19 Jul 2019, Sineu

XIX Trofeu de ciclisme en pista VILA DE SINEU 2019- Trofeu Bicicletes Caldentey

Classificacions

Classificacions

1ª Categoria
19/07/2019 20:00

2ª Categoria
19/07/2019 20:00

3ª Categoria
19/07/2019 20:00

Cadet
19/07/2019 20:00

Categories Inferiors
19/07/2019 20:00

NO FEDERADOS
19/07/2019 20:00

NO FEDERADOS Categories Inferiors
19/07/2019 20:00

Otras licencias nacionales y extranjeras
19/07/2019 20:00

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador619053023

Reglament

1. La inscripció es realitzarà online . Per participar, els
ciclistes de les categories cadet o superiors han de
pagar una inscripció de 5€ per jornada.
2. Els dorsals que lliurarà el jurat tècnic als
participants es mantendran per a totes les proves en
les quals participin.
3. Els cadets i júniors de 2a i 3a categoria competiran
conjuntament encara que tenguin classificacions
diferenciades per a cada categoria. El júniors de 1a
hauran de competir dins la seva categoria.
4. De comú acord entre l’entitat organitzadora i el
Jurat Tècnic es podràn autoritzar els ciclistes de 2a
categoria que ho solicitin a participar en les
competicions de 1a categoria sempre que el número de
participants quedi compensat. Aquest article sols
s’aplicarà el primer dia i per a totes les jornades.
5. Depenent del número de ciclistes inscrits a 3a,
aquesta categoria es dividirà en dues meitats, segons
l’edat dels participants. En aquest cas, també hi haurà
dues classificacions generals.
6. En el cas d'empat a punts en la classificació general,
decidiran les millors posicions de totes les proves de
puntuació ja disputades. Si persisteix l’empat decidiran
les posicions de les altres proves.
7. L’o L organització podrà variar el programa sempre que per
motius evidents es cregui oportú, sempre que es tengui
l'aprovació tant de la FTBC com del Jurat Tècnic.
8. L'Agrupació Ciclista de Sineu es compromet a fer
efectius els premis en metàllic a l’acte de lliurament de
trofeus de la darrera jornada.
9. Premis i trofeus per a cada jornada:
- indicat a cada un dels reglaments.
10. Trofeus per a la classificació general:
- alevins (1r a 3r de la general + 1a a 3a fèmina)
- infantils (1r a 3r de la general + 1a a 3a fèmina)
- cadets (1r a 3r de la general + 1a a 3a fèmina)
- 1a categ. (1r+1r jun.)
- 2a categ. (1r a 3r + 1r jun.)
- 3a categ (1r a 3r+1a+1r jun+1a jun).

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼