20 oct 2024, Radom

XIX RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Inscripciones e info

Inscritos

Inscritos

Inscripciones

MARATON
20/10/2024 09:00 42km

PÓŁMARATON
20/10/2024 12:00 21km

MARSZ NW
20/10/2024 12:00 12km

Información de contacto

Contactar con el organizador504574 021

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
Start i meta wszystkich biegów – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisko
Recogida de dorsal
19.10.2024r. (sobota) 17.00 – 20.00 - Biuro zawodów - Radom, MOSiR, ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych. 20.10.2024r. (niedziela) 07.30 – 08.30 - Biuro zawodów (maraton) - Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko, ul. Siczki 1A - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych. 10.00 – 11.30 - Biuro zawodów (półmaraton, marsz NW) - Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko, ul. Siczki 1A - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych.
Política de devoluciones
Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego uczestnika w terminie do 10.10.2024r.

Reglamento

NADLEŚNICTWO RADOM ZAPRASZA DO PUSZCZY !!!

REGULAMIN

XIX RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

I. CEL IMPREZY

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

2.Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia

 1. Promocja piękna terenów leśnych Nadleśnictwa Radom
 2. Promocja Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku
 3. Promocja Miasta i Gminy Jedlni Letnisko i Gminy Jastrzębia

II. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY

Organizator: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Radom, Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 20 października 2024 r. (niedziela)
 • Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego – Jedlnia Letnisko, Siczki 1A

IV. TRASA i DYSTANSE BIEGÓW

 1. Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenach lasów Nadleśnictwa Radom.
 2. Start i meta wszystkich biegów – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisko.
 3. Nawierzchnia – drogi leśne o nawierzchni gruntowej i szutrowej.
 4. Maraton – 2 pętle (42,2km); Półmaraton – 1 pętla (21,1km); marsz Nordic Walking – 12km.

V. UCZESTNICTWO i ŚWIADCZENIA

 1. W imprezie mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia i posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 3. Zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie.
 6. Bieg z elektronicznym pomiarem czasu.
 7. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczną na miejscu imprezy.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom napoje na trasie i mecie biegów oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 9. Na trasie biegu ustawione będą punkty odświeżania z wodą i gąbkami.
 10. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów. Istnieje możliwość noclegu w miejscu zawodów – tel. 48 322 10 11
  (Organizator nie prowadzi rezerwacji)

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl , tel.504 574 021

Zgłoszenia :

UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia
i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VII. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości zależnej od terminu wpływu na konto Organizatora:

 • do 31.03.2024r.: maraton - 70zł, półmaraton - 50zł, NW – 30zł
 • do 30.06.2024r.: maraton - 80 zł, półmaraton - 60 zł, NW – 40 zł
 • do 16.10.2024r.: maraton - 100 zł, półmaraton - 70 zł, NW – 50zł
 • Biuro zawodów (gotówka): maraton –120 zł, półmaraton - 90 zł, NW – 70zł

UWAGA: Opłata startowa w wys. 50% na każdym etapie zgłoszenia w systemie e-przelewu przysługuje:

 • Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłaconą składkę członkowską.
 • Osobom, które w dniu zawodów ukończyły: 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

UWAGA: Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego uczestnika w terminie do 10.10.2024r.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

19.10.2024r. (sobota)

17.00 – 20.00 - Biuro zawodów - Radom, MOSiR, ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

20.10.2024r. (niedziela)

07.30 – 08.30 - Biuro zawodów (maraton) - Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko, ul. Siczki 1A - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych.

10.00 – 11.30 - Biuro zawodów (półmaraton, marsz NW) - Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko, ul. Siczki 1A - zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych.

UWAGA:

 • Organizator zapewnia koszulki okolicznościowe dla wszystkich zawodników, którzy odbiorą pakiety startowe. Jednocześnie Organizator nie gwarantuje otrzymania kompletnych pakietów startowych, oraz odpowiedniego rozmiaru koszulek dla osób dokonujących opłaty startowej w biurze zawodów.
 • Pakiet startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

09.00 – Start maratonu (limit czasu – 6h)

12.00 – Start półmaratonu i marszu NW (limit czasu – 3h)

15.00 – Dekoracje zwycięzców

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacje:

 • Kategoria generalna K i M
 • Kategorie wiekowe K i M: (K18/M18), (K30/M30), (K40/M40), (K50/M50), (K60/M60), (K70/M70)
 • Kategoria najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Nagrody:

Maraton

 • Kategoria generalna K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody finansowe, odpowiednio: 1000; 750; 500 zł
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary
 • Kategoria najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” (miejsca 1-3) – puchary

Półmaraton

 • Kategoria generalna K i M (miejsca 1-3) – puchary, bony do sklepu sportowego, odpowiednio: 500; 300; 200zł
 • Kategorie wiekowe K i M – 1 miejsca – puchary

Marsz NW

 • Kategoria generalna K i M ( miejsca 1-3 ) – puchary
 • Kategorie wiekowe K i M (1 miejsca) - puchary

Medale okolicznościowe:

 • wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg lub marsz.

UWAGA: Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kategoriach wiekowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Z uwagi na trasy poprowdzone przez tereny leśne należy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie porządku.
 3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
 6. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Radio Plus; Rekord Grupa Mediowa; Radio Eska; Radio VOX Radom; Echo Dnia;

Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼