15 авг 2022, Anna

XIII CARRERA POPULAR ANNA

Результаты

Результаты

CARRERA NIÑOS
15/08/2022 19:00 1.3км

XIII CARRERA POPULAR "ANNA"
6.85км

Контактная информация

Связаться с организатором

Регламент

XXIII VOLTA A PEU ANNA

REGLAMENT

CURSA URBANA AMB CIRCUIT DE UNA VOLTA A LA POBLACIO DE ANNA

1.- La carrera tindrà lloc dilluns 15 dʼagost a partir de les 19:30h XIQUETS

BENJAMIN 400 Metros

ALEVIN 700 Metros

INFANTIL 1400 Metros

20:00 H ADULTS .

6800 Metros

EIXIDA I META SERA A LA AVENIDA DIPUTACION AL COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL

2.- INSCRIPCIONS: Es faran a la pàgina web de WWW.MULTIESPORT.ES fins al diumenje 14 agost o fins arribar al màxim dʼinscrits 500

El preu dʼinscripció serà de 5€ adults cursa adults

 • Cursa menuts 3€
 • Si hi haurà inscripcions el dia de la prova.

3.- No es permetrà la participació a cap corredor sancionat per dopatge. 4.- Tot aquell corredor degudament inscrit, estarà cobert per un segur

dʼaccidents subscrit al efecte per lʼorganització i no es permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per una assegurança dʼaccident. En el cas que algún atleta no complisca aquesta norma, lʼorganització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus dʼaccident que puguera ocórrer-li.

5.- Lʼassegurança dʼaccident només cobrix lʼitinerari de la prova durant el desenvolupament de la mateixa, en cap cas els desplaçaments per a participar-hi.

6.- Per a arreplegar el dorsal caldrà presentar el DNI, en el cas dʼagafar el dʼaltra persona, caldrà presentar foto de la mateixa persona.

Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans de la prova.

7.- Lʼorganització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant la prova.

8.- Serà obligatori presentar la documentacio

ió en el cas de que lʼorganització ho demanara.

9.- Tot participant que córrega sense dorsal o xip no se li permetrà lʼentrada a lʼeixida o meta.

10.- Avituallament a la meitat i al finalitzar la prova, on a més hi haurà fruits, refrescs, detall conmemoratiu i tot el que lʼorganització puga aconseguir i samarreta per tots es participants

11.- CATEGORIES:

CATEGORIA

ANYS

DISTÀNCIA (aprox.)

Sènior Masculí

Desde 18 fins 35 anys

6500 metres

Sènior Femení

Desde 18 fins 35anys

6500 metres

Veterans A Masculí

A partir 36 fins 50anys

6500metres

Veteranes A Femení

A partir 36 fins 50 anys

6500metres

Veterans B Masculí

A partir 51 fins 80anys

6500metres

Veteranes B Femení

A partir 51 fins 80 anys

6500metres

Local Masculí

-NACIDOS O EMPADRONADOS

6500metres

Local Femení

NACIDOS O ENPADRONADOS-

6500metre

Categories infantils :

CATEGORIES (masculí/femenina)

Any de naixement / EDAT

 • Benjamí

De 2013 i 2014 / 8-9 anys (autorització paterna)

 • Aleví

De 2011 i 2012 / 10-11 anys (autorització paterna)

 • Infantil

De 2007 a 2009 / 12-15 anys (autorització paterna)

12.- Es considerarà corredor local, el nascut o empadronat a Anna.

13.- Classificacions a la web en acabar la cursa i resultats al moment

14.- Trofeu als tres primers de cada categoria

. Els trofeus no seran acumulatius.

Lʼentrega de trofeus es farà en acabar la prova.

15.- Tot participant amb actitut violenta podrà ser sancionat i desqualificat. 16.- Assegurança dʼaccidents.

17.- Serveis mèdics.

18.- Tot el no previst en el present reglament es regirà per les normes generals de la F.A.C.V. la R.F.E.A. i la I.A.A.F. per a la present temporada

Serveis;

 • hi haurà servei de dutxa i vestidors. (camp de futbol)
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PODER PARTICIPAR:

Per a poder participar, tot corredor deurà acceptar la següent declaració responsable que trobarà en el moment de la inscripció i que es detalla a continuació.

El participant declara i manifesta:

 • El participant accepta que quan sʼapleguen a adoptar messures o decisions per part de lʼorganització amb lʼobjectiu de preservar la salud de les persones en el transcurs de la competició, no es podran considerar incomplides les obligacions essencials de lʼorganitzador, pel que no es podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolucions de preus, imports en concepte dʼinscripció o drets de participació, costos que haguera incorregut lʼesportista o club.
 • Lʼorganització es reserva el dret de resoldre els dubtes puguen sorgir durant el transcurs de la cursasegons el seu criteri.
 • Els esportistes pel fet de participar accepten la totalitat del reglament.
 • Contacte de 0rganizador:Multiesport_@hotmail.com
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼