09 окт. 2022, Wieliczka

II Bieg Charytatywny dla Janusza

Результаты

Результаты

II BIEG CHARYTATYWNY
09/10/2022 10:00 6км

Контактная информация

Связаться с организатором604632697, 513005120

Регламент

II Bieg Charytatywny dla Janusza
Węgrzce Wielkie
09.10.2022

Podstawowe informacje
Miejsce i data biegu:
Stadion LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie w dniu 09.10.2022 start godz. 10:00

1. Cel:
- zbiórka funduszy na rehabilitacje i leczenie dla Janusza Kot
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Węgrzc Wielkich i powiatu
wielickiego.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

2. Organizator: LKS Węgrzcanka , Krzysztof Orzeł, Mirosław Sroka, Małgorzata Sroka, oraz
współorganizatorzy

3. Biuro zawodów: Stadion LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie w dniu 09.10.2022

4. Trasa: szutrowo-asfaltowo-przełajowa

5. Dystans: 6 km (limit czasowy 60 minut), Limit uczestników: 200

6. Program zawodów:
- godz. 08:00-09:30 przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz chipów do pomiaru czasu
- godz. 10:00 start biegu
- godz. ok.12:00 dekoracja, zakończenie imprezy

7. Uczestnictwo:
- bieg jest przeznaczony dla osób którzy mają ukończone 16 lat
- warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz odebranie numeru startowego;
- osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody rodziców na udział w biegu;
- podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

8. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą systemu chipów zwrotnych. Zawodnik otrzymuje chipw biurze zawodów, należy go przymocować zgodnie z instrukcją. Posiadanie chipa oraz właściwe przymocowanie jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chip należy zwrócić na mecie.

9. Zgłoszenia:
- do 03.10.2022 za pośrednictwem strony: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/ii-bieg-charytatywny-dla-janusza
lub bezpośrednio w panelu rejestracyjnym,
- w dniu zawodów (09.10.2022), w godz. 08.00 -09.30 w Biurze Zawodów, mieszczącym się w budynku LKS Węgrzcanka : Węgrzce Wielkie 356 , przy ulicy Długiej, jeśli nie został osiągnięty limit zgłoszeń

10. Opłata startowa:
- 50 zł do 03.10.2022
- 70 zł w Biurze Zawodów
* Dochód z opłat startowych przekażemy Januszowi jako wsparcie leczenia i rehabilitacji.
Wpłat należy dokonywać w systemie Przelewy24 lub w Biurze Zawodów, w dniu imprezy.
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma:
- numer startowy;
- chip pomiarowy;
- pamiątkowy medal;
- poczęstunek;
- przed biegiem rozgrzewkę będzie prowadziła : Trenerka personalna Dominika Pieprzyca

11. Depozyt będzie dostępny na terenie klubu LKS Węgrzcanka ( za rzeczy wartościowe
pozostawione w depozycie organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności)

12. Nagrody:
- klasyfikacja generalna – 3 pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet: puchary i bony
podarunkowe
- klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn – 3 pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet :
statuetki i nagrody według hojności sponsorów

W klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia. Premiowane są miejsca od 1-3 :
M1 16-29
M2 30-45
M3 46-55
M4 56<
K1 16-29
K2 30-45
K3 46-55
K4 56<
- dodatkowo klasyfikacja dla najlepszej biegaczki i najlepszego biegacza z Węgrzc Wielkich.
- NAGRODA SPECJALNA dla najlepszego biegacza klubu LKS Węgrzcanka

Kategorie generalne i wiekowe nie dublują się.
Statuetki oraz nagrody rzeczowe zależne od hojności sponsorów.

13.Uwagi:
- pomiar czasu dokonywany jest przez firmę zewnętrzną: Sportmaniacs
- zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem właściwego przymocowania chipa oraz
przekroczenia maty elektronicznej umieszczonej na linii startu/mety;
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia takiego
ubezpieczenia leży w gestii uczestników;
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie;
- wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej biegu
- pytania prosimy kierować pod numerem : 604632697, 513005120

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼