03 maj 2024, Niepołomice

PUSZCZA FESTIWAL

Wyniki

Wyniki

Trasa piesza 10 km (dzienna)
03/05/2024 14:15 10km

Trasa rowerowa 25 km (dzienna)
03/05/2024 14:00 25km

Trasa Piesza 15 km - Nocna Pomroka
03/05/2024 20:00 15km

Trasa Piesza 30 km - Nocna Pomroka
03/05/2024 20:00 30km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem512012546

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
START/META: Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice „Polana Sitowiec”, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice Google maps: 27PF+MQ Wola Batorska,
Odbiór numerów startowych
Biuro zawodów: Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice „Polana Sitowiec”, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice Google maps: 27PF+MQ Wola Batorska,
Polityka zwrotów
w regulaminie

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY – PUSZCZA FESTIWAL – 03.05.2024

Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Cel imprezy:

Popularyzacja aktywności fizycznej na łonie natury

Promocja walorów historycznych i rekreacyjnych Puszczy Niepołomickiej

Promocja naturalnych metod wzmocnienia odporności organizmu i profilaktyki zdrowotnej
Propagowanie sportu, turystyki pieszej i ruchu na świeżym powietrzu,

Budowa wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej,

Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie,

Wspaniała zabawa oraz dobry sposób na spędzenie wolnego czasu,
Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach,

2. Organizator:

Fundacja Tres Companeros, 32-005 Niepołomice

przy współpracy:

 • Nadleśnictwo Niepołomice,
 • Urząd Miasta i Gminy Niepołomice,
 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
 • ​Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO”

Kontakt w sprawach organizacji zawodów:

 • email: compan3ros@gmail.com
 • Andrzej Suchowski tel. 512 012 546 w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Termin i miejsce zawodów

03.05.2024 r, start od godz. 14.00 – Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice

Polana Sitowiec, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice
27PF+MQ Wola Batorska

Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12:00 do 19:45, lokalizacja: Punkt Edukacyjno Turystyczny Nadleśnictwa Niepołomice „Polana Sitowiec”, Wola Batorska 32, 32-005 Niepołomice
Google maps: 27PF+MQ Wola Batorska,

Start/Meta: Polana Sitowiec

4. Forma Zawodów, Trasy

Trasy dzienne:

TP10 - trasa piesza, dzienna, indywidualna o długości ok. 10km, limit czasu 5 godzin.

TR25 - trasa rowerowa, dzienna, indywidualna o długości ok. 25 km, limit czasu 5 godzin.

Trasy nocne:

TP15 (Nocna Pomroka) - trasa piesza, nocna, indywidualna o długości ok. 15 km, limit czasu 7 godzin (może ulec zmianie).

TP30 (Nocna Pomroka) - trasa piesza, nocna, indywidualna o długości ok. 30 km, limit czasu 7 godzin (może ulec zmianie).

Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie. Nawierzchnia: ścieżki i drogi leśne, drogi szutrowe i asfaltowe, odcinki nieutwardzone.

5. Program zawodów:

Godz. 12:00 - otwarcie biura zawodów

TR25

odprawa techniczna

13:45

Start trasy

14:00

Limit trasy

19:00 (5h)

TP10

Fala I

TP10

Fala II

TP15

Nocna Pomroka

TP30

Nocna Pomroka

Odjazd autokaru

13:45

14:20

20:15

19:45

Start trasy

14:00

14:40

20:40

20:10

Limit trasy

19:00 (5h)

19:40 (5h)

02:40 (6h)

03:10 (7h)

· Depozyt czynny w godzinach 12:30 – 03.00

· Dekoracja zwycięzców w miarę pojawiania się kolejnych osób na mecie.


6. Zasady Współzawodnictwa

Festiwal Pomroka rozpoczyna się z Polany Sitowiec i przebiega po terenach Puszczy Niepołomickiej i terenach przyległych do Puszczy. Uczestnicy pokonują trasę pieszo lub rowerem, w zależności od wybranego wariantu. Uczestników obowiązują podane w p.5 limity czasu, przeznaczone na pokonanie trasy i zaliczenie punktów kontrolnych. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Zawodów.

Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo poruszać się pieszo lub rowerem, odpoczywać według własnej decyzji. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.

Uczestnik dowolnie wybiera trasę i kolejność zaliczania PK. Każdy z zawodników musi odwiedzać PK osobiście.

Zaliczenie PK odbywa się w sposób określony na karcie startowej, w polu odpowiadającemu danemu PK. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

Fakt pobytu uczestnika na PK oraz godzinę mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika na karcie.

Zniszczenie bądź zagubienie karty startowej powoduje brak klasyfikacji na liście wyników. Zostanie odnotowany jedynie fakt ukończenia zawodów w określonym czasie.

Uczestnicy zgłoszeni jako rodzina (TP10, TR25) otrzymują jedną kartę startową na cały zespół.

7. Klasyfikacja

Na wszystkich trasach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów. Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć minimum 1 PK na trasie.

O miejscu zawodnika/zawodniczki/zespołu w klasyfikacji końcowej w pierwszym rzędzie będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności czas ukończenia zawodów. Na trasach dziennych TP 10 i TR25 oczekiwane jest zdobycie co najmniej 10 dowolnych Punktów Kontrolnych. Na trasach nocnych NP15 i NP30 oczekiwane jest zdobycie wszystkich Punktów Kontrolnych, odpowiednio 9 (NP15) i 13 (NP30).

Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne. Za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK. Przy czym w przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

Bieg ma charakter indywidualnej aktywności na świeżym powietrzu, statystyka biegu prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby informacyjne.

Wyniki dostępne będą w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych oraz po zawodach na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/puszcza-festiwal

8. Wyposażenie Uczestnika

A. Wyposażenie obowiązkowe:

 • telefon komórkowy z naładowaną baterią;
 • długopis;
 • folia termoizolacyjna NRC
 • latarka z zapasem baterii (Tylko na trasach TP15 i TP30 NOCNA POMROKA);
 • dokument tożsamości.
 • dodatkowo na trasie rowerowej sprawny technicznie rower wraz z oświetleniem oraz kask.

B. Wyposażenie zalecane:

 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
 • woda i prowiant;
 • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

9. Warunki uczestnictwa

Indywidualnym uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 02.05.2024 ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości.

Na trasach TP10 i TR25 nie ustala się dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

Numer startowym powinien być przypięty do odzieży lub roweru w widocznym miejscu (z przodu) przez cały czas pobytu zawodnika na trasie.

Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, opisanego w punkcie 11.

10. Zgłoszenia i zapisy

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy podany na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/puszcza-festiwal do dnia 01.05.2024

Ostatecznym potwierdzeniem dokonania zapisu i zaksięgowania wniesionej opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska na liście startowej wydarzenia w Sportmaniacs.

Organizator może wydłużyć okres zapisów w przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 200 osób startujących na wszystkich dystansach.

Organizator nie przewiduje zapisów na miejscu. Organizator może zmienić limit zawodników.

Zmiany (przepisywanie) na liście startowej mogą odbywać się do 01.05.2024 r.

11. Opłaty za udział w zawodach:

Opłaty na trasach indywidualnych:

TP15 (NOCNA POMROKA) – 90 zł
TP30 (NOCNA POMROKA) – 90 zł

Opłaty na trasach TP10 i TR25 wynoszą:

Indywidualnie - 80 zł

Rodzinne (zależnie od ilości zawodników):

Rodzina 2 osobowa: - 150 zł
Rodzina 3 osobowa: - 210 zł

Rodzina 4 osobowa: - 260 zł

Rodzina 5 osobowa: - 300 zł

Opłatę za start należy uiszczać przy pomocy systemu płatności on-line w formularzu zapisów na stronie https://www.sportmaniacs.com/pl/zawody

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału.

12. Świadczenia startowe.

Każdy zarejestrowany zawodnik indywidualny na trasy w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy
 • okolicznościowy medal na mecie
 • mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK)
 • depozyt
 • punkt odżywczy na trasie zawodów (tylko trasa TP30)
 • napój i posiłek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego
 • wyróżnienia dla osób z najlepszymi wynikami
 • obsługę techniczną
 • pierwszą pomoc przedmedyczną
 • dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.

  Każdy zarejestrowana rodzina na trasy TP10 i TR25 w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
 • numer startowy dla każdego członka rodziny
 • okolicznościowy medal na mecie
 • mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK)
 • depozyt
 • napój i posiłek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego
 • wyróżnienia dla zespołów z najlepszymi wynikami
 • obsługę techniczną
 • pierwszą pomoc przedmedyczną
 • dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.

13. Wyniki i nagrody

· Na trasach nocnych TP15 i TP30 NOCNA POMROKA - Trzy najlepsze osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – okolicznościowe statuetki

· Na trasach dziennych TP10 i TR25 - Trzy najlepsze osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – okolicznościowe statuetki

· Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

· Oficjalne wyniki zawodów będą dostępne w Internecie do 24h po zawodach.

14. Dodatkowe informacje

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na Fanpage’u „Tres Companeros” oraz na dedykowanym Wydarzeniu.

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji nie będą przesyłane nagrodzonym.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu uczestników.

15. Ochrona przyrody i organizacja trasy

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć dobrostan naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp. Mile widziane jest podnoszenie śmieci z trasy i dostarczenie ich do najbliższego kosza, wszyscy pracujemy na wizerunek biegaczy i rowerzystów.

Obowiązkowym elementem wyposażenia powinien być również osobisty kubek, bidon, bukłak lub jakikolwiek pojemnik z napojem. Na punkcie kontrolnym będzie możliwość napełnienia osobistych pojemników wodą. Organizator całkowicie rezygnuje z opakowań plastikowych, o co również prosi wszystkich uczestników.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Zawody odbywają się na ogólnodostępnym terenie, należy uszanować bezpieczeństwo, spokój i prywatność osób nie biorących udziału w zawodach.

Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń do 7 dni po zawodach.

15. Wizerunek

W trakcie biegu będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają organizatorowi i współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w biegu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Dane osobowe

Spełniając obowiązek informacyjny podajemy do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych jest operator platformy Sportmaniacs

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zawodów, w tym: prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, prowadzenia działań informacyjnych oraz promowaniu działań związanych z zawodami poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Dane osobowe uczestników zawodów wymagane w formularzu zgłoszeniowym ogranicza się do: imienia i nazwiska, płci, numeru telefonu, adres e-mail i miejscowości zamieszkania.

Wraz z osiągniętym wynikiem mogą być udostępniane (z wyłączeniem danych kontaktowych telefon i e-mail) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: prasa, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom oraz podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez zgodny z prawem okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.

Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 1, 00- 193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

17. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów skutkuje dyskwalifikacją zawodnika bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy zostaną obciążone kosztami akcji poszukiwawczej.

Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady Fair Play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, a także bezwzględny zakaz śmiecenia podczas biegu.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w trakcie trwania imprezy.

Numer telefonu alarmowego będzie umieszczony na numerze startowym i zostanie podany w komunikacie przed zawodami.

18. Inne – stan epidemii

W przypadku, gdy w planowanym terminie imprezy, w kraju będą obowiązywać ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, organizator przygotuje stosowny załącznik do niniejszego Regulaminu, który będzie instrukcją do bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. Będzie to integralna część niniejszego Regulaminu. Instrukcje w nim zawarte będą zgodne z wytycznymi, podanymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (z dalszymi zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmian Rozporządzenia, przywołanego wcześniej bądź wprowadzenia nowego Rozporządzenia w tej sprawie, organizator poczyni wszelkie starania aby dostosować się do nowych wytycznych. Organizator poczyni wszelkie starania, aby impreza mogła się odbyć. W przypadku braku możliwości organizacji imprezy ze względu na wytyczne Rady Ministrów, organizator podejmie decyzje o odwołaniu zawodów bądź przeniesieniu imprezy na termin rezerwowy.

W takim przypadku uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot opłaty startowej (pomniejszony o 3% z tytułu prowizji pobieranej przez system płatności

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼