31 Dec 2018, Sabadell

Cap d'Any Race

Classificacions

Classificacions

Cap d’Any Race
31/12/2018 17:00 5km

Cap d’Any Race Kid (9-10-11 anys)
31/12/2018 16:05 1km

Cap d’Any Race Kid (6-7-8 anys)
31/12/2018 16:12 0.5km

Cap d’Any Race Kid (3-4-5 anys)
31/12/2018 16:20 0.2km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
La sortida de la cursa de 5km serà a les 17h de davant del Pavelló Poliesportiu de Cal Balsach (Plaça Creu Alta). La Cursa Infantil tindrà tres sortides; a la Plaça Creu Alta a la banda del carrer Sant Isidre: la sortida 1 dels nens de 4rt, 5è i 6è a les 16:05 amb una distància de 1000m; la sortida 2 ales 16:12 dels nens de 1r, 2n i 3r amb una distància de 500m i la sortida 3 dels nens de P3/P4 i P5 a les 16:20 amb una distància de 200m. Per a les tres curses infantils s’habilitaran uns calaixos de presortida. Tanmateix l’organització es reserva el dret d’unificar les curses infantils en una sola sortida si s’escau.
Recollida de dorsals
Es podran retirar els dorsals el dissabte dia 29 de 17h a 20:00h; el diumenge dia 30 de les 10h a les 13:00h i de 17h a 20:00h i el dilluns 31 de 10h a 12h a la Fira del Corredor. No es faran inscripcions el dia mateix de la cursa.
Política de devolucions
Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

Reglament

REGLAMENT Cap d’Any Race (8a Cursa de cap d’any de Sabadell)

  1. SABADELL ATLETISME (entitat esportiva sense ànim de lucre; formada per totes les entitats que fomenten l’atletisme durant l’any a Sabadell, sigui a nivell d’esdeveniments o pràctica i formació) amb l’autorització i col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, organitza, el dia 31 de desembre de 2018 la :
    - CAP D’ANY RACE (8a Cursa de Cap d’Any de Sabadell)

- Cap d’Any Race Kids (7a Cursa de cap d’any infantil de Sabadell)
La sortida de la cursa de 5km serà a les 17h de davant del Pavelló Poliesportiu de Cal Balsach (Plaça Creu Alta). La Cursa Infantil tindrà tres sortides; a la Plaça Creu Alta a la banda del carrer Sant Isidre: la sortida 1 dels nens de 4rt, 5è i 6è a les 16:05 amb una distància de 1000m; la sortida 2 ales 16:12 dels nens de 1r, 2n i 3r amb una distància de 500m i la sortida 3 dels nens de P3/P4 i P5 a les 16:20 amb una distància de 200m. Per a les tres curses infantils s’habilitaran uns calaixos de presortida. Tanmateix l’organització es reserva el dret d’unificar les curses infantils en una sola sortida si s’escau.

2. La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. La cursa de 5km és oberta a tots els que tinguin el dia de la cursa 12 anys. Malgrat això, els que encara no tinguin més de 12 anys i desitjin fer-la han de presentar un permís patern o matern a l’hora de fer la inscripció.

3. La distància és de 5 Km; i en el Cas de la infantil de 1000m, 500m i 200m.

4. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

5. El temps màxim per a acabar la cursa és de 45 minuts per a la cursa de 5km.

6. PREUS: Els drets d’inscripció són de 12€ (inclou el xip al dorsal d’un sol ús).

No s’habilita l’ús del Xip Groc per al cronometratge d’aquesta cursa.

En el cas de la Cursa Infantil els drets d’inscripció són de 4€+1 pot de sabó.

7. La cursa infantil està oberta a nens amb edats entre 3 i menys de 12 anys.

8. És obligatori l’ús de xip de cronometratge a la cursa de 5km.

9. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

10. L’inscripció de la cursa és NOMÉS ONLINE i el seu termini de finalització serà a les 00:00 del dia 28 al 29 de desembre. Això no obstant, el nombre màxim de participants és de 2.200, i es tancarà el període d’inscripció en assolir-ne aquesta xifra.
En el moment de fer-se la inscripció online el/la participant rebrà un mail de conformitat, i la inscripció serà només vàlida si apareix al llistat d’inscrits de forma automàtica. Per recollir el dorsal el corredor haurà de presentar el seu DNI i en cas de recollir el dorsal d’algú altre, presentar-ne la fotocòpia i l’autorització degudament signada pel titular. La recollida del dorsal és obligatòria dins dels terminis marcats per a fer-ho.
11. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

12. La sortida tindrà 4 calaixos (en el moment de la inscripció l’atleta haurà d’acreditar el lloc i any de la marca)
– Primer Calaix: reservat als VIPS i atletes que l’organització segons el seu criteri consideri oportú
– Segon Calaix els atletes amb marca acreditada sub 20’
– Tercer Calaix els atletes amb marca acreditada entre 20’ i 25′
– Quart Calaix la resta d’atletes amb marques superiors a 25’ o sense marca acreditada.

Així mateix l’organització es reserva el dret d’establir més calaixos de sortida o modificar-ne aquesta disposició segons el seu criteri.

13. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització.

14. Es podran retirar els dorsals el dissabte dia 29 de 17h a 19:30h; el diumenge dia 30 de les 10h a les 13:30h i de 17h a 19:30h i el dilluns 31 de 10h a 12h a la Fira del Corredor. No es faran inscripcions el dia mateix de la cursa.

15. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis establerts significa la renúncia als mateixos.

16. Els beneficis de la Cap d’Any Race es destinen al fons de solidari de l’entitat Sabadell Atletisme (entitat formada per totes les entitats que fomenten l’atletisme durant l’any a Sabadell, sigui a nivell d’esdeveniments o pràctica i formació) per als projectes solidaris que repercuteixen directament a les entitats de Sabadell amb coordinació amb l’Ajuntament i serveis socials.

17. Els corredors assumiran els danys i perjudicis personals i materials que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

18. El fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme tot i no està regularitzada pels jutges de la mateixa. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.

19. La inscripció es podrà formalitzar a través d’internet a www.cursacapdanysabadell.cat

20. Hi haurà un avituallament líquid final a l’arribada.

21. Els 3 primers classificats absoluts masculins i femenins seran premiats.

22. Els premis es lliuraran a l’escenari del mig de la Plaça Creu Alta. La no presència a l’entrega de premis significa la renuncia al mateix. La cerimònia de premiació serà a les 17:40.

24. Els participants disposaran d’un servei de guarda-roba i d’un servei de dutxes al poliesportiu de Cal Balsach.

25. Els resultats es faran públics el mateix dia de la prova a la pàgina web www.cursacapdanysabadell.cat al mateix temps tots els corredors rebran un sms amb el temps i resultat al mòbil que hagin facilitat a l’isncripció.

26. Per tal de garantitzar la producció de les samarretes d’obsequi per al seu lliurament i oferir al corredor la talla escollida quan es realitza la inscripció, l’organització fa un càlcul estimatiu a partir del mostratge de les primeres 500 inscripcions i de l’estudi de la demanda de les 7 edicions anteriors. Això garantitza en un percentatge molt elevat i gairebé total que el corredor pugui disposar de la talla escollida, però no podem garantir al 100% aquest aspecte per qüestions obvies de producció.

27. Per motius de producció de dorsals Totes els corredors degudament inscrits abans del 19 de desembre tenen assegurat el precalaix de sortida per el temps estimat de sortida alhora que el dorsal personalitzat amb el seu nom.

28. RESPONSABILITAT: La participació a l’esdeveniment es troba sota la responsabilitat i tutela de les participants. En el moment de fer la inscripció, la participant manifesta que es troba físicament apta per la prova. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les participants puguin patir, ocasionar o derivar d’elles a tercers/es durant la prova.

29. DADES PERSONALS: La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així com el desenvolupament de l’activitat esportiva. Pel fet de realitzar la inscripció, s’accepta les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.

Altres finalitats Enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics), i també sobre futurs esdeveniments que s’organitzin a la ciutat.

Legitimació La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell). L’enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), està basat en l’interès legítim de l’organitzador de l’esmentada cursa.

Destinataris: En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per desenvolupar la web de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així que poden emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de la cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, control de temps, transport i entrega i impremtes. Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal. Les persones interessades teniu dret a obtenir l’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l’oposició. Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos a l’entitat organitzadora de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)o a hola@cursacapdanysabadell.cat. Així mateix, el corredor inscrit dona el seu consentiment per captar imatges per a la seva posterior difusió tant als mitjans de comunicació, com en altres mitjans (webs corporatives, butlletins i revistes) de l’organitzador de l’esdeveniment.

30. AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE

Les fotografies i les imatges de les participants es publicaran a la pàgina cursacapdanysabadell.cat i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.

La participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) suposa permetre l’autorització a l’organitzador perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant la cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l’exhibició dels suports en què s’incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l’exclusiva competència i responsabilitat de l’ organitzador de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) que decidirà en funció de les pròpies necessitats.

Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l’expressat anteriorment.

31. Si teniu qualsevol dubte, comentari o suggerència, ens podeu enviar un correu a hola@cursacapdanysabadell.cat

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼