29 сен 2019, Faura

IV TRAIL LA VALL DE SEGO 2019

Результаты

Результаты

TRAIL LA VALL DE SEGO 16´9K
29/09/2019 08:00 16.5км

Контактная информация

Связаться с организатором

Регламент

REGLAMENT IV TRAIL LA VALL DE SEGÓ

 1. REGLAMENT PROVISIONAL:

Art. 1) El Club Atletisme La Vall De Segó organitza la IV Cursa de muntanya a la Vall de Segó, amb el patrocini de la Mancomunitat de Pobles de Les Valls i la col·laboració del centre cultural excursionista de la Vall de Segó i altres clubs col·laboradors.

Art. 2) Podrà participar qualsevol persona en bones condicions físiques , a partir de 16 anys complits el dia de la prova. ELS CORREDORS MENORS DE EDAT (de 16 i 17 anys) hauran de presentar un document amb el consentiment dels seus pares o tutors

Art. 3) El recorregut serà d’uns 16.500 m. Que discorreran quasi íntegrament per les muntanyes que envolten la vall de segó. L’eixida i arribada estaran situades en Faura, al carrer Esports (junt als paellers).

Art. 4) La cursa es celebrarà el proper Diumenge 29 de septembre. L‘eixida es donarà a les 8:00 del matí i tindrà una durada màxima de 3 h i 30 minuts, tancant-se el control d’arribada a les 11:30.

Art. 5) La inscripció es farà a través del portal www.sportmaniacs.com fins el dia 26 de setembre de 2019. El preu de la inscripció serà de 12€. No s´admetran inscripcions fora del terme establert.

En ningun cas s´admetrà la devolució de l´import de la inscripció.

Art. 6) S’establiran les següents categoríes.

CATEGORIA

EDAT COMPLIDA EL DIA DE LA PROVA

 • Sènior Masculí
 • Sènior Femení

De 16 a 39 anys

 • Veterà Masculí
 • Veterà Femení

De 40 a 49 anys

 • Màster Masculí
 • Màster Femení

50 anys i més

EQUIPS

Puntuen els tres primers de cada equip i almenys una persona ha de ser del sexe contrari

LOCALS

Art. 7) La recollida dels pitrals es podrà fer el mateix dia de la carrera fins 15 minuts abans del començament de la competició. L´Organització podrà demanar en qualsevol moment el DNI als participants.

Art. 8) Tindran la consideració d´atleta Local aquells participants degudament inscrits el dia de la prova i que consten com a empadronats a qualsevol població de La Vall de Segó.

Art. 9) Es repartiran els següents premis:

 • Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria.
 • Trofeu al tres primers classificats i classificades locals.
 • Trofeu als tres millors equips (puntuen els 3 primers de cada equip i almenys una persona ha de ser del sexe contrari).
 • Pernil al equip mes nombrós.

La bossa del corredor consistirà en una samarreta tècnica i fruïta de temporada. L´organització treballa per aconseguir algun obsequi més que, en ningun cas, s’assegura.

Art. 10) Hi haurà cronometratge amb sistema de xip retornable.

Art. 11) Hi haurà persones de l’organització durant alguns punts de les proves per controlar que la seguretat i el reglament es compleixca en tot moment.

Art. 12) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta podent desplaçar-se a qualsevol lloc de pas de la cursa en un temps prudencial.

Art.13) L´Organització, Patrocinadors i Col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d´assegurança de Responsabilitat Civil i d´Accidents Esportius. La Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d´aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònies en la seua inscripció.

Art. 14) Hi hauran avituallaments líquids i sòlids cada 5 km aproximadament i a l´arribada a meta.

Art. 15) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Árbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’Apel·lacions. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Art. 16) Tot allò no previst en aquest Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FEMECV, per a la present temporada.

Art. 17) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten íntegrament el reglament, reconeguent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, i assumint el risc derivat d´aquesta pràctica esportiva. No es permetrà que ningun atleta córrega sense estar inscrit.

Art. 18) En cas de que per inclemències del temps que suposen un risc per a la integritat de les persones i la Organització determine anular la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució del import corresponent a la inscripció. No obstant, donada esta circumstància el atleta tindrà dret a rebre els premis i regals anunciats en el present reglament.

Art. 19) Els participants autoritzen a la Organització per a poder fer us publicitari de la seua presència en la competició, sempre que siga amb una finalitat legítima.

Art. 20) La Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d´aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.atletismelavalldesego.com i en la web del cronometrador en www.sportmaniacs.com

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼