27 мая 2023, Niepołomice

POMROKA FESTIWAL

Результаты

Результаты

Trasa piesza 10
27/05/2023 13:00 10км

Trasa rowerowa 20
27/05/2023 12:00 20км

Trasa rowerowa 50
27/05/2023 11:00 50км

Trasa Piesza 30 - Nocna Pomroka
27/05/2023 19:00 30км

Контактная информация

Связаться с организатором512 012 546

Регламент

REGULAMIN IMPREZY – POMROKA FESTIWAL – 27.05.2023

Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Cel imprezy:

Popularyzacja aktywności fizycznej na łonie natury

Promocja walorów historycznych i rekreacyjnych Puszczy Niepołomickiej

Promocja naturalnych metod wzmocnienia odporności organizmu i profilaktyki zdrowotnej
Propagowanie sportu, turystyki pieszej i ruchu na świeżym powietrzu,

Budowa wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej,

Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie,

Wspaniała zabawa oraz dobry sposób na spędzenie wolnego czasu,
Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,

2. Organizator:

Fundacja Tres Companeros, 32-005 Niepołomice

przy współpracy:

 • Nadleśnictwo Niepołomice,
 • Urząd Miasta i Gminy Niepołomice,
 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
 • ​Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO”

Kontakt w sprawach organizacji zawodów:

 • email: kontakt@trescompaneros.pl
 • Andrzej Suchowski tel. 512 012 546 w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Termin i miejsce zawodów

27.05.2023 r, start od godz. 11.00 – Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice

Polana Sitowiec, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice
27PF+MQ Wola Batorska

Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 10:00 do 18:45, lokalizacja: Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice „Polana Sitowiec”, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice
Google maps: 27PF+MQ Wola Batorska,

Start/Meta: Polana Sitowiec

4. Forma Zawodów, Trasy

TP30 (Nocna Pomroka) - trasa piesza, nocna, indywidualna o długości ok. 30 km, limit czasu 7 godzin (może ulec zmianie).

TR50 - trasa rowerowa, dzienna, indywidualna o długości ok. 50 km, limit czasu 7 godzin (może ulec zmianie).

TP10 - trasa piesza, dzienna, indywidualna i zespołowa o długości ok. 10km, limit czasu 5 godzin, maksymalna wielkość zespołu 5 osób.

TR20 - trasa rowerowa, dzienna, indywidualna i zespołowa o długości ok. 20 km, limit czasu 5 godzin, maksymalna wielkość zespołu 5 osób.

Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie. Nawierzchnia: ścieżki i drogi leśne, drogi szutrowe i asfaltowe, odcinki nieutwardzone.

5. Program zawodów:

Godz. 10:00 - otwarcie biura zawodów

TR50

TR20

TP10

TP30 Nocna Pomroka

Odprawa techniczna

10:45

11:45

12:45

18:45

Start trasy

11:00

12:00

13:00

19:00

Limit trasy

18:00

17:00

18:00

02:00

· Depozyt czynny w godzinach 10:30 – 02.30

· Dekoracja zwycięzców w miarę pojawiania się kolejnych osób na mecie.


6. Zasady Współzawodnictwa

Festiwal Pomroka rozpoczyna się z Polany Sitowiec i przebiega po terenach Puszczy Niepołomickiej i terenach przyległych do Puszczy. Uczestnicy pokonują trasę pieszo lub rowerem, w zależności od wybranego wariantu. Uczestników obowiązują podane w p.5 limity czasu, przeznaczone na pokonanie trasy i zaliczenie punktów kontrolnych. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Zawodów.

Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo poruszać się pieszo lub rowerem, odpoczywać według własnej decyzji. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.

Na trasach TP10 i TR20 Uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczania PK. Na trasach TP30 i TR50 obowiązuje kolejność zaliczania punktów kontrolnych. Dla trasy TP30 organizator ustala obowiązkowy punkt pośredni, zlokalizowany w strefie start/meta. Punkt ten zawodnicy będą musieli zaliczyć w określonej kolejności bądź ustalonym limicie czasowym.

Każdy z zawodników musi odwiedzać PK osobiście.

Zaliczenie PK odbywa się w sposób określony na karcie startowej, w polu odpowiadającemu danemu PK. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

Fakt pobytu uczestnika na PK oraz godzinę mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika na karcie.

Zniszczenie bądź zagubienie karty startowej powoduje brak klasyfikacji na liście wyników. Zostanie odnotowany jedynie fakt ukończenia zawodów w określonym czasie.

Uczestnicy startujący w klasyfikacji zespołowej (TP10, TR20) otrzymują jedną kartę startową na cały zespół.

7. Klasyfikacja

Na trasach TP30 (NOCNA POMROKA) i TR50 prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Na trasach TP10 i TR20 oprócz klasyfikacji indywidualnej (K/M) prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa.

Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów. Na trasach TP10 i TR20 klasyfikacji podlega zespół, który całą trasę pokonał wspólnie.

Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć minimum 1 PK na trasie.

O miejscu zawodnika/zawodniczki/zespołu w klasyfikacji końcowej w pierwszym rzędzie będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności czas ukończenia zawodów.

Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne. Za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK. Przy czym w przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

Bieg ma charakter indywidualnej aktywności na świeżym powietrzu, statystyka biegu prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby informacyjne.

Wyniki dostępne będą w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych oraz po zawodach na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/festiwal-pomroka

8. Wyposażenie Uczestnika

A. Wyposażenie obowiązkowe:

 • telefon komórkowy z naładowaną baterią;
 • długopis;
 • folia termoizolacyjna NRC
 • latarka z zapasem baterii (Tylko na trasie TP30 NOCNA POMROKA);
 • dokument tożsamości.
 • dodatkowo na trasach rowerowych sprawny technicznie rower wraz z oświetleniem oraz kask.

B. Wyposażenie zalecane:

 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
 • woda i prowiant;
 • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

9. Warunki uczestnictwa

Indywidualnym uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 27.05.2023 ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości.

Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do startu indywidualnie na trasie TR50 pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna) po przedstawieniu w biurze zawodów dowodu osobistego przez opiekuna.

Na trasach TP10 i TR20 nie ustala się dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

Numer startowym powinien być przypięty do odzieży lub roweru w widocznym miejscu (z przodu) przez cały czas pobytu zawodnika na trasie.

Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, opisanego w punkcie 11.

10. Zgłoszenia i zapisy

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy podany na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/ii-nocna-pomroka do dnia 17.05.2023

Ostatecznym potwierdzeniem dokonania zapisu i zaksięgowania wniesionej opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska na liście startowej wydarzenia w Sportmaniacs.

Organizator może wydłużyć okres zapisów w przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 200 osób startujących na wszystkich dystansach.

Organizator nie przewiduje zapisów na miejscu. Organizator może zmienić limit zawodników.

Zmiany (przepisywanie) na liście startowej mogą odbywać się do 23.05.2023 r.

11. Opłaty za udział w zawodach:

Opłaty na trasach indywidualnych:

TP30 (NOCNA POMROKA) – 80 zł
TR50 – 80 zł

Opłaty na trasach TP10 i TR20 wynoszą:

Indywidualnie - 70 zł

Zespołowo (zależnie od ilości zawodników):

Zespół 2 osobowy: - 130 zł
Zespół 3 osobowy: - 180 zł

Zespół 4 osobowy: - 220 zł
Zespół 5 osobowy: - 250 zł

Opłatę za start należy uiszczać przy pomocy systemu płatności on-line w formularzu zapisów na stronie https://www.sportmaniacs.com/pl/zawody

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału.

12. Świadczenia startowe.

Każdy zarejestrowany zawodnik indywidualny na trasy w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy
 • koszulkę okolicznościową zapisując się do 17.05.2023, od 18.05.2023 chusta wielofunkcyjna
 • okolicznościowy medal na mecie
 • mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK)
 • depozyt
 • punkt odżywczy na trasie zawodów (tylko trasy długie TR50 i TP30)
 • napój i posiłek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego
 • wyróżnienia dla osób z najlepszymi wynikami
 • obsługę techniczną
 • pierwszą pomoc przedmedyczną
 • dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.

  Każdy zarejestrowany zespół na trasy TP10 i TR20 w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
 • numer startowy dla każdego członka zespołu
 • koszulkę okolicznościową dla każdego członka zespołu zapisując się do 17.05.2023, od 18.05.2023 chusta wielofunkcyjna
 • okolicznościowy medal na mecie
 • mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK) (2 szt. dla zespołu)
 • depozyt
 • napój i posiłek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego
 • wyróżnienia dla zespołów z najlepszymi wynikami
 • obsługę techniczną
 • pierwszą pomoc przedmedyczną
 • dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.

13. Wyniki i nagrody

· Na trasach TP30 NOCNA POMROKA i TR50 - Trzy najlepsze osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – okolicznościowe wyróżnienia

· Na trasach TP10 i TR20 - Trzy najlepsze osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz trzy najlepsze zespoły – okolicznościowe wyróżnienia

· Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

· Oficjalne wyniki zawodów będą dostępne w Internecie do 24h po zawodach.

14. Dodatkowe informacje

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na Fanpage’u „Tres Companeros” oraz na dedykowanym Wydarzeniu.

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji nie będą przesyłane nagrodzonym.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu uczestników.

15. Ochrona przyrody i organizacja trasy

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć dobrostan naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp. Mile widziane jest podnoszenie śmieci z trasy i dostarczenie ich do najbliższego kosza, wszyscy pracujemy na wizerunek biegaczy i rowerzystów.

Obowiązkowym elementem wyposażenia powinien być również osobisty kubek, bidon, bukłak lub jakikolwiek pojemnik z napojem. Na punkcie kontrolnym będzie możliwość napełnienia osobistych pojemników wodą. Organizator całkowicie rezygnuje z opakowań plastikowych, o co również prosi wszystkich uczestników.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Zawody odbywają się na ogólnodostępnym terenie, należy uszanować bezpieczeństwo, spokój i prywatność osób nie biorących udziału w zawodach.

Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń do 7 dni po zawodach.

15. Wizerunek

W trakcie biegu będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają organizatorowi i współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w biegu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Dane osobowe

Spełniając obowiązek informacyjny podajemy do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych jest operator platformy Sportmaniacs

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zawodów, w tym: prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, prowadzenia działań informacyjnych oraz promowaniu działań związanych z zawodami poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Dane osobowe uczestników zawodów wymagane w formularzu zgłoszeniowym ogranicza się do: imienia i nazwiska, płci, numeru telefonu, adres e-mail i miejscowości zamieszkania.

Wraz z osiągniętym wynikiem mogą być udostępniane (z wyłączeniem danych kontaktowych telefon i e-mail) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: prasa, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom oraz podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez zgodny z prawem okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.

Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 1, 00- 193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

17. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów skutkuje dyskwalifikacją zawodnika bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy zostaną obciążone kosztami akcji poszukiwawczej.

Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady Fair Play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, a także bezwzględny zakaz śmiecenia podczas biegu.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.

Numer telefonu alarmowego będzie umieszczony na numerze startowym i zostanie podany w komunikacie przed zawodami.

18. Inne – stan epidemii

W przypadku, gdy w planowanym terminie imprezy, w kraju będą obowiązywać ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, organizator przygotuje stosowny załącznik do niniejszego Regulaminu, który będzie instrukcją do bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. Będzie to integralna część niniejszego Regulaminu. Instrukcje w nim zawarte będą zgodne z wytycznymi, podanymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (z dalszymi zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmian Rozporządzenia, przywołanego wcześniej bądź wprowadzenia nowego Rozporządzenia w tej sprawie, organizator poczyni wszelkie starania aby dostosować się do nowych wytycznych. Organizator poczyni wszelkie starania, aby impreza mogła się odbyć. W przypadku braku możliwości organizacji imprezy ze względu na wytyczne Rady Ministrów, organizator podejmie decyzje o odwołaniu zawodów bądź przeniesieniu imprezy na termin rezerwowy.

W takim przypadku uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot opłaty startowej (pomniejszony o 3% z tytułu prowizji pobieranej przez system płatności

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼