30 Jun 2024, Bydgoszcz

KAMIENNA 5

Izen-emateak eta informazioa

Izen-emateak

Izen-emateak

Izen-emateak

KAMIENNA 5
30/06/2024 09:00 5km

Informazio orokorra

Probaren ordua eta lekua
Start biegu głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 9.00 Bieg odbędzie się ulicą Kamienną w Bydgoszczy. Start na ul. Artyleryjskiej Meta na ul. Kamiennej pod wiaduktem tramwajowym Bydgoszcz Wschód
Dortsalen banaketa
1. Miejsce biura zawodów, w którym zawodnicy odbierać będą numery startowe terminy jego działania zostaną podane na facebooku Kamiennej 5 w odpowiednim czasie, to jest na 14 dni przed wydarzeniem.
Itzultze politika
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenosić na innego zawodnika

Araudia

REGULAMIN

Biegu ulicznego: Kamienna 5

Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km

 1. Organizator:
 1. Akademia Mistrzów Sportu
 1. Cel Imprezy
 1. Wyłonienie Mistrza Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km
 2. Promocja zdrowego trybu życia
 3. Upowszechnienie biegania jako prostej o ogólnodostępnej formy ruchu i uprawiana sportu.
 1. Termin i Miejsce. Trasa Biegu:
 1. Bieg odbędzie się 30 czerwca 2024 roku
 2. Start biegów głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 9.00
 3. Bieg odbędzie się ulicą Kamienną w Bydgoszczy.

Start na ul. Artyleryjskiej

Meta na ul. Kamiennej pod wiaduktem tramwajowym Bydgoszcz Wschód,

Nie będzie dostępnych szatni przed i po biegu ( ze względów logistycznych ).

 1. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicą Kamienną w Bydgoszczy, nawierzchnia asfaltowa,
 2. Szczegółowa trasa biegu i jej dokładny przebieg zostanie zamieszczona na stronie internetowej Akademii Mistrzów Sporu i Facebooku biegu
 3. Uczestnicy na trasie maja obowiązek stosowania się do poleceń policji, osób kierujących ruchem oraz sędziów i wolontariuszy
 1. Uczestnictwo:
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu Kamienna 5 jest:
 1. Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 5km.
 2. Pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu
 3. Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia
 1. Zawodnicy dokonujący rejestracji i wpłacający opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność
 2. Limit osobowy uczestników Kamiennej 5 to: 999 zawodników

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia limitu uczestników.

 1. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
 1. Przyjęcie regulaminu biegu
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów
 3. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora Kamiennej 5 oraz partnerów biegu
 4. Wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazywania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom biegu w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji
 1. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie karty startowej
 2. Każdy zawodnik ma wybór jednej z dwóch wersji opłaty startowej

* Opłata startowa BEZ KOSZULKI w biegu Kamienna 5 wynosi:

a) w dniu 8 marca dla wszystkich kobiet 50 zł w godzinach 12.00 – 20.00

b) od 8 marca do 9 czerwca 2024r. - 65 zł

c) w biurze zawodów w dniach 27-28-29 czerwca 90 zł jeśli będą wolne numery

startowe

* Opłata startowa Z KOSZULKĄ ( full print )w biegu Kamienna 5 wynosi:

a) w dniu 8 marca dla wszystkich kobiet 110 zł w godzinach 12.00 – 20.00

b) od 1 marca do 9 czerwca 2024r. - 125 zł

c) w biurze zawodów w dniach 27-28-29 czerwca nie będzie możliwości zapisów na bieg w wersji pakietu z koszulką

O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora

 1. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego
 2. Płatności realizowane są przelewami ( przelew elektroniczny) za pomocą generowanego automatycznie po rejestracji druku.

W biurze zawodów płatności przyjmowane będą gotówką.

 1. W przypadku zgłoszeń grupowych np. firmy, kluby itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników
 2. Faktury ( VAT) wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do organizatora pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora
 3. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenosić na innego zawodnika
 1. Pakiet Startowy

1. Zawodnicy biegu w pakiecie w opcji bez koszulki otrzymują:

 1. Numer startowy
 2. Chip do pomiaru czasu ( zwrot po zakończeniu biegu)
 3. Pamiątkowy medal na linii mety

2. Zawodnicy biegu w pakiecie w opcji z koszulką otrzymują:

a) Numer startowy

b) Chip do pomiaru czasu ( zwrot po zakończeniu biegu)

c) pamiątkową koszulkę

d) Pamiątkowy medal na linii mety

 1. Zgłoszenie:
 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego:

www.sportmaniacs.com

( wpisujemy kamienna 5 i klikamy szukaj )

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 08.03 do 09.06.2024r. , po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane z wyjątkiem zgłoszeń w biurze zawodów o ile będą wolne numery startowe.
 2. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczającą ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na stronie internetowej Akademii Mistrzów Sportuoraz na facebooku Kamiennej 5
 1. Pomiar i Limit Czasu
 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy wraz z chipem przypięty z przodu koszulki
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia Kamiennej 5
 1. Bieg główny na 5km: 45 min.
 1. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety i po upłynięciu czasu 45 min zostaną zdjęci z trasy.
 1. Biuro Zawodów, depozyt
 1. Miejsce biura zawodów, w którym zawodnicy odbierać będą numery startowe terminy jego działania zostaną podane na facebooku Kamiennej 5 w odpowiednim czasie, to jest na 14 dni przed wydarzeniem.
 1. Depozyt mieścić się będzie w oznaczonym samochodzie zaparkowanym na parkingu przy pasażu handlowym przy skrzyżowaniu ul. Kamiennej i Gdańskiej. Depozyt zostanie później przewieziony na metę,
 2. Odbiór numeru i pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu karty startowej oraz upoważnienia, które może być napisane odręcznie
 3. Na terenie zawodów będzie możliwości skorzystania z sanitariatów typu TOI TOI
 4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów
 5. po biegu na linii mety nie będzie (z przyczyn technicznych ) szatni
 6. Depozyt ze startu zostanie przewieziony na linię mety po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika
 1. Klasyfikacje i nagrody:
 1. Klasyfikacja Kamiennej 5

prowadzona będzie w następujących kategoriach:

Open K/M

K/M 12 ( 12-13 lat )

K/M 14 ( 14-15 lat )

K/M 16 ( 15-16 lat )

K/M 18 ( 17-19 lat )

K/M 20 ( 20 - 29 lat )

K/M 30 ( 30 - 39 lat )

K/M 40 ( 40 – 49 lat )

K/M 50 ( 50 – 59 lat )

K/M 60 ( 60 -69 lat )

K/M 70 + ( 70 lat i powyżej )

 1. Informacja o nagrodach dla zwycięzców i uczestników Kamiennej 5 przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnym facebooku zawodów.

3.Warunkiem uzyskania nagród jest ukończenie biegu, oraz stawienie się na ceremonii dekoracji

 1. Każdy uczestnik Kamiennej 5 kończący zawody i mieszczący się w limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal

X. Postanowienia Końcowe:

 1. Uczestników Kamiennej 5 obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu

2.Nie przestrzeganie regulaminu i nie stosowanie się do poleceń, wskazań organizatora, służb porządkowych, sędziów może skutkować skreśleniem z listy uczestników zawodów

3.Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczna na trasie zawodów

4.Kamienne 5 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi być wykupiona przez uczestnika zawodów

5.Pisemne protesty przyjmowane będą przez biuro zawodów po zakończeniu zawodów po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu

6.Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów

8.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Kamiennej 5, oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia

10.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizator

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼