03 Dec 2023, Figueres

Mitja Marató de Figueres i 10 km Figueres homologada

Classificacions

Classificacions

10 Km Figueres
10km

La Mitja Marató de Figueres 21 km
03/12/2023 10:30 21.097km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
Pujada del Castell, Torre Galatea. Figueres
Recollida de dorsals
Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 2 de desembre de 2023 de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:30 a les 19:00 hores, i el mateix dia de la prova, a partir de les 8:00 fins les 9:30 hores. Al Gimnàs de l'escola Josep Pallach, carrer Fossos, 1, de Figueres.
Política de devolucions
L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu aliè a l’esmentada organització.

Reglament

REGLAMENT CURSA 10 KM FIGUERES

ART. 1. ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Figueres i l’Associació Atlètica Mitja Marató Figueres
organitzen la cursa 10 Km Figueres homologada.
Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi
sigui especificat queda sota la decisió de l’organització.


ART. 2. DISTÀNCIA
La distancia de la cursa és de 10 km (certificada i homologada oficialment per
la Federació Catalana d’Atletisme). Es durà a terme el diumenge 3 de desembre
de 2023 a les 10:30 hores.
Els gràfics amb el recorregut i perfil de la cursa es troben al següent enllaç:

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cursa-10-km-figueres-2022-homologada-
recorregut-oficial-30786642

Cal circular per les zones marcades.

ART.3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar exclusivament per internet a la següent
adreça
http://www.mitjafigueres.com
S'estableix el preu de la inscripció en 12 euros.
En quant als participants amb cadira de rodes, no es tracta d’una cursa
competitiva ateses les diferents tipologies de cadires existents.
Les inscripcions s'obriran el dia 2 d'octubre de 2023 i es tancaran el dia 30 de
novembre de 2023 a les 23:59 hores.
L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de
lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu
aliè a l’esmentada organització.

La introducció de dades falses al formulari d’inscripció pot comportar l’anul·lació
de la mateixa.

ART. 4. RECOLLIDA DE DORSALS
Per recollir el dorsal amb xip serà obligatori:
– Presentar el DNI o similar per comprovar la identitat i edat de corredor/a.
Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 2 de
desembre de 2022 de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:30 a les 19:00
hores, i el mateix dia de la prova, a partir de les 8:00 fins les 9:30 hores, al
Gimnàs de l'escola Josep Pallach, carrer Fossos, 1, de Figueres.
El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera durant la totalitat de la cursa. Els
atletes que no el portin a la línia d'arribada no optaran a cap premi ni entraran
en la classificació.

ART. 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, siguin federats o no. Per
participar cal tenir 13 anys el dia de la prova.
Els participants d’entre 13 i 18 anys han d’aportar obligatòriament l’autorització
dels pares o tutors legals, sense la qual no es validarà la inscripció.
L’autorització s’haurà d’aportar en el moment de la retirada del dorsal. El model
d’autorització que cal aportar es troba a la següent adreça:
https://mitjafigueres.com/Les-curses/10-Km
Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat disposant de la
suficient condició física per a afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció
accepten el present reglament. És responsabilitat del propi corredor fer-se
reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a
l’organització de qualsevol problema físic que pugi patir durant la participació a
la cursa. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis
que la participació a la cursa puguin ocasionar als inscrits, abans, durant o
després d’aquesta. No obstant l’organització disposarà de servei sanitari per
possibles urgències.
Mentre duri la cursa, els atletes federats tindran cobertura amb l’assegurança
d’accidents inclosa a la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per als no
federats, el sol fer d’inscriure’s inclourà l’assegurança exclusivament per la
durada de la prova.
No es pot participar amb animals.
La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament.
No es podrà transferir la inscripció i/o participació a cap altra persona.
Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons
de la Federació Catalana d'Atletisme.

https://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/2022/03/ruta-normativa-curses-
fons.pdf

ART.6. CRONOMETRATGE
L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic. Per poder
participar i optar als premis caldrà portar el xip o dispositiu que faciliti
l’organització.
Hi haurà vehicle de capçalera i de tancament de la cursa.

ART.7. CONTROL DE TEMPS I PAS
El control d’arribada es tancarà 1h.30 desprès d’haver començat la prova. En
cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat
del corredor/corredora.
S'estableix a més un control parcial a la rotonda de la N-260 a l'entrada de
Vilabertran, km. 5'2, al cap de 35 minuts d'haver iniciat la cursa. En cas de
superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del
corredor/corredora.

ART.8. CATEGORIES
En aquesta cursa només hi ha la categoria ABSOLUTA, masculina i femenina

ART. 9. PREMIS
Premis en metàl·lic, i trofeus exclusius dissenyats expressament per aquesta
edició, que es lliuraran a:
1r/1a General 150 € +Trofeu
2n/2a General 100 € +Trofeu
3r/3a General 50 € +Trofeu
Com s’ha dit anteriorment, la modalitat de cadira de rodes no és competitiva.
Els trofeus es lliuraran a les 12:15 h del diumenge 3 de desembre del 2023 a la
Plaça Catalunya de Figueres.
Els trofeus es recolliran el mateix dia de la prova, sense dret a reclamació i en
cap cas s’enviaran particularment.
D'acord amb la normativa de curses de fons de la Federació Catalana
d'Atletisme, que podeu consultar a l'enllaç que consta al final de l'article 6
d'aquest reglament, qualsevol atleta estranger no resident que faci millor marca
de la reglamentada per la RFEA no podrà optar al premi econòmic establert.

ART.10. LOPD I IMATGE
Els participants permeten expressament que el seu nom, cognoms, data de
naixement i sexe siguin publicats a la llista d’inscrits i a la llista de resultats una
vegada finalitzada la cursa. Així mateix permeten la constància de les
esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa.

El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Figueres, autoritza expressament a
l’organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o
en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en
tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de
promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim
establert en la legislació actual i/o futura, els reglaments i els tractats en vigor,
inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu
seran incorporades al fitxer de l’organitzador i de tots els sponsors i/o
col·laboradors. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la
prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa La Menuda i la Mitja
Marató de Figueres i 10 kms com d’ altres curses, permetre als sponsors i
col·laboradors relacionats poder enviar-vos informacions dels seus productes,
permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats, tant físicament al final de
la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris,... Els participants,
donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i
autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits i resultats.
Dret d’ imatge: Els participants i els representants legals dels menors d’ edat
accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció,
distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de
comunicació com diaris, web...etc Podreu exercir el vostre dret d’ accés,
rectificació i cancel∙lació per correu electrònic a info@mitjafigueres.com Les
vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm 298, del 14 de desembre de 1999).

21,097KM - MITJA MARATÓ DE FIGUERES

ART. 1. ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Figueres i l’Associació Atlètica Mitja Marató Figueres organitza
la Mitja Marató de Figueres.
Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi
sigui especificat queda sota la decisió de l’organització.
ART. 2. DISTÀNCIA
La distancia de la cursa és de 21,097 km (certificada i homologada oficialment
per la Federació Catalana d’Atletisme). Es durà a terme el diumenge 3 de
desembre de 2023 a les 10:30 hores.
Els gràfics amb el recorregut i perfil de la cursa es troben al següent enllaç:

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/mitja-marato-de-figueres-2022-recorregut-
oficial-30235450

Cal circular per les zones marcades.

ART.3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar exclusivament per internet a la següent
adreça:
http://www.mitjafigueres.com
S'estableix el preu de la inscripció en 25 euros.
En quant als participants amb cadira de rodes, no es tracta d’una cursa
competitiva ateses les diferents tipologies de cadires existents.
Les inscripcions s'obriran el dia 2 d'octubre de 2023 i es tancaran el dia 30 de
novembre de 2023 a les 23:59 hores.
L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de
lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu
aliè a l’esmentada organització.
La introducció de dades falses al formulari d’inscripció pot comportar l’anul·lació
de la mateixa.

ART. 4. RECOLLIDA DE DORSALS
Per recollir el dorsal amb xip serà obligatori:
– Presentar el DNI o similar per comprovar la identitat i edat de corredor/a.
Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 2 de
desembre de 2023 de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:30 a les 19:00
hores, i el mateix dia de la prova, a partir de les 8:00 fins les 9:30 hores, al
Gimnàs de l'escola Josep Pallach, carrer Fossos, 1, de Figueres.
El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera durant la totalitat de la cursa. Els
atletes que no el portin a la línia d'arribada no optaran a cap premi ni entraran
en la classificació.

ART. 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, siguin federats o no. Per
participar cal tenir 16 anys el dia de la prova.
Els participants d’entre 16 i 18 anys han d’aportar obligatòriament l’autorització
dels pares o tutors legals, sense la qual no es validarà la inscripció.
L’autorització s’haurà d’aportar en el moment de la retirada del dorsal. El model
d’autorització que cal aportar es troba a la següent adreça:
https://mitjafigueres.com/Les-curses/Mitja-Marat%C3%B3-21-km
Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat disposant de la
suficient condició física per a afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció
accepten el present reglament. És responsabilitat del propi corredor fer-se
reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a
l’organització de qualsevol problema físic que pugi patir durant la participació a
la cursa. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis
que la participació a la cursa puguin ocasionar als inscrits, abans, durant o
després d’aquesta. No obstant l’organització disposarà de servei sanitari per
possibles urgències.
Mentre duri la cursa, els atletes federats tindran cobertura amb l’assegurança
d’accidents inclosa a la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per als no
federats, el sol fer d’inscriure’s inclourà l’assegurança exclusivament per la
durada de la prova.
No es pot participar amb animals.
La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament.
No es podrà transferir la inscripció i/o participació a cap altra persona.
Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons
de la Federació Catalana d'Atletisme.

https://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/2022/03/ruta-normativa-curses-
fons.pdf

ART.6. CRONOMETRATGE

L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic. Per poder
participar i optar als premis caldrà portar el xip o dispositiu que faciliti
l’organització.
Hi haurà vehicle de capçalera i de tancament de la cursa.

ART.7. CONTROL DE TEMPS I PAS
El control d’arribada es tancarà 2h.30 desprès d’haver començat la prova. En
cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat
del corredor/corredora.
S'estableix a més un control parcial a la rotonda de la N-260 a l'entrada de
Vilabertran, km. 5'2, al cap de 35 minuts d'haver iniciat la cursa. En cas de
superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del
corredor/corredora.

ART.8. CATEGORIES
S’estableixen les següents categories:
ABSOLUTA masculina i femenina
VM1 VF1 Veterans A. Que tinguin entre 40 i 49 anys el dia de la prova
VM2 VF2 Veterans B. Que tinguin 50 anys o més el dia de la prova
Com s’ha dit anteriorment, la modalitat de cadira de rodes no és competitiva.

ART. 9. PREMIS
Trofeus exclusius dissenyats expressament per aquesta edició, que es lliuraran a:
1r/1a General 250€ + Trofeu
El premi al primer/a s’incrementarà en 250 € més si a més de guanyar
aconsegueix el rècord de la prova (Homes: 01:05:36. Dones: 01:16:00)
2n/2a General 150€ + Trofeu
3r/3a General 100€ + Trofeu

1r/1a de les categories V1 i V2 Trofeu
2n/2a i 3r/3ra de cada categoria. Trofeu
Com s’ha dit anteriorment, la modalitat de cadira de rodes no és competitiva.
Els premis són acumulatius (una bossa única). S’atorgaran segons les dades
disponibles en el formulari d’inscripció.
Els trofeus es lliuraran a les 12:30h del diumenge 3 de desembre del 2023 a la
Plaça Catalunya de Figueres.
Els trofeus es recolliran el mateix dia de la prova, sense dret a reclamació i en
cap cas s’enviaran particularment.

D'acord amb la normativa de curses de fons de la Federació Catalana
d'Atletisme, que podeu consultar a l'enllaç que consta al final de l'article 6
d'aquest reglament, qualsevol atleta estranger no resident que faci millor marca
de la reglamentada per la RFEA no podrà optar al premi econòmic establert.

ART.10. LOPD I IMATGE
Els participants permeten expressament que el seu nom, cognoms, data de
naixement i sexe siguin publicats a la llista d’inscrits i a la llista de resultats una
vegada finalitzada la cursa. Així mateix permeten la constància de les
esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa.
El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Figueres, autoritza expressament a
l’organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o
en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en
tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de
promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim
establert en la legislació actual i/o futura, els reglaments i els tractats en vigor,
inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu
seran incorporades al fitxer de l’organitzador i de tots els sponsors i/o
col·laboradors. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la
prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa La Menuda i la Mitja
Marató de Figueres i 10 kms com d’ altres curses, permetre als sponsors i
col·laboradors relacionats poder enviar-vos informacions dels seus productes,
permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats, tant físicament al final de
la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris,... Els participants,
donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i
autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits i resultats.
Dret d’ imatge: Els participants i els representants legals dels menors d’ edat
accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció,
distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de
comunicació com diaris, web...etc Podreu exercir el vostre dret d’ accés,
rectificació i cancel∙lació per correu electrònic a info@mitjafigueres.com Les
vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm 298, del 14 de desembre de 1999).

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼