03 maj 2017, Radom

Bieg Konstytucji 3 Maja 2017

Wyniki

Wyniki

Bieg Konstytucji 3 Maja
5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
- promocja miasta Radomia


II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” , MOSiR Radom
- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska, ZUK Radom

III. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE
Bieg Konstytucji – 5km
Start – stadion MOSiR (bieżnia) , Park Planty, ul.: Sedlaka, Narutowicza, Podwalna, Kanałowa, Krakowska, Wałowa, Mała, Żytnia, Rynek, Szewska, Rwańska, Rynek, Żytnia, Grodzka, Wałowa, Podwalna, Narutowicza, Chałubińskiego, Park Planty, stadion MOSiR (bieżnia) – Meta
Biegi dzieci – 100; 200; 300; 400; 800m
Bieżnia stadionu MOSiR

IV. TERMIN, PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
3 maja 2017 roku - środa
08.00 - otwarcie biura zawodów – hala MOSiR ul.Narutowicza 9, zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
09.30 - zamknięcie listy startowej Biegu Konstytucji
10.00 - start Biegu Konstytucji
10.40 – zamknięcie list startowych biegów dzieci
10.45 - dekoracja zwycięzców Biegu Konstytucji ,
11.10 - start biegów dzieci
12.00 - dekoracja zwycięzców biegów dzieci – zakończenie imprezy

V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia:
- internetowe - www.biegiemradom.pl, www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie
- Bieg Konstytucji - do 27.04.17
biuro zawodów – hala MOSiR ul.Narutowicza 9 – 2 maja (wtorek) od g. 18.00 do g. 20.00; w dniu zawodów -3 maja (środa) od g. 8.00 – biegi dzieci , Bieg Konstytucji – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

VI.KATEGORIE I NAGRODY :
Bieg Konstytucji:
- kategoria open K i M
- kat wiekowe - K16 ; M16 - 16-19 lat , K20; M20 – 20-29lat , K30;M30 – 30-39lat , K40;M40 – 40-49lat, K50,M50 – 50-59lat, K60,M60 – 60-69 lat, K70,M70 – 70-i więcej lat
- Kat. open K i M - miejsca 1÷5 , puchary , nagrody finansowe 300;250;200;150;100 zł. - Kat wiek. K17 i M17 – 1- 3 miejsca – puchary, upominki rzeczowe , - pozostałe kat. wiekowe – 1 miejsca - puchary ( nagradzani w kat. open nie będą uwzględniani w kat. wiek.)
Biegi dzieci - kategorie - dziewczęta i chłopcy – przedszkolaki ; 1-2 klasa ; 3-4 klasa; 5-6 klasa ; gimnazjum - miejsca 1-3 – puchary, upominki rzeczowe Medale –okolicznościowe medale dla zawodników którzy ukończą Bieg Konstytucji

VII. UCZESTNICTWO
- do startu w Biegu Konstytucji dopuszczeni zostaną zawodnicy ur. w 2000 roku i starsi;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców, lub opiekunów na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach;
- każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;

VIII. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Opłata startowa:
Bieg Konstytucji - przelew w systemie e-przelewu – 1. termin do 28.02.17 – 20 zł, 2. termin do 27.04.17 – 30 zł biuro zawodów - 40 zł. Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” w systemie e-przelewu – 1.termin -10zł , 2.termin – 20 zł - w biurze zawodów - 30zł.
Zwolnieni z opłaty startowej – zawodnicy z kat. wiekowej K17 i M17 i osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 65 lat . W uzasadnionych sytuacjach, organizator może zwolnić zawodnika z opłaty startowej.
Biegi dzieci – bez opłaty startowej,
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- Bieg Konstytucji z elektronicznym pomiarem czasu;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia; Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼