14 May 2023, Valencia

8ª Carrera José Antonio Redolat

Classificació de 6932 - REBECA DE LA CAL PEREZ