21 Nov 2021, Calvià

GALATZÓ TRAIL 2021

Classificacions

Classificacions

Galatzó Half
21km

Galatzó Legend
42km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador-

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
Es Capdellà, Plaça de Sa Vinya.
Recollida de dorsals
Dissabte 20 de novembre de les 15h a les 20h al PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS DE CALVIÀ (Calvià, Carretera Calvià - Es Capdellà nº 3)
Política de devolucions
La cancelació de la inscripció a qualsevol de les proves de Galatzó Trail suposarà devolució de doblers segons allò establert a la següent taula: Data de cancel·lació Percentatge de devolució per cancel·lació Fins el 31 de juliol 75% Fins el 31 d'agost 50% Fins el 30 de setembre 25% A partir de l'1 d'octubre No hi ha devolució El procediment per a dur a terme la CANCEL·LACIÓ és el següent: Enviar un correu electrònic amb l'assumpte: CANCEL·LACIÓ GT21 a ice@calvia.com . En el correu s'haurà d'incloure la següent informació: • Nom complet • DNI o passaport • Carrera a la qual es refereix: LEGEND (43k) HALF (23 k) • Número de localitzador de la inscripció. No serà necessari argumentar el motiu de la cancel·lació. La cancel·lació es resoldrà en els següents dies a la seva recepció i consistirà en el reemborsament del percentatge establert en cada cas, en el mateix compte que es va utilitzar per a fer el pagament de la inscripció, mitjançant l'ús de les mateixes dades de la targeta associada. Una vegada realitzada la cancel·lació i el reemborsament, es notificarà a la persona afectada. Política de canvis de nom en dorsals No s'admetran canvis de noms si la carrera està completa, ja que en aquest cas, les inscripcions que s'alliberin es cobriran amb les persones inscrites en la llista d'espera. No s'acceptaran canvis de noms a partir de l'1 d'octubre de 2021. En cas de fer canvis de noms abans de la data indicada, els nous participants hauran de pagar la diferència entre el preu pagat en realitzar la primera inscripció i el preu en el moment de dur a terme el canvi d'inscripció. Per a sol·licitar un canvi de participant serà necessari que el participant que cedeix la seva inscripció escrigui un email a ice@calvia.com amb l'assumpte “CANVI PARTICIPANT GT21” indicant en el cos del missatge, el seu nom, cognoms, correu electrònic i el seu número de DNI o passaport, telèfon, a més del nom, cognoms, el correu electrònic i el número de DNI o Passaport i telèfon del nou participant amb el qual desitja fer el canvi. En cap cas, la cancel·lació de la inscripció dóna dret a la persona que cancel·la de triar a la persones substituta que cobreixi aquesta inscripció.

Reglament

Dia: 21 de novembre

Horari: a les 8.30 h (Legend) i a les 9.30 h (Half)

Sortida i arribada: Plaça Sa Vinya (es Capdellà)

Web de la cursa: https://www.galatzótrail.com

Curses:

LEGEND: +43 KM de muntanya

HALF: +23 KM de muntanya

Recollida de dorsals:

Dissabte 20 de novembre de 15 a 20 h en el PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS DE CALVIÀ

Preus

Data

23 k (Half)

43 k (Legend)

Juliol 2021

25,00 €

37,00 €

Agost 2021

30,00 €

42,00 €

Setembre 2021

37,00 €

47,00 €

Octubre 2021

47,00 €

57,00 €

Novembre 2021

55,00 €

65,00 €

Qui pot participar:

La participació està oberta a tots els corredors que hagin formalitzat degudament la seva inscripció. Tots els participants hauran de tenir 18 anys complerts en la data de carrera i posseir un nivell de condició física adequat per a afrontar una prova d'aquestes característiques.

Inscripció gratuïta:

*Els majors de 65 anys tenen la inscripció a la prova gratuïta. Per a fer-ho efectiu hauran d'enviar un correu electrònic a ice@calvia.com indicant el seu nom, cognoms i adjuntant foto de carnet d'identitat. Rebran un codi gratuït també per email.


* Les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% d'ara endavant tindran un 50% de descompte en el preu de la inscripció. Per a fer-ho efectiu hauran d'enviar un correu electrònic a ice@calvia.com indicant el seu nom, cognoms i el seu telèfon de contacte. Rebran un codi gratuït també per email.

Serveis que inclou la inscripció

CKit del corredor

  • Samarreta finisher per a tothom que finalitzi la cursa, Medalla finisher per a tothom que finalitzi la cursa, Cronometratge de la prova, Servei de fisioteràpia, Avituallament en cursa, Avituallament de postmeta, Animació durant la cursa, Cerimònia de lliurament de premis, Servei de dutxes, Guarda-roba, activitats paral·leles, Trofeus per els guanyadors/es, altres sorpreses

La disponibilitat d'alguns dels serveis (dutxes, fisioteràpia...) està condicionada a les normes establertes per la CAIB en la data de celebració de l'esdeveniment per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19

Categories, clasificacions i premis.

Galatzó trail ofereix les següents categories a les curses Galatzó Legend (43 km) i Galatzó Half (23 km)

  • PROMESA MASCULINA/FEMENINA 18-23 (Tot sols a Galatzó half)
  • SENIOR MASCULINA / FEMENINA 24-39
  • VETERANS M40 / VETERANES F40 40-49
  • VETERANS M50 / VETERANES F50 50-54
  • VETERANS M55/ VETERANES F55 55-59
  • VETERANS M60 / VETERANES F60 +60
  • ABSOLUTA MASCULINA / ABSOLUTA FEMENINA

Les tres persones classificades en cadascuna d’aquestes categories rebran un trofeu en la cerimònia de lliurament de premis de la Galatzó Trail.

Les categories i premis establerts són:Les edats estan referenciades a data 31 de desembre de l'any de la competició.

Serà imprescindible ser present en el lliurament de premis per a recollir trofeus o material que li correspongui per classificació.

Recorreguts

La Galatzó Trail 2021 té la sortida i la meta en la Plaça de Sa Vinya (És Capdellà), nucli urbà, i transcorre íntegrament en les senderes de muntanya de la Finca Pública de Galatzó.

El recorregut es troba publicat en la pàgina web www.galatzotrail.com i en altres mitjans associats a la prova, com ara: xarxes socials de l’esdeveniment o web d’inscripcions.

L’Organització es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre el recorregut publicat en cas de concórrer circumstàncies particulars que obliguin a això (meteorològiques, de seguretat, recomanacions de cossos d’emergència, …).

En cas de canvis, modificacions o suspensions de recorreguts, l’Organització informarà les persones participants pels mitjans de què disposa, web, xarxes socials, correus a participants, etc.

El recorregut està convenientment senyalitzat íntegrament.

CONTROLS DE PAS I TEMPS DE TALL.

Es col·locaran punts de control de temps per a participants.
Cada participant portarà un xip atorgat per l’organització, en aquest cas, el que determinin els responsables de la plataforma www.sportmaniacsbaleares.com.

Les persones que no portin permanentment el xip seran penalitzades.

Per a poder classificar-se, les persones participants hauran de completar íntegrament el recorregut i haver passat per tots els punts de control establerts per l’Organització.

El temps màxim per a completar la GALATZÓ LEGEND és de 9,5 hores. Les persones participants estan obligades a entrar dins dels següents temps de tall que s’estableixen en els diferents punts del recorregut:

LEGEND (43 km): 8.30 h (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà)

Punt de tall 1:13:15 h –Cruce Coma d'en Vidal antes de iniciar la subida a S'Esclop

Punt de tall 2: 17:30h – zona Meta (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà)

L’Organització, per condicions climatològiques es reserva el dret a:

  • Ampliar el temps de tall
  • Disminuir el recorregut i distància de la prova.

Aquestes possibles modificacions seran notificades en la web, brífings o canals de comunicació ordinaris.

No es permetrà continuar la carrera a les persones participants que superin el límit d’horari en el punt de tall establert.

HALF (23 km): 9.30 h (Plaça de Sa Vinya, És Capdellà). No hi ha punts de tall establerts en tenir el circuit confluent amb la distància LEGEND.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼