20 Jul 2019, Vilada

XI Triatló Infantil de la Baells

Classificacions

Classificacions

Federats
20/07/2019 11:30 0.1km

No Federats
20/07/2019 11:30 0.1km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
Pantà de la Baells - Zona de la Presa
Recollida de dorsals
Pantà de la Baells - Zona de la Presa - 10:00h
Política de devolucions
La devolució íntegra de la quota de participació només operarà en cas de suspensió completa de la prova i l'Esdeveniment. Si La suspensió no fos responsabilitat de l'Organitzador, es produirà tan sols una devolució parcial, tenint en compte les despeses en què ja hagi incorregut l'Organitzador per a la realització de l'Esdeveniment i la prova. Es reserva el dret del Participant a demostrar que aquesta despesa ha estat inferior.

Reglament

1. El triatló infantil de La Baells es regirà pel reglament de la Federació Catalana de Triatló.

2. És obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de ciclisme.

3. La prova és de caire popular.

4. L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans o després de la prova.

5. L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari.

6. La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.

7. L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants a la cursa per a la promoció de la mateixa. Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼