18 сент. 2021, Castellón de la Plana

2ª MILLA DE LA CERÁMICA

Результаты

Результаты

MILLA POPULAR
18/09/2021 17:20 1609км

MILLA ELITE
18/09/2021 17:30 1.6км

SERIES 400
18/09/2021 17:00 0.4км

Контактная информация

Связаться с организатором964029649

Регламент

SomosAtletismo nº 15 - Agosto 2021 1
1. El Club Atletisme Vila-real i gràcies l’Ajuntament de Vila-real, organitza la II Milla Urbana
Ciutat de la Ceràmica el dia 18 de setembre de 2021 a partir de les 17:00h. La prova es
disputarà al carrer Ermita (front a l’Estadi de la Ceràmica).
https://goo.gl/maps/A1xb1SAPf5KLgXND6
2. Paral·lelament a la milla, es disputarà un salt d’alçada femení i un 400, a mode d’exhibició,
on participaràn atletas nacionals medallistes en Campionats d’Espanya i Campionats
internacionals
3. Podrà participar qualsevol persona sense distinció d’edat o sexe. L’edat mínima de
participació serà els naixcuts en l’any 2009 (categoria sub14). La participació a la categoria
ÈLIT serà per invitació de l’organització o per petició per escrit a
clubatletismevilareal@gmail.com. Les categories seran les següents:
SUB14 MASC – SUB14 FEM (2008-2009)
SUB16 MASC – SUB16 FEM (2006-2007)
SUB18 MASC – SUB18FEM(2004-2005)
SUB20 MASC – SUB20FEM (2002-2003)
ABSOLUT MASC – ABSOLUT FEM (LES SEGÜENTS EDATS)
4. El control de la carrera serà mitjançant el sistema de xip en el pitral, el qual serà
imprescindible portar-lo enganxat per tal de poder participar a la carrera.
5. Les inscripcions es podràn realitzar a la plataforma www.sportmaniacs.com amb un preu
fixe de 3€ per participant fins el día 12 de setembre a les 00:00 hores. El nombre màxim de
participants està fixat en 200. Durant la inscripció s’haurà de posar la marca (si és marca
oficial) o aproximada en 1500m pista, milla, 3.000 en pista, 5k, 5.000 en pista, 10k o10.000
en pista. Aquest procés servirà per poder fer les series d’eixida.
6. La cursa té una distancia oficial de 1609 metres. Tindrà dos recorreguts, un per a les proves
populars i un altre per a les proves èlit.
1. Recorregut A, per a les milles èlit masculina i femenina 2 voltes
2. Recorregut B, per a les milles populars masculina i femenina 4 voltes.
Eixida, arribada i meta discorreran pel voltant de la Plaça del Llaurador i el Carrer
Ermita
7. Horari:
17:20 SÈRIE 1
17:40 SÈRIE 2
18:00 SÈRIE 3
18:20 SÈRIE 4
18:40 SÈRIE 5
19:00 SÈRIE 6 – 400 MASCULI
19:20 SÈRIE 7 – 400 FEMENI
19:40 SÈRIE 8 – ÈLIT MASCULINA
20:00 SÈRIE 10 – ÈLIT FEMENINA
8. Els pitrals s’arreplegaran des de les 16:00 fins 45 minuts abans de la seua hora de cursa. Cap
atleta no podrà córrer sense pitral. En cas de no poder arreplegar el pitral en persona, podrà
ser arreplegat per una altra persona, aportant sempre una fotocopia del DNI (de la persona
que no pot recollir el dorsal), així com l’autorització pertinent on conste nom, cognoms i
DNI del titular del pitral i nom, cognoms i DNI de la persona que recull el dorsal així com
les signatures originals.
9. Cambra de requeriments: s’establirà una cambra de requeriments PER LA QUAL TOTES I
TOTS ELS ATLETES HAURAN DE PASSAR I SOTMETRE’S ALS PROTOCOLS DE
PROTECCIÓ EN FRONT AL COVID19 QUE MARQUE L’ORGANITZACIÓ. El fet de
no passar per la cambra de requeriments i identificar-se (DNI, NIE o PASSAPORT),
invalidarà qualsevol resultat.
10. Trofeus i premiacions. S’establirà ÚNICAMENT trofeus per als 3 primers classificats de la
categoria ÉLIT amb els següents premis econòmics. 1ª classificada i classificat - 400€ 2ª
classificada i classificat - 300€, 3ª classificada i classificat - 150€, 4ª classificada i
classificat – 75€. Hi haurà un bonus especial de 150€ al guanyador i guanyadora de les
series ELIT per fer el récord de la prova. Així com 500 € al guanyador o guanyadora global
de la prova per puntuació WorldAthletics
◦ Rècord Femení Likina Amebaw – 4:57
◦ Rècord Masculí Abderrahman El Khayami – 4:37
11. Drets d’imatge, assegurances i Llei de Protecció de Dades: l’organització , patrocinadors i
col·laboradors, declinen tota responsabilitat física o moral que puguen patir els participants
durant o com a conseqüència de la competició; tot i això, tots els i les participants inscrits i
que tinguen complimentades correctament les seues dades estaran coberts per una pòlissa
d’Assegurança de Responsabilitat Civil i per una Assegurança d’Accident Esportiu.
D’acord amb l’Annex II, de la Llei de Seguretat Vial, publicada al BOE número 306 de 23
de desembre de 2003, l’organització té subscrits les següents assegurances per a la
competició:
• Assegurança de Responsabilitat Civil dels participants: que cobreixca possibles
danys a tercers, establerts en el RD 7/2001 de 12 de gener.
• Assegurança d’Accidents Esportius dels participants: amb cobertura mínima la de
l’assegurança obligatòria esportiva regulada en el RD 849/1993 de 4 de juny.
• Assegurança de Responsabilitat Civil de l’Organització : que cobreix els possibles
danys que l’Organització, participants, espectadors i voluntaris puguen causar a
persones, materials i/o a si mateix.
Així mateix i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de
la 1ª Milla de la ceràmica 2020 (reproducció d’imatges i fotografies de la prova, publicació
de llistats de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i
sense límit temporal, els inscrits/es cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a
reproduir el nom i cognoms, el lloc de la classificació, la categoria, la marca i la seua
imatge.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, informem
als participants que podran exercir el drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició
establerts en dita Llei mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no,
adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport/NIE en la següent direcció : CA Vila-real, Plaça
de la Vila nº3, 12540 Vila-real.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼