24 Sep 2016, Catí

MTB ALT MAESTRAT

Classificació de 7 - VICTOR CELMA FORES