10 mar 2024, Radom

XVI BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

Classificações

Classificações

XVI BIEG KAZIKÓW
10/03/2024 13:15 10Km

BIEG CHARYTATYWNY
10/03/2024 12:00 2Km

BIEG SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
10/03/2024 12:00 2Km

Informação de contacto

Contactar com o organizador501 537 778

Informação Básica

Horário e localização da corrida
Start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
Levantamento de dorsais
09 marca 2024 r. (sobota) ➢ 18.30 – otwarcie biura zawodów – Żeromskiego 53 hol Urząd Miejski 10 marca 2024 r. (niedziela) ➢ 9.00 – otwarcie biura zawodów – biuro ul. Żeromskiego 53 hol Urząd Miejski
Politica de devoluções
Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.

Regulamento

Dyrektor Biegu Kazików Artur Błasiński 501 53 77 78 www.radombiega.pl
XVI BIEG KAZIKÓW
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
RADOM 10.03.2024r.
ORGANIZATORZY :
Prezydent Miasta Radomia
Uczniowski Klub Sportowy „Technik”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
REGULAMIN
Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia
Bieg Charytatywny, Bieg Szkół Ponadpodstawowych,
Biegi Dzieci – Lekkoatletyka dla Każdego!
CEL
➢ promocja miasta Radomia,
➢ popularyzacja biegów masowych,
➢ popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
➢ zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na stronie :https://sportmaniacs.com/ do dnia 8.03.2024r. oraz
biurze zawodów, w dniach 09-10.03.2024 r.
➢ regulamin oraz informacje na temat biegu dostępne będą na stronie www.radombiega.pl, www.radom.pl
➢ kontakt z organizatorem: Artur Błasiński nr tel. 501 537 778, e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl;
TERMIN – MIEJSCE – TRASA BIEGU
➢ 10 marca 2024 r. (niedziela), od godz. 11:00 – centrum miasta Radomia
➢ Bieg Kazików: dystans 10 km, nawierzchnia asfalt i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na
ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
➢ Bieg Charytatywny oraz Bieg Szkół Ponadpodstawowych: dystans 2 km, nawierzchnia asfalt
i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem UM).
➢ Biegi Dzieci „Lekkoatletyka dla każdego!: dystanse od 100 do 1000 m, na ulicy Żeromskiego.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
09 marca 2024 r. (sobota)
➢ 18.30 otwarcie biura zawodów – biuro Urząd Miasta ul. Żeromskiego 53 (szatnie VI LO ul. Kilińskiego 30)
10 marca 2024 r. (niedziela)
➢ 9.00 otwarcie biura zawodów – biuro Urząd Miasta ul. Żeromskiego 53 (szatnie VI LO ul. Kilińskiego 30)
➢ 10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci – biuro w dniu startu w Urzędzie Miasta ul. Żeromskiego 53
➢ 11.00 – starty biegów dla dzieci,
➢ 11.45 – dekoracje zwycięzców biegów dzieci,
➢ 12.30 – start Biegu Charytatywnego i Biegu Szkół Ponadpodstawowych,
➢ 13.00 – zamknięcie list startowych Biegu Kazików,
➢ 13.15 – start Biegu Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia,
➢ 14.45 - dekoracja zwycięzców w Biegu Kazików, Biegu Charytatywnego, Szkół Ponadpodstawowych
Dyrektor Biegu Kazików Artur Błasiński 501 53 77 78 www.radombiega.pl
KLASYFIKACJE I NAGRODY
XVI Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, dystans 10 km
➢ klasyfikacje: kategoria generalna kobiet i mężczyzn – puchary i nagrody rzeczowe
➢ kobiety: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat),
K70 (70 i więcej lat);
➢ mężczyźni: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69
lat), M70 (70 i więcej lat);
➢ kategoria najlepszy Kazimierz i Kazimiera: puchary i nagrody rzeczowe
➢ kategoria najlepsza radomianka i radomianin – pierwsze 3 kobiety i mężczyźni – nagrody specjalne :
➢ klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI – puchary oraz nagrody finansowe; I M -1000 zł, II M -750 zł,
III M - 600 zł, IV M - 450 zł, V M - 300 zł, VI M – 200 zł
➢ medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg. Koszulki po opłaceniu startowego.
Bieg Charytatywny - dystans 2 km
➢ klasyfikacja drużynowa (firmy, szkoły, organizacje itd.) - puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników
➢ pieniądze zebrane z opłaty startowej przeznaczone zostaną na cel charytatywny. Uczestnicy dostają
okolicznościową koszulkę
Bieg Szkół Ponadpodstawowych, dystans 2 km
➢ klasyfikacje: kategoria dziewcząt i chłopców – puchary i nagrody dla miejsc I-III
Biegi dla dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! – kategorie wiekowe:
➢ biegi przedszkolaków - roczniki od (2017, 2020) – dystans 100m
➢ I i II klasa szkoła podstawowa (2015, 2016) – dystans 300m
➢ III i IV klasa szkoła podstawowa (2013,2014) – dystans 500m
➢ V i VI klasa szkoła podstawowa (2011,2012) – dystans 600m
➢ VII-VIII klasa szkoła podstawowa (2009-2010) – dystans 800 m
Nagrody: klasyfikacji indywidualnej – puchary i nagrody dla zdobywców miejsc I-III w kategoriach dziewcząt i
chłopców. Dla 700 uczestników biegu dzieci koszulki techniczne. Decyduje kolejność zgłoszenia.
UCZESTNICTWO
➢ do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat.
➢ zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
➢ pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
➢ każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
SPRAWY FINANSOWE
Opłaty startowe
➢ Bieg Kazików: do dnia 8 marca – 30 zł, z koszulką 60 zł (do 5.03.2024 r.). Limit 820 startujących.
➢ Bieg Charytatywny: 60 zł – 100% wpłaty na pomoc dla „Razem dla Michaliny”
➢ Biegi dzieci oraz Szkół Ponadpodstawowych - brak opłaty startowej.
➢ opłatę startową do biegu głównego i charytatywnego należy wpłacić poprzez panel zgłoszeniowy na stronie XVI
BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA. Zapisy i informacje — Sportmaniacs, tylko po opłaceniu
uczestniku zostanie dodany do listy startowej. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że
przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
➢ organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
➢ organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
➢ organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, a nieoddane do depozytu,
➢ uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
➢ ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Ler mais   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼