18 мая 2019, Wieruszów

V MEMORIAŁ im. MARKA MALIKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB XCO i ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY Lasy Pieczyska 18.05.2019r

Результаты

Результаты

DZIEWCZYNKI SZKÓŁKI KOLARSKIE NPRKol
18/05/2019 10:20 4км

CHŁOPCY SZKÓŁKI KOLARSKIE NPRKol
18/05/2019 10:30 4км

ŻAK 11-12 LAT
18/05/2019 11:10 4км

ŻAKINI 11-12 LAT
18/05/2019 11:15 4км

MŁODZIK 13-14 LAT
18/05/2019 11:50 4км

MŁODZICZKA 13-14 LAT
18/05/2019 11:55 4км

JUNIOR MŁODSZY 15-16 LAT
18/05/2019 13:00 4км

JUNIORKA MŁODSZA 15-16 LAT
18/05/2019 13:05 4км

JUNIOR 17-18 LAT
18/05/2019 14:10 4км

JUNIORKA 17-18 LAT
18/05/2019 14:15 4км

Контактная информация

Связаться с организатором509258733

Регламент

REGULAMIN

V MEMORIAŁ im. MARKA MALIKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB XCO

i ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Lasy Pieczyska 18.05.2019r

1/Organizator:

Wieruszowski Klub Kolarski ul.Kolejowa 18 98-400 Wieruszów

email: wkkwieruszow@tlen.pl

strona zawodów :

Przedstawiciel Organizatora:

  • Robert Zych tel. 792600561
  • Tomasz Zawierta tel. 692463107

Zawody zostaną rozegrane 18.05.2019r w lasach Pieczyska-Klatka, po rundzie długości ok 4 km

Miasteczko zawodów-biuro- start i meta –współrzędne gps. : 51.275662, 18.217144

2/Współorganizatorzy:

  • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
  • OSP Pieczyska
  • GOSIT Wieruszów

3/Klasa wyścigu

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol, zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji sportowej zgodnie z zatwierdzoną klasą wyścigu przez PZKol. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kat. Juniorka młodsza i junior młodszy, gdzie zdobywają następujące punkty: 25 juniorów młodszych -1miejsce 25 punktów – 25 miejsce 1 punkt oraz 20 juniorek młodszych – 1 miejsce 20 punktów – 20 miejsce 1 punkt.

4/Uczestnictwo

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol, od żaka do juniora.

Bez licencji uczestnicy szkółek kolarskich Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.

Mężczyżni:

żak 11-12 lat /2007-2008/

młodzik 13-14 lat /2005-2006/

junior mł. 15-16 lat /2003-2004/

junior 17-18 lat /2001-2002/

Kobiety:

żakini 11-12 lat /2007-2008/

młodziczka 13-14 lat /2005-2006/

juniorka mł. 15-16 lat /2003-2004/

juniorka 17-18 lat /2001-2002/

Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zgłoszenia do 15 maja 2019r możliwe drogą elektroniczną na stronie https://www.facebook.com/zawodymarkamalika/ ,opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol.

5/ Biuro wyścigu

Biuro zawodów będzie czynne w dniu wyścigu od 8.00 do 9.45 i na 30 min. przed każdym wyścigiem lecz nie później niż do godz. 11.00 /zamknięcie list startowych/

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w biurze zawodów w godzinach pracy biura wyścigu zgodnych z programem minutowym .

6/Trening

Oficjalny trening na trasie w dniu zawodów dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji,zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i odebraniu numerów startowych. Podczas treningu zawodnik musi mieć numer startowy przypięty na rowerze. Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie zawodów jest zabronione.

7/Klasyfikacja

Wyścigi odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Zasady punktacji indywidualnej:

zawodnicy w każdej kategorii wiekowej zdobywają punkty wg poniższej tabeli

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty

I 25 VIII 13 XV 6

II 22 IX 12 XVI 5

III 20 X 11 XVII 4

IV 18 XI 10 XVIII 3

V 16 XII 9 XIX 2

VI 15 XIII 8 XX 1

VII 14 XIV 7

Zasady punktacji drużynowej:

do klasyfikacji drużynowej zlicza się punkty trzech najlepszych zawodników każdej drużyny.

8/Nagrody

Nagrody we wszystkich kat. wiekowych

za I-III miejsce medale i dyplomy

za IV-V miejsce dyplomy

Możliwe nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od możliwości organizatora i sponsorów,co będzie podane na odprawie technicznej.

Nagrody drużynowe:

za I-III miejsca puchary i dyplomy

9/Pomoc techniczna

Pomoc techniczna jest dozwolona zgodnie z przepisami PZKol.

10/Ceremonia dekoracji

Ceremonia dekoracji odbędzie się ok.godz.12.20 dla kat. szkółek kolarskich oraz kat. żak i żakini.

Dla pozostałych kat. ceremonia dekoracji ok. godz.15.30

Zgodnie z art.1.2.112 przepisów sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy każdej kat.wiekowej miejsca I do IV

Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w kompletnych strojach wyścigowych.

11/Kary

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol / UCI

12/Program minutowy

8:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń

8:00 – 10.00 – trening na trasie

10:00 – odprawa techniczna

Godz. startu Kategoria Czas trwania wyścigu

10:20 dz.szkółki kol.NPRKol 30min

10.30 chł.szkółki kol.NPRKol 30min

11:10 żak 30 min

11.15 żakini 30 min

11.50 młodzik 45min

11.55 młodziczka 50min

13.00 junior mł. 50min

13.05 juniorka mł. 60min

14.10 junior 75min

14.15 juniorka 75min

13/Zasady finansowania

Koszty organizacji imprezy,w tym nagród,ponoszą organizatorzy i sponsorzy. Koszty udziału zawodników

w tym opłaty startowej,ponoszą kluby kolarskie lub zawodnicy indywidualnie. Opłatę startową uiszcza się w biurze zawodów w dniu wyścigu. Opłaty startowe-zgodnie z przepisami PZKol.

Organizator zapewnia pakiety startowe tylko zawodnikom zarejestrowanym i opłaconym drogą elektroniczną do dnia 15 maja 2019r.

14/Szpital:

Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104

98-400 Wieruszów

15/Wyniki

Wyniki zawodów umieszczone będą na tablicy ogłoszeń przy biurze zawodów. Będą również dostępne na stronie https://pl-pl.facebook.com/zawodymarkamalika/

16/Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

17/Plan trasy

Runda XCO długości ok.4km

Mapa i profil trasy zostaną opublikowane 20 dni przed zawodami na stronie zawodów.

18/Postanowienia końcowe:

Podczas treningu i podczas zawodów zawodnicy muszą jeżdzić w kaskach sztywnych.

Kążdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów.

Organizator nie ubezpiecza imprezy od nieszczęśliwych wypadków i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione podczas

trwania zawodów

We wszystkich sprawach sportowych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z dyrektorem zawodów.

Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez zawodnika na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych związanych z wyścigiem.

Regulamin zawodów zatwierdził………………………PZKol

Dyrektor Zawodów

Robert Zych

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼