w biurze zawodów 50zl.
Zwolnienie z opłaty – niepełnoletni i osoby, które w dniu zawodów ukończyły 65 roku życia.

Bieg Niepodległości
Bieg bez opłaty startowej


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- bieg z elektronicznym pomiarem czasu;
- zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli
pobrać ze strony www.sportmaniacs.com swój imienny dyplom;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny
koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;


PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski


PATRONAT MEDIALNY
MaratonyPolskie.pl
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼