24 cze 2017, Radom

Bieg Radości 2017 - Dumne Warcholy

Wyniki

Wyniki

Bieg Radości
24/06/2017 11:30 2.5km

Bieg Szkolny
24/06/2017 11:30 2.5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Bieg Radości – Dumne Warchoły
Biegi Dzieci
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”


I. CEL
- popularyzacja biegania jako najprostszej zdrowej formy ruchu
- upamiętnienie radomskich wydarzeń „Czerwca ‘76”
- promocja miasta Radomia

II. TERMIN I MIEJSCE
- 24 czerwca 2017r. (sobota)
- stadion MOSiR im. Marszałka J. Piłsudskiego, Radom ul. Narutowicza 9 ,

III. ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Zgłoszenia :
internetowe - Bieg Radości - www.polmaratonradom.pl, www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie - do 22.06.2017r.
biuro zawodów – Biegi dzieci i młodzieży, Bieg Radości – Dumne Warchoły -hala sportowa MOSiR, w dniu 24.06.2017r. od g. 08.00
Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

IV. TRASA I DYSTANSE BIEGÓW
Biegi dzieci -
- przedszkola–1 -6 lat – 100m – bieżnia stadionu - szkoły podstawowe I-II klasa, – 200m – bieżnia stadionu - szkoły podstawowe III-IV klasa,– 300m – bieżnia stadionu
- szkoły podstawowe V-VI klasa, – 800m – bieżnia stadionu
- Bieg Radości – „Dumne Warchoły” – 2500m, Planty + bieżnia stadionu
UWAGA - młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych startuje razem z uczestnikami Biegu Radości

V. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 24.06.2017r. Godz. 08.00 – otwarcie biura zawodów – rejestracja, weryfikacja, wydawanie numerów startowych – stadion MOSiR ul.Narutowicza 9. Koniec zapisów – 15 minut przed startem każdego z biegów.
- godz. 10.00 – start biegu przedszkolaków
- godz. 10.15 – start biegów dzieci , I-II klasa
- godz. 10.30 – start biegu dzieci III-IV klasa,
- godz. 10.45 – start biegów dzieci V-VI klasa
- godz. 11.00 – dekoracje biegów dzieci
- godz. 11.30– start Biegu Radości – Dumne Warchoły
- godz. 12.00 – dekoracje zwycięzców Biegu Radości i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Klasyfikacja indywidualna
Biegi dzieci - dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie.
Zdobywcy pierwszych 3 miejsc – puchary lub statuetki, upominki .
Uczestnicy biegów otrzymają okolicznościowe koszulki i medale.
Bieg Radości – kat. open K i M , kat.szkolne : K14;M14 (14-16lat) ; K17;M17 (17-19lat)
Pierwsze 3 miejsca w kat. open K i M, oraz w kat. szkolnych (K14;M14; K17;M17) - puchary
Uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe medale.
Klasyfikacja drużynowa.
W Biegu Radości 3 najliczniej reprezentowane drużyny ( startujący pod wspólną nazwą – klub, zakład pracy, uczelnia, szkoła…) otrzymają pamiątkowe puchary.

VII. UCZESTNICTWO
Do startu w biegach dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu
oświadczenia o stanie zdrowia.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu.
VIII. OPŁATY STARTOWE
Biegi dzieci – biegi bez opłaty startowej.
Bieg Radości – opłata startowa wniesiona w systemie e-przelewu – 20 złotych w terminie do 22.06.2017 roku.
- opłata startowa wniesiona w biurze zawodów – 30 złotych
- członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec’76” – e-przelew – 10 złotych,
biuro zawodów – 20 złotych
- zwolnieni z opłaty startowej – młodzież 14-19 lat,
- organizator może w szczególnych przypadkach zwolnić inne osoby z opłaty startowej

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja
należy do organizatora.


PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski


WSPÓŁORGANIZACJA:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – Delegatura w Radomiu

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼