07 mar 2020, Vilanova d'Alcolea

3ª PROVA VILANOVA D'ALCOLEA

Wyniki

Wyniki

3ª PROVA CANICROS VILANOVA D'ALCOLEA
5.9km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem964029649

Regulamin

REGLAMENT
LLIGA DE CANICRÒS DE CASTELLÓ
2020
2
1. REGLAMENT
_________________________________________________________________
1.1. RECORREGUT
1.1.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat,
amb cintes o fletxes. Es tindrà cura en fer un marcatge especial en els punts
conflictius com els creuaments. Sempre que sigue necessari, l’organització
ficarà tantes persones com fagen falta en aquests punts i d’altres, com els
controls de pas, per a garantir el bon funcionament de la cursa, el
compliment del reglament i per orientar els corredors.
1.1.2. Els recorreguts de les curses seran en general d’entre un mínim de 4 km
i un màxim de 6.5 km.
1.1.3. Durant el recorregut cap la possibilitat de situarcontrols
d’avituallaments . En cas afirmatiu aquestos s'anunciaran (en els diptics de
cada prova) i estaran a una distància que no serà superior als 2 km entre ells,
així com en finalitzar la prova. Aquests avituallaments disposaran com a
mínim d’aigua (2 cubos d’aigua per als gossos i gots per als corredors/res).
1.1.4. Les curses transcorreran principalment per pistes, limitant els trams
d’asfalt i sendes,com a màxim sent el 50% del total del recorregut, ja que son
superficies abrasives.
1.1.5. Les proves no es cancel.laran en cas de plutja, tret de condicions
extremes com puga ser una tronada, nevada o temperatures massa elevades (
+ de 22º en el moment d’inici de la cursa ).
1.2. EIXIDA
1.2.1 En l'eixida es diferenciarà les dues categories que té la prova: masculina
i femenina. Així es donarà primer l'eixida als participants de la categoria Masculina i
transcorreguts 5 minuts, es donarà l'eixida a les participants de la categoria
Femenina.
1.3 CATEGORIES
1.3.1 Totes les proves organitzades per les entitats adscrites a la Lliga hauran
de respectar les categories que marca el present circuit i que estableix les
següents categories:
3
1.3.2. L’edat que delimita cadascuna de les categories fa referència a l’edat
que tindrà el/la participant durant la primera prova de la lliga,
independentment de la que tinga en el moment de celebrar-se la segona i
respectives proves.
1.4. CLASSIFICACIONS I PREMIS
1.4.1. La puntuació en La Lliga de Canicross Castelló es basa en la
classificació oficial de cada prova, que l’entitat organitzadora lliurarà al
Comitè de La Lliga.
1.4.2. Totes les proves tindran la mateixa puntuació per a la classificació final
de la lliga.

pos.
Benicàssim
(Gener)
Cabanes
(Febrer)
La Serra d'en
Galceran
(Febrer)
Vilanova
d'Alcolea
(Març)
Borriol
(Abril)
1 25 25 25 25 25
2 21 21 21 21 21
3 18 18 18 18 18
4 15 15 15 15 15
5 13 13 13 13 13
6 11 11 11 11 11
7 9 9 9 9 9
8 7 7 7 7 7
9 5 5 5 5 5
10 3 3 3 3 3
11* 1 1 1 1 1
*A partir d’aquesta posició tots els participants que finalitzen les curses tindran 1 punts.
1 ABSOLUTA
2 JUNIOR: FINS A 17 ANYS
3 SENIOR: DE 18 A 39 ANYS ( MASCULÍ / FEMENÍ )
4 VETERÀ: MÉS DE 40 ANYS
4
1.4.3 Guanyarà la Lliga el participant que acumuli el major nombre de punts.
Per obtenir la puntuació final de cada participant es tindrà en compte la
puntuació dels 4 millors resultats en el total de les 5 proves que formen la
Lliga, sense que sigui necessari un mínim de curses fetes per puntuar. A més,
també hi hauran classificacions de les subcategories júnior, sènior i veterà a
les quals, a diferència de les distintes proves on els absoluts estan exclosos,
tots els participants hi poden optar. Trofeus i regals per als tres primers de les
classificacions absolutes, tant de la categoria masculina com femenina i per
als tres primers de cadascuna de les subcategories júnior, sènior i veterà.
1.4.4. A cada cursa de La Lliga estaran disponibles els llistats de les
classificacions fins al moment.
1.4.5. Detall finisher per tots els corredors que hagin finalitzat les 5 proves de
La Lliga.
1.5. REQUISITS PER ALS PARTICIPANTS:
1.5.1. El nombre de participants queda limitat a 70 corredors per a cadascuna
de les proves. La reserva de les places es farà per rigorós ordre de lliurament
d'inscripció.
1.5.2. Els menors d’edat podràn correr amb una autorització firmada pel
pare/mare/tutor/tutora.
1.5.3. L'organització no es fa responsable dels danys personals i/o materials
que puguin ocasionar els participants en la prova.
1.6. REQUISITS DELS GOSSOS
1.6.1. Tenir 12 mesos com a mínim i 10 anys, com a màxim.
1.6.2. Tenir la Cartilla de Vacunació al dia segellada per Veterinari col·legiat.
1.6.3. Tenir el Microxip implantat.
1.6.4. Portar posat en tot moment morrió-bossal (tipus cistella) en cas de
"races perilloses" (o en cas d'animals agressius o especialment nerviosos).
5
1.7. CONTROL VETERINARI
1.7.1. El participant s’haurà de presentar al punt veterinari situat en l'espai
de sortida per a poder passar el control. Haurà de presentar-se amb el gos i la
cartilla de les vacunes actualitzada i signada pel seu veterinari habitual.
1.7.2. Les vacunes obligatòries són la antiràbica, la polivalent (parvovirosis,
leptospirosis, moquillo canino i hepatitis canina com a mínim).
1.7.3. S’obrirà als participants almenys 1 hora abans de l’inici de la cursa i
participarà com a mínim un veterinari.
1.7.4. Durant el control el veterinari tindrà que verificar el bon estat de salud
del gos i la seua aptitud per a la prova.
1.8. CONTROL DELS GOSSOS
1.8.1. El corredor serà responsable del seu gos en tot moment, des de
l’arribada al lloc de la cursa fins que marxi. No es permeten gossos sense
lligar ni abans, ni durant, ni després de la cursa. Així mateix també es
responsabilitza de les deixalles que pugui fer el seu gos. Hi haurà cubells
habilitats per llençar-les.
1.9. OBLIGACIONS DEL SISTEMA D'ANCORATGE:
1.9.1. Es obligatori que els gossos porten un arnés de tir específic i anar units
al corredor per una línia de tir que no supere els 2'5m en extensió.
1.9.2. Es obligatori que els corredors porten un cinturó d'uns 7cms d'ample
com a mínim, on puga enganxar la línia de tir mitjançant un sistema
d'obertura ràpida.
1.10. CAUSES DE NO PARTICIPACIÓ:
1.10.1. No complir en algun dels requisits exigits per als gossos.
1.10.2. Per recomanació del veterinari.
1.10.3 Sols existeix l'excepció de poder-hi participar entregant la carta
expresa d'exempció de responsabilitat a l'Organització (segons model).
6
1.11. CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ:
1.11.1. Maltractar un gos o agredir a un altre corredor o membre de
l'organització.
1.11.2. Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control del gos que posi
en perill a altres equips, públic o organització.
1.11.3. No passar per tots els punts de control o escurçar el recorregut.
1.11.4. Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
1.11.5. Degradar l'itinerari.
1.11.6. Fer malbé intencionadament equips o material de l'organització.
1.11.7. No prestar auxili a un altre equip en cas d'accident d'aquest.
1.11.8. Deixar anar o perdre el gos durant la cursa.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼