13 Jul 2019, Szczytno

Triathlon Cross Szczytno 2019

Classificacions

Classificacions

Dystans Superkrótki ( 1/16 )
13/07/2019 09:00 13.485km

SZTAFETA - Dystans Superkrótki ( 1/16 )
13/07/2019 09:00 13.485km

Dystans krótki (1/8)
13/07/2019 12:00 27.975km

SZTAFETA - Dystans krótki (1/8)
13/07/2019 12:00 27.975km

Dystans (1/4)
14/07/2019 09:00 56.5km

SZTAFETA - Dystans (1/4)
14/07/2019 09:00 56.5km

Duathlon Rodzinny
14/07/2019 14:00 7km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Reglament

Triathlon Cross Szczytno 2019

13–14.07.2019

I ORGANIZATOR

1. Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Sportu

2. Miasto i Gmina Szczytno

II. CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja Szczytna w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Zawody: Triathlon Szczytno 2019 odbędą się 13-14.07.2019 roku

na dystansach:

sobota 13.07.2019

- 1/16 – 235m pływania, 11 km jazdy na rowerze, 2,25 km biegu

– 1/8 – 475m pływania, 22 km jazdy na rowerze, 5,5km biegu

– sztafety na dystansie 1/16

- sztafety na dystansie 1/8

niedziela 14.07.2019

- ¼ - 950m pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10.5 km biegu

– sztafety na dystansie 1/4

- Duathlon Rodzinny ( Dziecko + Rodzic ): Bieg ok 1km + ok 5km Rower + bieg około 1km

2. Start i Meta znajdować się będą w okolicy molo koło ruin zamku w Szczytnie, w pobliżu boiska typu orlik. Strefa zmian na boisku typu orlik.

3. Pływanie– dystansów: 1/16, 1/8 i 1/4 w jeziorze Dużym Domowym w Szczytnie,

4. Rower na trasach wokół jeziora Dużego w Szczytnie i po okolicznych lasach po drogach asfaltowych, kostkach oraz duktach leśnych.

Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów, wskazane MTB. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Zabronione jest z korzystanie z przedniego koła pełnego, kask obowiązkowy.

Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego.

5. Bieg na pętlach na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie

Nawierzchnia: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.

6. Strefa zmian będzie zlokalizowana na boisku orlik koło ruin zamku w Szczytnie

7. Toalety przenośne– zlokalizowane blisko strefy startu do pływania, przy strefie zmian, w strefach bufetowych przy trasie.

10. Pomiar czasu– elektroniczny z wykorzystaniem chipów zwrotnych.

11. Duathlon Rodzinny:

1. Duthlon Rodzinny, to zawody w których rodzic startuje z dzieckiem.

Zawodnicy Biegną i jadą na rowerze razem, tworząc jedna drużynę.

2. Duathlon Rodzinny rozpoczyna się biegiem na ok 1km po ścieżce rowerowo pieszej przy jeziorze Domowym Dużym

3. Następnie po przebiegnięciu odcinka biegowego zawodnicy wsiadają na rowery, pozostawione w strefie zmian i ruszają na odcinek rowerowy o długości około 5km, wokół jeziora Domowego Dużego

4. Po rowerze zawodnicy ruszają jeszcze na bieg o długości 1km

4. Rywalizacja kończy się po przebiegnięciu ostatniego odcinka biegowego ok 1km i przekroczeniu linii mety.

5. W strefie zmian zawodnicy nie mogą jechać na rowerach.

6. W trakcie wyścigu rowerowego obowiązkowo każdy z uczestników musi posiadać na głowie zapięty kask rowerowy.

7. Podczas zawodów będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

8. Trasa będzie oznakowana oraz dodatkowo w odpowiednich miejscach będą znajdować się na niej osoby pilotujące uczestników.

9. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnące po trasie cross duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

12. Uczestnictwo i zgłoszenie Duathlon Rodzinny

1. Uczestnik dziecko musi mieć skończone 10 lat ( młodsze dzieci mogą wystartować po uzyskaniu zgody od organizatora)

2. W duathlonie rodzinnym nie mogą startować dzieci starsze nić 13 lat

3. Limitu wieku, górnej granicy Rodzica, opiekuna nie określa się :-)

4. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie internetowej oraz w biurze zawodów w dniu imprezy o ile będą miejsca.

IV. Limity czasowe na trasach Triathlonu Szczytno 2019:

Dystans 1/16

Pływanie – 15 minut

Pływanie + Rower 60 minut

Pływanie + Rower + Bieg – 130 min

Dystans 1/8

Pływanie – 30 minut

Pływanie + Rower – 120 minut

Pływanie + Rower + Bieg – 240 minut

Dystans ¼

Pływanie – 60 min

Pływanie + Rower – 180 min

Pływanie + rower + Bieg - 270 min ( 4,5 godziny od momentu startu )

Triathlon Rodzinny

Bez limitu czasowego

V. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE Triathlonu Szczytno 2019

Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z rocznikiem urodzenia.

Kobiety

Mężczyźni

OPEN

OPEN

K 30 (do 30 lat )

M 30 (do 30 lat )

K 40 (30-40 lat)

M 40 (30-40 lat)

K 50 (40-50 lata)

M 50 (40-50 lata)

K 60 ( 50 – 60 lat )

M 60 ( 50 – 60 lat)

K60+ (powyżej 60 lat)

M60+ (powyżej 60 lat)

Najlepsza mieszkaniec Szczytna wśród kobiet i mężczyzn – klasyfikowane są osoby, które podczas zapisu w formularzu zgłoszeniowym wpiszą Szczytno jako miejsce zamieszkania i w dniu imprezy legitymują się zameldowaniem na terenie Szczytna.

Mundurowi – klasyfikowane są osoby, które podczas zapisu w formularzu zgłoszeniowym wybiorą cenę dla mundurowych

Sztafety OPEN – Sztafeta to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu. ( W klasyfikacji OPEN biorą udział wszystkie składy osobowe: 3 x mężczyzna lub 3 x kobieta lub składy mieszane)

Sztafety MIX – Sztafeta MIX to zespół składający się z 3 osób, każda startuje w jednej z konkurencji triathlonu, w skład której wchodzą przedstawiciele obu płci.

Najlepsza Sztafeta Kobiet – Sztafeta Kobiet to zespół składający się z 3 kobiet, każda startuje w jednaj konkurencji triathlonu. W klasyfikacji Najlepsza Sztafeta Kobiet nagrodzona zostanie najlepsza sztafeta na dystansie 1/16 – super krótkim oraz 1/8 – krótkim. (pierwsze miejsce)

VI. NAGRODY

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN, kategoriach wiekowych otrzymują puchary lub pamiątkowe statuetki

3. Zdobywcy miejsc I – III w sztafetach OPEN, MIX oraz Kobiet otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki

4. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach najlepszy mieszkaniec i mieszkanka Szczytna otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki

5. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii Mundurowi pamiątkowe puchary lub statuetki

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

8. Nagrody w kategoriach Open i wiekowych mogą się dublować.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wystartować za pisemna zgoda i oświadczeniem opiekunów prawnych

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Triathlon Szczytno 2019 robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Triathlon Szczytno 2019 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.cronochip.pl/2-triathlon-cross-szczytno

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 23.06.2019, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia o ile będę jeszcze wolne miejsca na liście startowej.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

4. Limit uczestników w Triathlon Szczytno na dystansach 1/16, 1/8 i 1/4 wynosi 300 osób dla każdego dystansu.

W organizowanych zawodach sztafet limity wynoszą: dla dystansu 1/16, 1/8 oraz ¼ 20 sztafet dla każdego dystansu.

Istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości sztafet po wyczerpaniu limitu zgłoszeniowego za zgodą organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.

5. Opłata startowa za udział w Triathlon Szczytno 2019 w zależności od terminu wpłaty wynosi:

Dla Pierwszych 50 osób na każdym dystansie indywidualnym oraz pierwszych 10 sztafet na każdym dystansie opłata niższa o 20%

1/16 – 44 zł

1/18 – 64 zł

¼ – 80 zł

sztafeta 1/16 – 120 zł

sztafeta 1/8 – 144 zł

sztafeta ¼ – 168 zł

Decyduje kolejność wpływów opłaty startowej na konto organizatora.

Dystans 1/16 :

– do 31 grudnia 2018: 55 zł

– do 28 lutego 2019: 70 zł

– do 31 marca 2019: 85 zł

– do 30 kwietnia 2019: 105 zł

– do 31 maja 2019: 120 zł

– do 24 czerwca 2019: 140zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 180 zł o ile będą wolne miejsca

Dystans 1/8:

– do 31 grudnia 2018: 80 zł

– do 28 lutego 2019: 90 zł

– do 31 marca 2019: 105 zł

– do 30 kwietnia 2019: 125 zł

– do 31 maja 2019: 140 zł

– do 24 czerwca 2019: 160zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami 200 zł o ile będą wolne miejsca

Dystans ¼

– do 31 grudnia 2018: 100 zł

– do 28 lutego 2019: 115 zł

– do 31 marca 2019: 130 zł

– do 30 kwietnia 2019: 150 zł

– do 31 maja 2019: 170 zł

do 24 czerwca 2019: 190 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami 220 zł o ile będą wolne miejsca

Sztafety 1/16 ( cena za drużynę):

- do 31 grudnia 2018: 150 zł

– do 28 lutego 2019: 180zł

– do 31marca 2019: 210 zł

- do 30 kwietnia 2019: 240 zł

- do 31 maj 2019: 270 zł

– do 24 czerwca 2019: 300 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 310 zł o ile będą wolne miejsca

Sztafety 1/8 (cena za drużynę):

- do 31 grudnia 2018: 180 zł

– do 28 lutego 2019: 210zł

– do 31marca 2019: 240 zł

- do 30 kwietnia 2019: 270 zł

- do 31 maja 2019: 300 zł

– do 24 czerwca 2019: 330 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 360 zł o ile będą wolne miejsca

Sztafety ¼ (cena za drużynę):

- do 31 grudnia 2018: 210 zł

– do 28 lutego 2019: 240 zł

– do 31marca 2019: 270 zł

- do 30 kwietnia 2019: 300 zł

- do 31 maja 2019: 350 zł

– do 24 czerwca 2019: 390 zł

– w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 450 zł o ile będą wolne miejsca

Opłata dla kategorii Morsy Szczytno:

- stała opłata od 1.X.2018 do 24.VI.2019

Dystans:

- 1/16 – 40 zł

- 1/8 – 60 zł

- ¼ – 80 zł

- sztafeta 1/16 – 100 zł

- sztafeta 1/8 – 130 zł

- sztafeta – ¼ – 160 zł

Opłata dla kategorii Słuzby Mundurowe:

- stała opłata od 1.X.2018 do 24.VI.2019

Dystans:

- 1/16 – 40 zł

- 1/8 – 60 zł

- ¼ – 80 zł

- sztafeta 1/16 – 100 zł

- sztafeta 1/8 – 130 zł

- sztafeta – ¼ – 160 zł

6. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

8. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: opaski zawodnika, sprawnego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego.

11. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

12. Dokonana opłata startowa nie będzie zwracana

13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Szczytno otrzymuje:

– numery startowe,

– czepek,

– pamiątkowy ręcznik Triathlon Szczytno 2019,

– napoje ( woda, izotonik ), poczęstunek w strefie finisher za linią mety

– pamiątkowy medal na mecie,

- pamiątkowa koszulka

14. Duathlon Rodzinny ( cena za drużynę )

- od 1.X 2018 do 24.06.2019: 60 zł

15. w ramach opłaty startowej zawodnicy Duathlonu Rodzinnego otrzymują:

- numer startowy

- pamiątkowy medal na mecie.

- numer startowych- chip zwrotny

- pamiątkową koszulkę

16. 3 najlepsze zespołu w Duathlonie Rodzinnym otrzymują pamiątkowe puchary

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Triathlon Szczytno 2019 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

2. Dane osobowe uczestników Triathlon Szczytno 2019 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon Szczytno 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Szczytno 2019. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Triathlon Szczytno 2019 należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: www.akademiasprint@wp.pl w terminie 7 dni.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące zawodów Triathlon Szczytno 2019 organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Triathlon Szczytno 2019 będzie ostateczna.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Triathlon Szczytno 2019 obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie

10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

12. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.

13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy ... oraz przekazane do informacji mediów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.

15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.

16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼