09 Oct 2016, Barcelona

Barcelona Triathlon by Santander

Classificació de 587 - JEAN-JACQUES ORTUS