26 lut 2017, Radom

II Bieg Tropem Wilczym

Wyniki

Wyniki

Tropem Wilczym
26/02/2017 12:30 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

REGULAMIN

Organizator– Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” -- Fundacja Wolność i Demokracja

I. CEL ZAWODÓW

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

4.Promocja piękna Puszczy Kozienickiej

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 r. w Kozłowie – Puszcza Kozienicka.

2. Start biegu 1963m - 12:00
10 km - 12:30

III . TRASA, DYSTANS
1. Bieg odbędzie się w Puszczy Kozienickiej – Kozłów.

2. Bieg na dystansie 1963 metrów i 10 km

3. Trasa biegu – leśne drogi gruntowe, asfalt.

4. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 90 minut.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23 lutego drogą elektroniczną na stronach internetowych – www.biegiemradom.pl , www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie . Za kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się dzień w którym opłata startowa wpłynie na k-to Organizatora.

2. Zgłoszenia w biurze zawodów - w dniu 26 lutego w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.

Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

V. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Organizator dysponuje 250 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg. kolejności zgłoszeń do biegu na dystansie 10 km. Nie zapewnia się , zamówionego rozmiaru koszulki. Pakiety będą wydawane w biurze zawodów.

5. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę są zobowiązani w niej wystartować w biegu.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.

7. W biegu na dystansie 1963 m nie wprowadza się limitu wieku i limitu uczestników.

8. W biegu na dystansie 10 km mogą wystartować osoby które ukończyły 16 rok życia.

VI. OPŁATY
1. Opłata startowa w systemie e-przelew za udział w biegu wynosi:
- do 23 lutego, lub do wyczerpania limitu 250 kompletnych zgłoszeń –30 zł (opcja z pakietem startowym z uwagą jak w p.V.4)

- do 23 lutego, po wyczerpaniu limitu 250 kompletnych zgłoszeń – 30 zł (opcja bez pakietu startowego)

- do 23 lutego - członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” – 15 zł (bez względu na opcję – z pakietem, lub bez pakietu startowego – po wyczerpaniu limitu 250 zgłoszeń)

Opłata w biurze zawodów w dniu startu – 30 zł dla obu opcji ( z pakietem , lub bez pakietu startowego – po wyczerpaniu limitu 250 zgłoszeń)

2. Bieg na dystansie 1963 m - bezpłatny

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.


VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie i czynne będzie w dniu 26 lutego w godzinach 9.00 – 11:30

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

IX. KLASYFIKACJA

1.Ze względu na honorowy charakter biegu na 1963m nie będzie prowadzonego rankingu zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.

2.Bieg na dyst. 10 km

– kat. generalna kobiet i mężczyzn.

– kat. mężczyzn: M18,M30,M40,M50,M60,M70

– kat. kobiet: K18,K30,K40,K50,K60,K70

– kat. najstarszy i najstarsza uczestniczka biegu

X. NAGRODY – Bieg 10 km.

1. Pierwszych 250 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.

2. Kat. gen. - kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary.

3. Kat. wiekowe – I miejsca - puchary.

4. Najstarszy i najstarsza uczestniczka biegu otrzyma pamiątkowy puchar.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora :

Michał Kowalczyk 510 958 332 ; email: kontakt@biegoholik.pl

Tadeusz Kraska 504574021 ; e-mail: maratonczyk49@wp.pl

2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie.

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę

5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Stowarzyszenie Biegiem Radom!.

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze, Echo Dnia; Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼