13 jul 2024, Quartell

42a Volta a Peu a Quartell 2024

Clasificaciones

Clasificaciones

5K
13/07/2024 19:30 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

INFORMACIÓ BÀSICA

Horari i lloc de la prova: 19:30h (QUARTELL)

Recollida de dorsal: AVINGUDA BENAVITES

Política de devolucions: No s’admetran devolucions ni canvi de dorsal.

REGLAMENT 2024

Art. 1) La Regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Quartell organitza la 42ª Volta a Peu a Quartell amb la col·laboració del Club Atletisme La Vall de Segó, els Festers de 2024 i altres comerços locals.

Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dissabte 13 de Juliol de 2024 i podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, nascuts a partir del 2010. Els corredors menors d’edat deuran aportar una autorització paterna com al model que es mostra al final del reglament.

Art. 3) El preu de la inscripció serà de 5 euros (despeses bancàries incloses) a través del portal www.sportmaniacs.com. Els corredors empadronats en Quartell tindran inscripció gratuïta i la poden fer personalment a l’Ajuntament de Quartell. El període de inscripció finalitza el dimecres 10 de juliol a les 23:59h.

Art. 4) El recorregut té un traçat urbà. L’eixida i l’arribada estaran situades a l’Avinguda de Benavites, enfront la parada d’autobús. Els atletes hauran de realitzar el següent recorregut total, donant-se l’eixida de les proves a l‘hora que a continuació s’expressa:

Distància (km)

Hora

Xupetins

0´2

19:00

Alevins

0´4

19:05

Infantils

0´6

19:10

Juvenils

1´2

19:15

Resta de categories

5

19:30

Art. 5) Com de costum s’establiran les següents categories tant en homes com en dones:

CATEGORIES INFERIORS

EDAT

Xupetins

0 a 6 anys (2018- 2024)

Alevins

7 a 9 anys (2015-2017)

Infantils

10 a 12 anys (2012-2014)

Juvenils

13 a 15 anys (2009-2011)

CATEGORIES ABSOLUTES

EDAT

SUB 23

14 - 22 anys

SENIOR

23 - 34 anys

MASTER A

35 - 44 anys

MASTER B

45 - 54 anys

MASTER C

55 i mes

IMPORTANT: Les categories s´estableixen per anys cumplits el dia de la prova

*= Els corredors menors d’edat deuran aportar una firma paterna que els autoritze a prendre l’eixida, i que deuran entregar a la retirada del pitral. Sense aquest document no podran participar.

Art. 6) Es repartiran els següents premis:

- Els trofeus son acumulatius.

- Botella de vi per als primers classificats absoluts de la general dones i homes (acumulatiu amb els diplomes per categoria).

- Diploma per als tres primers classificats de cada categoria (incloses les categories inferiors).

- Botella de vi al primer classificat local.

- Botella de vi a la primera classificada local.

- Botella de vi al primer i primera del C.A. La Vall de Segó.

- Un detallet per als mes menuts.

Art. 7) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització.

Art. 8) L’Organització, Patrocinadors i Col·laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança d’accidents esportius. L’Organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d’aquells casos en que la persona introduisca dades falses o errònies en la seua inscripció.

Art. 9) Els atletes seran responsables de les seues dades i podran ser desqualificats en cas de donar-les falses (assegureu-vos de comprovar la vostra categoria).

Art. 10) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta.

Art. 11) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’apel·lació. En el cas de una resolució favorable es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Art. 12) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten íntegrament el reglament, reconeixent al formalitzar la seua inscripció trobar-se en bones condicions físiques, no patir malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o l’incapacite per a la seua participació, i assumint el risc derivat d’aquesta pràctica esportiva. No es pot córrer sense estar inscrit.

Art. 13) L’Organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d’aquest Reglament. En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web www.sportmaniacs.com

  • Les categories Xupetins, Alevins, Infantils i Juvenils faran la inscripció al mateix lloc de l’eixida fins mitja hora abans del començament de la prova. La resta de categories faran les inscripcions a través de la web http://www.sportmaniacs.com fins el dimecres 10 de juliol a les 23:59h
  • MOLT IMPORTANT: No s’admetran inscripcions el dia de la carrera.

L’entrega de pitrals es farà el dia de la prova de 17:30 a 19:30.

AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS DE 18 ANYS

42ª VOLTA A PEU A QUARTELL

En/Na……………………………………………………………………, major d’edat i amb DNI nº…………… …………

pare/mare/tutor/a de…………………………………………………

Done l’autorització per a que el meu fill/a puga participar en la 42ª Volta a peu a Quartell, sobre un traçat de 5 Km.

Signat:

Quartell, 13 de juliol de 2024

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼