07 abr 2019, Montichelvo

IV GRAN FONS PENYES ALBES MONTITXELVO

Clasificaciones

Clasificaciones

CURSA DE MUNTANYA
07/04/2019 09:00 15.8km

RUTA SENDERISTA
07/04/2019 09:15 7.4km

Información de contacto

Contactar con el organizador660917819

Reglamento

 1. REGLAMENT

3.1 Nom i data

El IV Gran Fons de les Penyes Albes de Montitxelvo estarà organitzat per Luis Bonell Ortega (Multiesport). La prova es celebrarà el diumenge 7 d’abril del 2019, i l’eixida de la cursa de muntanya (modalitat A) serà a les 9:00h, mentre que l’eixida de la ruta senderista serà a les 9:15h (15 minuts més tard).

L’eixida i la meta de les 2 modalitats estaran situades al Carrer Les Escoles de Montitxelvo.

3.2 Modalitats

L’activitat esportiva tindrà 2 modalitats:

MODALITAT A: Cursa de Muntanya (trail running). El recorregut serà de 15.8 Km, amb un desnivell positiu de 727 metres, aproximadament.

MODALITAT B: Ruta Senderista. El recorregut serà de 7.4 Km, amb un desnivell positiu de 276 metres, aproximadament.

Les 2 modalitats recorreran pels termes municipals de Montitxelvo, Terrateig i Aielo de Rugat, sempre per camins, pistes i sendes de titularitat pública.

Podrà participar a la prova:

- Qualsevol participant capacitat i major d’edat, sense distinció de sexe ni nacionalitat.

- Els participants de 16 a 18 anys, sempre i quan presenten un consentiment dels pares o tutors.

- Els menors de 16 anys no podran participar a la cursa de muntanya (modalitat A).

Els participants de la cursa de muntanya portaran xip de cronometratge i dorsal, mentre que els participants de la ruta senderista sols portaran dorsal (per a una millor identificació i control).

3.3 Inscripcions i entrega de dorsals i chips

Les inscripcions es podran realitzar a la web www.multiesport.es (fins el 04/04/2019).

El dia de la prova no hi hauran inscripcions.

L’import de la inscripció serà únic per a les 2 modalitats:

MODALITAT A)

 • 8 €

El nombre màxim de participants en la cursa de muntanya serà de 400.

MODALITAT B)

 • 8 €

El nombre màxim de participants en la ruta senderista serà de 200.

L’entrega de dorsals i xips es farà el dia d’abans (s’anunciarà lloc i horari) i el mateix dia de la prova (des de 7:30h fins a 8:30h).

3.4 Devolució de la inscripció

Una vegada formalitzada la inscripció, sols s’accedirà a la devolució del 75% del seu import en cas de lesió o malaltia, fins el 31 de març de 2019. Un participant suplent podrà utilitzar aquesta inscripció si es fan tots el tràmits corresponents. Per a donar de baixa una inscripció farà falta enviar un certificat mèdic a l’adreça de correu electrònic info@multiesport.es

3.5 Categories

La ruta senderista (modalitat B) no establirà ninguna diferenciació de categories, ja que no té caràcter competitiu, mentre que les categories de participants per a la cursa de muntanya (modalitat A) seran:

- Sèniors (masculí i femenina). Nascuts després de l’any 1979 (menors de 40 anys).

- Veterans A (masculí i femenina). Nascuts entre els anys 1979 i 1970 (entre 40 i 49 anys).

- Veterans B (masculí i femenina). Nascuts abans de l’any 1970 (a partir de 50 anys).

3.6 Premis i obsequis

S’entregaran els següents trofeus en la modalitat A:

- 3 primers classificats de cada categoria (masculí i femenina).

- Millor participant masculí i femení locals.

- Millor equip, tenint en compte el temps acumulat dels primers 5 participants del mateix.

- Un detall a l’equip més nombrós. En cap d’empat en el nombre de participants, l’equip guanyador serà aquell amb el menor temps acumulat dels seus primers 5 participants a la cursa.

L’organització també tractarà d’aconseguir obsequis per als 3 primers classificats, tant de la categoria masculina com femenina.

Els trofeus s'entregaran el mateix dia de la prova a les 12:00h en la zona de Meta (Carrer Les Escoles). Els premis podrien entregar-se abans si algun dels guanyadors no pot esperar-se a l’hora d’entrega dels trofeus.

A més a més, se li entregarà un obsequi a tots el participants de les dos modalitats del IV Gran Fons de les Penyes Albes. Aquest obsequi pot variar en funció de les empreses col·laboradores i del nombre de participants.

3.7 Avituallaments

En cada modalitat hi hauran els següents punt d’avituallaments durant el seu recorregut:

Modalitat A)

1r à Km 3: Avituallament líquid

2n à Km 8: Avituallament sòlid i líquid

3r à Km 12: Avituallament líquid

Modalitat B)

1r à Km 4.5: Avituallament líquid

A més a més, en la zona de meta es prepararà un avituallament i aperitiu final, exclusivament per a tots participants de les dos modalitats de la prova.

Tota la fruita i altre menjar que no s’haja consumit i estiga en bon estat, serà donat amb fins socials.

3.8 Temps màxim i punts de control

Per a la Modalitat A (cursa de muntanya), la meta es tancarà 3 hores i mitja després de donar l’eixida de la cursa, és a dir a les 12.30h, estipulant l’organització els següents temps de pas:

1n Avituallament (Km 3): Fins a 1 hora després de donar l’eixida.

2n Avituallament (Km 8): Fins a 2 hores després de donar l’eixida.

Aquests controls es tindran que respectar, entregant el xip al responsable de l’organització en capa punt d’avituallament. El participant podrà continuar baix la seua responsabilitat o podrà sol·licitar a l’organització el trasllat a la zona de meta.

Cal destacar que aquests límits no són gens restrictius ni exigents per a participants amb les condicions mínimes per a realitzar aquests tipus de proves.

Per a la Modalitat B (ruta senderista), la meta es tancarà 3 hores després de donar l’eixida de la cursa, és a dir a les 12h, estipulant l’organització els següents temps de pas:

1r Avituallament (Km 4.5): Fins a 2 hores després de donar l’eixida.

3.9 Asistencia Sanitària i punts de retirada

En cada modalitat, hi haurà assistència sanitària en:

- Zona d’eixida i arribada del recorregut.

- Punts d’avituallament.

Els participants podran abandonar la prova en qualsevol dels punts d’avituallament, fent-ho saber als organitzadors. L’organització s’encarregarà dels desplaçaments dels participants a la zona d’arribada.

3.10 Trànsit

Els carrers del poble i trams de senda i pista forestals pels que recorre la prova es tallaran al trànsit durant la mateixa i es senyalitzaran degudament amb anterioritat. La prova no recorre per ningun punt de trànsit crític (carrers molt transitats, carreteres...).

Al llarg de tot el recorregut i encreuaments hi hauran voluntaris per tal de controlar i tallar el possible tràfic durant la prova.

3.11 Motius de desqualificació

Seran motius de desqualificació:

 • No realitzar el recorregut complet.
 • Alterar la publicitat del dorsal.
 • Portar el dorsal i/o el xip adjudicat a un altre corredor
 • Entrar en meta sense dorsal i/o xip.
 • Deixar residus (envases de menjar o beguda, gels, barretes...) fora de les zones d’avituallament.
 • Mostrar signes clars d’esgotament o qualsevol alteració física o psíquica que pose en perill la salut.
 • Mantindre una actitud inadequada contra l’entorn natural.
 • No mantindre un comportament correcte (anti-esportivitat, violència física o verbal) amb la resta dels participants o assistents de la cursa.
 • No donar auxili a qualsevol participant que ho puga necessitar en un moment donat.
 • No passar pels punts de control amb el límits de temps establerts.

A més a més, en la Modalitat A serà motiu de desqualificació:

 • No col·locar el xip en la zona corresponent i no passar pels punts de control establerts. En cas de pèrdua, es tindrà que comunicar a l’organització per avisar al cronometrador que estarà en la zona de meta. És responsabilitat de cada corredor seguir l’itinerari marcat.

3.12 Respecte amb el Medi Ambient i amb els Companys

 • No es realitzarà cap tipus d’actuació sobre la fauna i flora.
 • Els espectadors es concentraran principalment en els lloc d’eixida i arribada i en els punts d’avituallament, que estaran degudament senyalitzats.
 • Als punts d’avituallament es repartiran gots de plàstic i menjar amb envasos. Una vegada consumit, serà obligatori per als participants tirar-ho a les papereres habilitades per l’organització en aquests punts.
 • Queda totalment prohibit tirar envasos durant el recorregut. S’habilitaran contenidors per a tirar els residus en cada punt d’avituallament. Aquests contenidors estaran degudament senyalitzats.
 • Caldrà deixar passar en cada moment al participant que vaja mes ràpid. Per altra part, s’ha de tindre paciència quan el pas no siga possible, sense increpar als participants que siguen més lents.

3.13 Vehicles autoritzats

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització. Aquests vehicles sols transitaran per les zones autoritzades i emitiran nivells de sonoritat acceptables per la normativa vigent.

3.14 Assegurança

La prova estarà coberta per una Assegurança de Responsabilitat Civil i una d’accidents que cobrirà a tots els participants inscrits al IV Gran Fons de les Penyes Albes de Montitxelvo.

3.15 Serveis de Dutxa

L’Ajuntament de Montitxelvo habilitarà serveis de dutxa al poliesportiu municipal per a tots els participants que ho desitgen.

3.16 Acceptació del Reglament

Tots els participants inscrits al IV Gran Fons de les Penyes Albes de Montitxelvo deuran llegir i acceptar el reglament abans de completar la seua inscripció.

L’organització, per causes de força major e imprevistos importants, es reserva el dret a variar qualsevol punt d’aquest reglament, a modificar el recorregut, horaris i inclús a la suspensió de la prova (p.ex. en cas de recretar-se alerta Nivell 3). Aquests canvis es notificarien immediatament a tots els participants.

L’organització té prevists recorreguts alternatius en cas que alguna circumstància posarà en risc la seguretat dels corredors o de l’entorn mediambiental.

3.17 Material Recomanat

L’organització recomana que cada participant porte damunt el següent material:

 • 0,5 litres d’aigua
 • Telèfon mòbil
 1. DADES GENERALS I RECORREGUT

Modalitat A (cursa de muntanya), el recorregut es pot consultar en el següent enllaç de Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16355244

Una vista general del circuit i del perfil d’elevació aproximat es pot observar a la següent figura:

Algunes característiques del recorregut són:

Distància: 15.8 Km

Dificultat: Mitja

Ruta circular

Punt més alt: 591 metres

Punt més baix: 221 metres

Desnivell Positiu: 727 metres

Modalitat B (ruta senderista), el recorregut es pot consultar en el següent enllaç de Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16373693

Una vista general del circuit i del perfil d’elevació aproximat es pot observar a la següent figura:

Algunes característiques del recorregut són:

Distància: 7.4 Km

Dificultat: Mitja

Ruta circular

Punt més alt: 458 metres

Punt més baix: 221 metres

Desnivell Positiu: 276 metres

4.2 NOMBRE DE PARTICIPANTS

Esta prova tindrà un màxim de 400 participants en la Modalitat A i de 200 participants en la Modalitat B.

Es disposarà d’Assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents, tal i com marca la normativa vigent.

4.3 MESURES DE SENYALITZACIÓ I PERSONAL VOLUNTARI

Aquestes són les mesures de senyalització que es proposen per a la prova.

 • Carrers del poble:

Es situaran voluntaris per tal de controlar i tallar el tràfic pels carrers del poble durant el transcurs de la prova.

 • A la resta de llocs:

Es senyalitzaran degudament les zones de baixada perilloses, posant balises d’informació, material de protecció, voluntaris informant i aconsellant...

Es posaran cintes de senyalització cada 50 metres (sempre en el camp de visió dels participants), depenent de la zona senyalada. Els colors seran vius i visibles.

Hi hauran voluntaris en tots els encreuaments de camins i sendes més conflictius/conflictives, per tal de dirigir als participants i ajudar-los en cas que siga necessari.

Es posaran marques no invasives en els encreuaments amb camins o altre sendes.

Es posaran cartells informatius dels kilòmetres recorreguts.

Cal destacar que tot aquest material es podrà llevar fàcilment després de la cursa, sense deixar cap resta/marca, ni tindre cap impacte mediambiental.

Respecte al Servei de Prevenció d’assistència sanitària, es disposarà de:

- Una ambulància amb tècnic, infermer i metge, per a l’atenció i trasllat en cas de lesions que necessiten atenció sanitària urgent al Centre de Salut concertat.

- Vehicle de l’organització per a poder desplaçar-se per terreny de muntanya i poder evacuar en cas d’accident, lesió o indisposició.

- Personal qualificat a cada avituallament amb un “botiquí” per a oferir assistència sanitària bàsica en el mateix moment.

Es comptarà amb personal voluntari en tots els encreuaments i punts d’avituallament per tal de guiar, ajudar, advertir i assistir els participants i assistents. Aquests voluntaris tindran contacte directe amb l’equip d’assistència sanitària, amb la Seguretat Pública, i amb els membres responsables de l’organització, per tal de poder avisar sobre qualsevol tipus d’emergència o incidència.

4.4 LA PROVA

- La prova no serà anul·lada ni es suspendrà per condicions climatològiques adverses. Això sols passaria en el cas que aquestes condicions foren tan extremes que el recorregut per on transcorre la cursa fora intransitable i/o hi haguera riscs per a la salut dels participants i espectadors, o poguera tindre un impacte negatiu sobre el recorregut i paratge pel que transcorre la cursa. En aquest cas, no es tornaria l’import d’inscripció als participants.

- No es permetrà l’accés a la prova d’acompanyants als participants sense el preceptiu dorsal acreditatiu de la seua inscripció.

- En cap cas els participants de la prova i el personal de l’organització podran eixir-se’n dels trams dels carrers, camins, pistes forestals i sendes que formen part del recorregut de la prova.

4.5 RESPONSABILITAT

- L'organització no es farà responsable dels danys, perjudicis o lesions que els participants puguen sofrir o causar a altres.

- L'organització no es farà responsable dels danys o pèrdues materials o personals produïdes durant la prova.

- L'organització té subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les incidències inherents a la prova, estiguen o no coberts per l'assegurança de la FEDME.

- Pel fet d’inscriure's, cada participant declara:

"Que conec l’exigència de la prova esportiva i em trobe en un estat de salut adequat per a participar en el IV Gran Fons de les Penyes Albes, eximint de tota responsabilitat a l'organització davant de qualsevol accident o lesió que puga sofrir abans, durant o després de la prova esportiva, renunciant a qualsevol acció legal en contra de l'organització.”

- L’organització posarà a l’abast del participant un servei mèdic i d’ambulància.

- L’organització no serà responsable en cap moment dels danys que pogueren sofrir els voluntaris que col·laboren en la prova.

- Qualsevol reclamació i aquells aspectes no establerts en aquest reglament, quedaran sota el criteri de l’organització.

- Les reclamacions vindran precedides del pagament d’una fiança de 60 €.

- D’acord amb els interessos promocionals del IV Gran Fons de les Penyes Albes, els inscrits cedeixen a l'organització, sense cap tipus de retribució econòmica i de manera indefinida, el dret a reproduir el seu nom i cognoms, la seua imatge i la classificació en la cursa en qualsevol mitjà de comunicació o difusió.

4.6 NORMATIVA ADMINISTRATIVA

La prova no passa en cap tram per finques rústiques ni camins o sendes de titularitat privada. La prova transcorre pràcticament en la seua totalitat per carrers, camins, pistes forestals i sendes de titularitat pública.

- En cas que la Generalitat Valenciana decrete alerta màxima (p.ex., d’incendi NIVELL 3), la prova quedaria suspesa automàticament, ja que amb aquest tipus d’alertes està totalment prohibit realitzar cap activitat a terrenys forestals.

- Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova per camins forestals no asfaltats seran els que designe l'organització, que aniran degudament acreditats.

- L’organitzador posarà en coneixement de la Guàrdia Civil de Castelló de Rugat la data i hora en les que tindrà lloc la prova.

- L’organitzador tindrà en tot moment en compte les indicacions que puguen donar els agents mediambientals a fi de preservar i garantir al màxim l’entorn natural.

- Els responsables de cada punt d’avituallament es faran càrrec de l’ordre i la neteja del mateix, de manera que, una vegada hagen passat tots els corredors, la zona quedarà totalment neta i, al menys, en les mateixes condicions d’hàbitat en les que es trobava abans de la prova.

4.7 MESURES DE NETEJA I ORGANITZACIÓ D’ESPECTADORS

L’organitzador es fa responsable que els paratges pels quals transcorre la prova queden igual o més nets que abans de celebrar-se aquesta.

Un equip de voluntaris anirà darrere de l’últim participant, llevant totes les marques de senyalització de la cursa, proteccions de les zones perilloses, cartells de punts quilomètrics i tot el material que s’haja utilitzat per a la prova.

També es dedicarà especial atenció a recollir tots els envoltoris o residus que puguen deixar els participants. Per tal de minimitzar-ho, el reglament indica que els participants que deixen residus quedaran desqualificats de la prova.

Respecte al espectadors, l’organització els aconsellarà que vegen passar als participants per dins del casc urbà pel que transcorre la prova o per les zones d’avituallament. D’aquesta manera, s’evitarà el trànsit de vehicles pels camins i sendes, rebaixant la contaminació i el soroll, i s’evitarà un deteriorament de l’entorn natural.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼