05 Aug 2020, Barcelona

Santander #123 a remontar

Classificació de 217 - JORDI ALBERT PIGEM ARRUEGO