26 ноя 2022, Ourense

III TRAIL NOCTURNO DE OURENSE

Результаты

Результаты

Контактная информация

Связаться с организатором34 988 613 503

Регламент

Procedese a realizar as duas seguintes modificacións

Primeira.- Se inclúe a clasificación de Parexa Mixta ( muller/home) que no viña contemplada.

Segunda.- As categorías reducense a duas

SENIOR.- A suma das edades dos dous atletas do equipo ata 90 años

MASTER.-A suma das edades dos dous atletas del equipo a partir de 91 años en adiante.

1. ORGANIZACIÓN

Club Run Maniak Box001 Ourense coa colaboración do Concello de Ourense – Consello Municipal de Deportes, Deputación de Ourense – INORDE, organiza o III Trail Nocturno de Ourense, que se celebrará o sábado, 26 de novembro de 2022 a partir das 20:00 h., con saída e meta na explanada de EXPOURENSE.

2. PARTICIPANTES

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de 18 anos (o día da proba) que o desexen, federadas ou non federadas, sempre que estean inscritas nos prazos e formas establecidos ao efecto pola Organización.

A proba se fara por parexas ( masculina/femenina/ mixta), tendo que ir xuntos a o longo de todo o percorrido

NON HABERA CLASIFICACION INDIVIDUAL.

A Proba es valedera para a clasificación de la Liga Ourensana de Trail por lo que cada participante po lo feirto de inscribirse cede os seus datos a organizacion de la liga para poder publicar as clasificacions.

3. CATEGORÍAS

Establécense as seguintes categorías. Tense en conta a suma das idades dos membros do equipo para determinar a categoria na clasificacion da proba.

Establecese un máximo de 100 equipos entre as duas distancias

CATEGORÍA

IDADE

SÉNIOR Homes/Mulleres

Ata 90 anos

MÁSTER( Homes/Mulleres91 +

anos

4. INSCRICIÓNS

As inscricións realizaranse a través da web www.sportmaniacs.com ata as 23:00 h. do mércores, 23 de novembro de 2022.

Prezo inscrición: 34 € parexa

5. ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS

Os dorsais e chips serán entregados o sábado día 26 de novembro de 2022 en EXPOURENSE en la carpa de Saida a partir das 18 horas e hasta as 19.30 horas.

EL dia anterior vienres seran entregados en la tiena RUNMANIAK sita na rua Samuel Eijan 9 bajo de Ourense.

Non haberá servizo de gardarroupa.

8. MATERIAL OBRIGATORIO

O material obrigatorio, que se poderá controlar total ou parcialmente na saída, percorrido e meta é o seguinte:

  • Dorsal e chip.
  • Teléfono móbil operativo. ( uno de los miembros del equipo)
  • Frontal (Entregado pola organización).

9. SAÍDA

Todos/as os/as participantes deberán pasar obrigatoriamente por os corredores de acceso á zona de saída para o control de dorsal e material obrigatorio.

10. PERCORRIDO

MODALIDADE

HORA SAÍDA

DISTANCIA

DESNIVEL +

TRAIL

20:00

+- 18 km.

+-700 m.

MINITRAIL

20:00

+-14 KM

+-500M

11. AVITUALLAMENTOS

Líquido no km5 e liquido e sólido no km. 10 aproximadamente.

Líquido e sólido en meta.

12. DESCUALIFICACIÓNS

Será obrigatorio cumprir o protocolo para o desenvolvemento da proba.

Todo/a aquel/a que non o cumpra poderá ser descualificado (incluso antes de comezar a competición).

Non se permite:

  • Correr separado con compañeiro do equipo.
  • Os controles teñen que pasarse con os dous menbros do equipo.
  • Non levar axeitadamente o dorsal e/ou o chip.
  • Non realizar o percorrido completo.
  • Manifestar un mal estado físico evidente.

O persoal de Organización, está facultado para retirar xustificadamente da carreira a calquera atleta que manifeste un mal estado físico evidente.

13. SERVIZOS MÉDICOS E SEGUROS

Haberá servizo de ambulancia.

Todas as persoas participantes estarán cubertas cunha póliza de “Seguro de Responsabilidade Civil” e dun “Seguro de Accidentes”.

14. PECHE DE CONTROL

Establécese un tempo límite para realizar a proba de 3 h.

15. PREMIOS

Entregarase un trofeo aos 3 primeiros equipos clasificados de cada categoría establecida no presente regulamento.

Fdo. Club RunManiak Box001 Ourense

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼