22 lut 2020, Olsztyn

III Cross wokół Małego Giewontu 2020

Wyniki

Wyniki

BIEG 8 KM
22/02/2020 12:00 8km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem+48501727028

Regulamin

REGULAMIN

Organizator:

- Atelier Sportu

- Urząd Gminy Olsztyn

Termin

22.02.2020 Góra Biakło, Olsztyn koło Częstochowy

Biuro zawodów Hala sportowa przy gimnazjum w Olsztynie ul. Zielona

Cele:

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku

- Promocja gminy Olsztyn

- Integracja środowiska biegaczy

Trasa:

- Dystans 8km trasa 100% cross

Uczestnictwo:

- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16 rok życia

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 22.02.2020

- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- Wyniki końcowe dostępne będą na stronie organizatora oraz maratonachpolskich.pl

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych

Zgłoszenia:

- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie sportmaniacs.com, do dnia 20.02.2020 lub w dniu 22.02.2020 w biurze zawodów. W dniu 21.02.2020 organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

-Opłata startowa obowiązuje zawodników startujących w biegu głównym

- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem

czy jest umieszczony na liście startowej

Od zgłaszających się do dnia 20.01.2020r pobiera się opłatę startową w

wysokości 30,- zł

Od zgłaszających się do dnia 20.02.2020 pobiera się opłatę startową w wysokości 40zł

Opłata startowa dla uczestników w wieku 65 lat i starszych wynosi 15zł

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, posiłek regeneracyjny, numer startowy.

Opłaty

Pakiet bez koszulki 30zł do 20.01.2020

Pakiet bez koszulki 40zł od 21.01.2020 do 20.02.2020

Pakiet z koszulką do 20.01.2020 - 50zł

Pakiet z koszulką do 20.02.2020 - 60zł

W dniu biegu organizator nie gwarantuje pakietu z koszulką

Wpłatę należy kierować na konto organizatora:

Ars Jakub Lamch

konto 86 1240 1330 1111 0010 8952 7358

Tytuł wpłaty: Bieg wokół Małego Giewontu – Imię, Nazwisko, Klub, Rocznik, Numer telefonu zawodnika, za którego ma wpłynąć zapłata.

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Po 20.02.2020 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów w wysokości 50zł.

Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

Limit startujących 400 osób.


Program zawodów:

09.00 Otwarcie biura zawodów

11.00 Zamknięcie biura zawodów

12.00 Start Biegu głównego

13.30 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

14.00 Wręczenie nagród zwycięzcą w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków


Klasyfikacja:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

Mężczyźni

Kobiety

M16 16-19 lat

K16 16-29 lat

M20 20-29 lat

K30 30-39 lat

M30 30-39 lat

K40 40-49 lat

M40 40-49 lat

K50 50 lat i więcej

M50 50-59 lat

M60 60-69 lat

M70 70 lat i więcej

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Nagrody:

- Lista nagród biegu głównego:

Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne

Wysokość nagród pieniężnych będzie podana do 31 stycznia na stronie FB wydarzenia

Cross Wokół małego Giewontu dba o ideę zdrowego sportu i uczciwości dlatego, podczas biegu przeprowadzane będą badania antydopingowe.

- Nagrody pieniężne otrzymają osoby zajmujące kolejno miejsca od 1 do 3 w klasyfikacji wśród kobiet i mężczyzn.

Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia

- W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca od 1 do 3 zostaną rozdane nagrody rzeczowe

- Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

- Dodatkowo upominki rzeczowe otrzyma:

Najlepszy mieszkaniec Gminy Olsztyn

Postanowienia końcowe:

- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące

- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi

- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani

- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów, każdy zawodnik po biegu zobowiązany jest do zwrotu chipa w okolicach linii mety.

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora

- Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu

- Po biegu istnieje możliwość skorzystania z natrysku i szatni w hali gimnazjum

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

Organizatorzy :

Tomasz Wilczyński 601 577 443

Rafał Gniła 501 727 028

POBIERZ REGULAMIN

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼