27 nov 2022, Benigánim

V TRAIL BENIGANIM "SENDES DE ROMAGUERA"

Classificações

Classificações

SPRINTRAIL 14.7
14.7Km

MARXA SENDERISTA
10Km

MARXA SENDERISTA 10K
9Km

TRAIL ABSOLUTO 22KM
22Km

SPRINT TRAIL 15KM
15Km

TRAIL 22KM
22Km

Informação de contacto

Contactar com o organizador

Regulamento

REGLAMENT

V TRAIL

“SENDES DE ROMAGUERA”

DE BENIGÀNIM

27 de novembre de 2022

Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail

Índex

Descripció 2

Reglament 2

Recorreguts, plànols i altimetries 8

Mesures de neteja i recollida de residus 10

Descripció

Des del Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail volem, per mitjà d’aquest document, presentar i donar a conèixer la quinta edició de la cursa a peu de muntanya: V Trail Benigànim “Sendes de Romaguera”.

Al terme municipal de Benigànim i els seus voltants existeix un entorn privilegiat per a la realització d’activitats esportives en el medi natural. La serra de la Solana així com els termes limítrofs, disposen d’unes condicions òptimes per a la pràctica de les carreres de muntanya. La realització d’events esportius com el “Trail Sendes de Romaguera”, pretén acostar l’esportista a aquest meravellós entorn al mateix temps que fomenta la realització d’una activitat física e intenta repercutir de forma positiva en els nostres comerços i locals de restauració

Reglament

Article 1. La Organització

El Club d’Esports de Muntanya i Escalada Benigànim Trail organitza el tercer Trail Sendes de Romaguera, constant de tres modalitats: un Trail Absolut de 22km, un Sprint Trail de 14.75km i una marxa senderista de 10 km aproximadament. Les eixides de totes les curses seran a les 09:00 hrs desde la Plaça Major de Beniganim on també será l’arribada.

Article 2. Avituallaments

El trail Sendes de Romaguera, es disputa en condicions de semiautosuficiencia, tant a l’Sprint Trail com en el Trail Absolut (entenent per aquest terme que el nombre d’avituallaments d'aquestes proves exigeix als corredors carregar amb el seu propi menjar i beguda per als trams entre els avituallaments).

Existiran avituallaments líquids i sòlids en els següents punts:

Sprint Trail/Marxa Senderista:

 1. Km 5
 2. Km 10

Trail Absolut:

 1. Km 5
 2. Km 10
 3. km 15

Cada participant haurà de transportar el menjar i aigua que crega necessari.

Article 3. Marcatge i Mapa

L'itinerari per a les carreres estarà senyalitzat. Per a això, l'organització col·locarà balises, cintes reflectores i es marcaràn especialment les zones més perilloses, els encreuaments i desviaments en els quals hi hagi perill de desorientació o pèrdua. Es lliurarà un mapa amb l'itinerari dels punts d’avituallament obligatoris de cada recorregut a tots els corredors.

Article 4.Punts de control (PC)

Els participants, sota la seva responsabilitat, hauran de passar obligatòriament pels PC i verificar el seu pas. Els PC estaran clarament visibles i en zones estratègiques, però no es donaran a conèixer als corredors. Tots els PC són obligatoris i el no passar per ells implica la desqualificació. La pèrdua del xip implicarà al corredor donar a conèixer el seu pas de forma manual, a la persona autoritzada en aquest PC. Els corredors desqualificats o retirats hauran de passar per meta de manera obligatòria per descarregar el xip i donar a conèixer la seva integritat.

Queda totalment prohibit escollir algun camí o senda alternativa per retallar el recorregut o arribar abans a un avituallament o punt de control. El corredor que realitze alguna d'aquestes infraccions serà desqualificat automàticament. Serà obligatori l'ús del xip que haurà de col·locar-se en la sabatilla.

Article 5. Seguretat de la prova i segur

L'organització situarà personal autoritzat per vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest, que estarà degudament identificat.

En cas d'abandó, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal de l'organització.

Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en meta per intervenir en cas de necessitat.

En el cas que les condicions climatològiques ho requereixin, existirà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment en la reunió tècnica prèvia a la sortida.

En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, modificar el recorregut o variar els límits horaris.

Un equip escombra, encarregat de tancar la carrera, comprovarà el pas de tots els participants. En tot cas, ELS PARTICIPANTS HAN DE SABER QUE:

 • Es tracta d'una carrera de muntanya, que sovint discorre fora de camins, en la qual es travessen, barrancs i zones rocoses que poden estar relliscoses, en definitiva, zones bastant tècniques que relenteixen el ritme de carrera, per la qual cosa cal tenir una bona tècnica per desembolicar-se en aquests terrenys.
 • L'orografia del terreny, les condicions meteorològiques o qualsevol altra circumstància poden fer impossible una evacuació aèria i ràpida, i encara que haurà posats de control i

personal especialista repartit pel recorregut, és possible que la retirada o el rescat sigui penós i durador. Una raó més per la qual el corredor deu disposar de material personal adequat (veure Articles 13 i 14. Llistes de material obligatori i recomanat).

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d'assegurances concertada per l'organització que cobrirà els accidents que es produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, imprudència, inobservança de les lleis i de l'articulat d'aquest reglament, així com els produïts en els desplaçaments à i des del lloc en què es desenvolupa la carrera

Article 6. Normes de Seguretat

És obligatori atendre les indicacions dels controls i de les persones de l'organització. És obligatori socorrer a un participant que demana auxili.

L'organització podrà retirar de la competició a un corredor i llevar-li el seu dorsal quan consideri que aquest té minvades les seves capacitats físiques o tècniques a causa de la fatiga i del desgast sofert durant el desenvolupament de la prova, garantint així la seva seguretat.

L'organització es reserva el dret d'organitzar grups per progresar junts en carrera per qüestions de seguretat.

Article 7. Talls horaris de seguretat i tornada a Benigànim

S'estableixen uns límits horaris per garantir la seguretat tant dels participants com dels membres de l'organització de la prova.

No es permet seguir en competició als corredors que superin aquestes barreres horàries. Els talls horaris de seguretat s'indicaran a la pàgina web

El temps màxim de durada de les proves seran de 4 hores. Els atletes que no compleixin els següents passos seran retirats de la competició.

Els atletes retirats de competició hauran de lliurar el dorsal i el xip al personal d'organització. Aquesta disposarà de punts de tornada a Benigànim en els controls d'avituallaments indicats (tenint sempre en compte les dificultats i limitacions pròpies de les infraestructures de comunicació dels diferents punts).

Els participants que abandonin en algun d'aquests punts hauran d'indicar-ho al responsable del control i se'ls portarà a Benigànim al més aviat possible, prioritzant les necessitats dels trasllats.

Els que abandonin hauran d'avisar obligatòriament a l'organització bé en un punt de avituallament o posant-se en contacte amb l'organització a través del número de telèfon d'aquesta, que els corredors tindran a la vista i guardat en el seu propi telèfon mòbil que estan obligats a portar (veure Article 13 i llista de material obligatori).

En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeix l'aproximació a peu a un dels punts de tornada, s'haurà d'avisar a l'organització per tots els mitjans possibles contactant amb alguna persona de control o d'assistència de seguretat per activar l'operatiu de rescat.

Article 8. Motius de desqualificació

Seran motius de desqualificació:

 • No col·locar-se el xip en la sabatilla i no passar pels punts de control establerts. En cas d'abandonar la prova, OBLIGATÒRIAMENT cal indicar-ho en el lloc de control més proper. En cas d'extraviament s'ha de tornar a l'últim senyal i reiniciar la marxa. És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat.
 • No realitzar el recorregut complet.
 • Alterar o ocultar la publicitat del dorsal.
 • Portar el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
 • No atendre a les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.
 • Entrar en meta sense dorsal.
 • Deixar escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fos de les zones de avituallamiento. La prova transcorre per muntanya pública i zones privades, i a més de la desqualificació, hi haurà sanció econòmica als qui incompleixin aquest punt. Els membres dels llocs estaran facultats per denunciar als competidors, en el cas que aquests infringeixin el Reglament de competició i informaran al Comitè de Carrera de tals infraccions. En cap cas el control podrà sancionar o retenir a un corredor, excepte quan arribi fora de control.
 • No passar pel control de sortida.
 • No portar el material obligatori.
 • Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització.
 • Transitar fora dels camins o senderes marcades per a la prova.
 • No auxiliar a un corredor que ho necessiti.
 • Realitzar retallades de trajecte o dreceres.

Article 9. Condicions dels participants

Conèixer i acceptar les condicions d'aquest reglament.

Article 10. Assistència mèdica

Hi haurà assistència mèdica en en la línea de meta

L'equip mèdic tindrà potestat per retirar el dorsal a qualsevol participant quan consideri que la seva salut està en perill. En aquest moment estarà fora de carrera i serà traslladat a meta.

És responsabilitat de cada participant estar físicament preparat per realitzar la prova.

L'Organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva.

L'equip tècnic organitzador, considera aquesta prova com molt exigent, tant físicament com de facultats tècniques.

Article 11. Categories i premis:

Les categories que s'estableixen per a cada prova són les següents:

 • Senior i Veterà 1º, 2º i 3º Categoria Masculina i Femenina.
 • 1er Local Categoria Masculina i Femenina.
 • Premi al club amb major nombre de participants.

Per poder participar en la categoria Local, caldrà indicar al moment de la inscripció la condició de local (empadronat en la localitat de Benigànim) i que caldrà acreditar si és requerit per l'Organització.

Els premis i trofeus seran donats, immediatament després d'haver transcorregut 30 minuts després d'haver passat per meta l'últim corredor premiat.

Article 12. Zona de dutxes

L'organització habilitarà el pavelló Municipal, a 300 metres de la zona de meta, que consta amb vestuaris i dutxes amb una capacitat de 60 persones. Sempre que les mesures COVID ho possibiliten.

Article 13. Material obligatori

Cada participant de el “Trail Camins de Romaguera”, haurà de disposar, per garantir la seva pròpia seguretat, del següent material obligatori

 • Calçat (sabatilles de trail o muntanya) i vestimenta adequats.
 • Recipient reutilitzable o sistema d’hidratació (mínim 500cl ) per a la cursa de 25km (Val la borsa d'hidratació o bidó)
 • Manta tèrmica de supervivència (mínim de 140 x 200 mm), per a la cursa de 25km
 • Telèfon mòbil amb el nombre de l'organització guardat.

Article 14. Material recomanat

 • Rellotge amb altímetre.
 • GPS

Article 15. Guarda roba

Tots els participants disposaran d'un lloc de guarda roba, per disposar a l'arribada a meta d'aquelles pertinences que crea convenient. Sempre que les mesures COVID ho possibiliten.

Article 16. Control de material i de sortida

En el recinte de sortida, l'organització realitzarà un control del material obligatori, per a això, l'accés a la zona de sortida es realitzarà mitjançant un clos en forma d'embut. Aquell participant que no disposi del material obligatori serà impedit de sortida i se li retirés el dorsal.

Article 17. Responsabilitats

Els participants corren sota la seva responsabilitat. És seva la decisió de prendre la sortida i de realitzar la carrera.

L'incompliment d'aquest document per part del participant s'eximeix a l'organització de tota responsabilitat.

Tenint en compte el tipus de marcat que es realitza, es troben senyals pràcticament de forma constant. El passar tan sols 2 o 3 minuts sense veure cap d'elles ens indica que hem comès un error i ens hem sortit del recorregut. S'ha de tornar cap a enrere i buscar l'últim senyal vist per reprendre la marxa.

No hi haurà vehicles a motor, ni bicicletes per marcar ni seguir en el recorregut i està prohibit acompanyar als corredors. El recorregut no estarà tancat al tràfic pel que cal respectar el codi de circulació i EXTREMAR les precaucions en creuar els carrers o en arribar a algun encreuament. Els punts d'encreuament de carrers estaran coberts per personal de l'organització i hauran de ser coneguts pels corredors.

La prova no se suspendrà per mal temps una vegada iniciada. L'Organització es reserva la possibilitat de suspensió fins al moment de la sortida. Però aquesta només es produirà si existeixen raons que impossibiliten el pas dels corredors per algun punt del recorregut, tant de l'assenyalat inicialment com de l'alternatiu que explica la prova. Si es donés aquesta possibilitat no es retornaria el cost de la inscripció (la raó és que totes les despeses estan ja realitzades).

L'Organització es reserva el dret d'admissió en la prova

Article 18. Recollida de dorsals

El mateix dia de la prova desde a l’eixida

Article 19. Modificació

El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat a qualsevol moment per part de l'organització i serà notificat. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.

Recorreguts, plànols i altimetries

A continuació exposem els diferents elements recorreguts del V Trail Sendes de Romaguera

Trail Absolut

 • Hora Eixida: 9:00 hrs
 • Hora arribada últim participant: 13.00 hrs
 • Lloc d’Eixida i meta: Plaça Major Benigànim

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/iv-trail-sendes-romaguera- modaliltat-trail-absolut-88523935

Sprint Trail

 • Hora Eixida: 9:00 hrs
 • Hora arribada últim participant: 13.00 hrs
 • Lloc d’Eixida i meta: Plaça Major Benigànim

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/iv-trail-sendes-romagu era-modalitat-sprint-trail-88620029

Marxa Senderista

 • Hora Eixida: 9:00 hrs.
 • Hora arribada últim participant: 13.00 hrs
 • Lloc d’Eixida i meta: Plaça Major Benigànim

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iv-trail-sendes-romaguera-modalilt at-marxa-senderista-88620663

Mesures de neteja i recollida de residus

S'exposen a continuació les Normes de Protecció Mediambientals extretes del Reglament i Guia de la prova.

1.- S'han d'establir itineraris per a la carrera respectant els camins i sengles existents.

2.- Les zones d'eixida i arribada s'establiran en zones urbanes, sempre que les característiques de la prova ho permeten, millorant així la sostenibilitat en concentrar-se en aquestes zones urbanes el públic, el desplegament publicitari i la megafonia.

3.- En la reunió informativa prèvia a la carrera s'informarà els assistents dels aspectes de protecció mediambientals que es tindran en compte durant la celebració de la carrera (senyalització, existència i situació de papereres, revisió i neteja del recorregut, obligacions dels corredors respecte a la cura del mitjà, sancions segons reglament) així com de les zones, si n'hi haguera, de fàcil degradació, amb la finalitat de conscienciar als corredors, organitzadors i espectadors respecte a la perfecta conservació del recorregut de la prova.

4.- S'estrenyerà la col·laboració amb totes les entitats vinculades directament o indirectament a les carreres per muntanya: administracions públiques, centres d'iniciatives turístiques i empreses de la zona, donant a conéixer els avantatges de les carreres per muntanya per al desenvolupament rural quan es realitzen d'una manera sostenible.

6.- Normes ja citades en el reglament-guia referent a protecció mediambiental:

6.1.- Una vegada finalitzada la carrera, el Club organitzador revisarà i netejarà el recorregut. Cap prova ha de produir efectes nocius al medi ambient.

6.2.- És recomanable que els elements de marcatge estiguen fabricats amb materials biodegradables.

6.3.- No es permetran senyals de pintura en tot el recorregut. Tampoc a l'interior de poblacions o sobre monuments històrics.

7.- Al final de la competició els organitzadors estan obligats a retirar tots els materials utilitzats per a la senyalització, control de la prova i llocs d'avituallament.

8.- Existiran papereres en el punt d'avituallament i fins a 100 m després d'aquest. En zones de muntanya d'especial protecció s'exigirà a l'organització la ubicació del número necessari d'aquests depòsits, amb la finalitat de assegurar la neteja del recorregut.

9.- És obligació de cada competidor portar els seus desaprofitaments, llandes, papers, etc. fins a l'arribada o llocs assenyalats per l'organització. Un bastó trencat durant la competició podrà ser entregat en un control. El corredor que no els deposite o els tire en una zona no habilitada, serà desqualificat.

10.- Tot corredor haurà de realitzar el recorregut marcat per l'organització, no respectar-lo o no passar per algun dels controls establits, serà causa de penalització o desqualificació.

11.- Es consideren faltes lleus les següents accions contra el Reglament:

11.1.- No respectar l'itinerari abalisat o senyalització de recorregut per a acurtar-lo.

12.- Es consideren faltes greus les següents accions contra el Reglament: 12.1.- Tirar desaprofitaments durant el recorregut.


⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Ler mais   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼