dim. 03 sept. 2017 00:00:00 CEST, Radom

XII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Classements

Classement

Maraton
03/09/2017 11:00 42.2km

Półmaraton
03/09/2017 11:00 21.1km

10 KM
03/09/2017 11:00 10km

Information de contact

Contacter avec l'organisateur

Information Basique

Horaire et lieu de l'épreuve
PUSZCZA KOZIENICKA
Collecte de dossard
PUSZCZA KOZIENICKA
Politque de remboursement
Brak

Reglèment

XII RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

PUSZCZA KOZIENICKA ZAPRASZA

ORGANIZATOR - Stowarzyszenie „Biegiem Radom!

Współpraca – Gmina Jastrzębia , Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie

I. CEL

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

- Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.

- Promocja piękna Puszczy Kozienickiej.

- Promocja Gminy Jastrzębia.

II. TERMIN I MIEJSCE

- 3 września 2017r. (niedziela), start biegów - godz. 1100

- Kozłów k/Radomia , Puszcza Kozienicka

III. DYSTANS

- Bieg główny – maraton.

- Biegi towarzyszące – półmaraton, 10 km

IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Zgłoszenia :

- internetowe - www.biegiemradom.pl, www.sportmaniacs.com/pl/races/search/mazowieckie

- biuro zawodów – zgłoszenia możliwe tylko w przypadku, gdy liczba zgłoszeń internetowych nie przekroczy ustalonego limitu

Kontakt - biegiemradom@wp.pl , tel. 504 574 021

V. TRASA BIEGÓW

Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie Puszczy Kozienickiej

Start i meta wszystkich biegów przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie – Gm.Jastrzębia. Nawierzchnia – asfaltowe drogi gminne, leśne drogi gruntowe.

UWAGA – bieg na drogach gminnych przeprowadzony zostanie przy otwartym ruchu drogowym i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego!

VI. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 02.09.2017r. – biuro zawodów – w godz. 1800 – 2000 obok budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Radom ul.25 Czerwca 68 – zgłoszenia (z uwagą jak w p.IV) , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

Niedziela 03.09.2017r. biuro zawodów – od godz. 0830 – Publiczna Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie k/Radomia, Gmina Jastrzębia - zgłoszenia ( z uwagą jak w p.IV), weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

godz. 1100 – start maratonu, półmaratonu i biegu 10km

godz. 1300 – dekoracja zwycięzców biegu 10km

godz. 1430 – dekoracja zwycięzców pólmaratonu

godz. 1700 ÷ 1730 – dekoracja zwycięzców XII RMT, zakończenie imprezy.

Uwaga:

- Na 30 min. przed startem, zostanie zakończona weryfikacja, wydawanie pakietów, oraz zamknięte listy startowe.

- Limit czasu dla biegu maratońskiego wynosi 6h.

VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, MEDALE

Klasyfikacje

Maraton, Półmaraton, 10km: – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. mężczyzn: M16,M30,M40,M50,M60,M70

– kat. kobiet: K16,K30,K40,K50,K60,K70

– kat. najlepsza radomianka, najlepszy radomianin ( klasyfikacja dot. uczestników maratonu - mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego).

Nagrody

Maraton -

1- 5 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 600; 400; 300; 200; 100 zł

1- 3 miejsce w kat. wiekowych - puchary

1- miejsce w kat. najlepszy radomianin i najlepsza radomianka – puchary

Półmaraton -

1- 3 miejsce w kat. generalnej – puchary, nagrody finansowe – 300, 200, 100 zł

1 miejsce w kat. wiekowych - puchary

10km –

1-3 miejsce w kat. generalnej – puchary , nagrody finansowe – 300, 200, 100 zł

1 miejsce w kat. wiekowych - puchary

Zawodnicy nagradzani w kat. generalnej nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kat. wiekowych.

Medale okolicznościowe – wszyscy zawodnicy, którzy ukończą maraton, półmaraton, lub bieg na dyst. 10km.

VIII. UCZESTNICTWO

- Do startu w maratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.

- W półmaratonie i biegu na dystansie 10km mogą startować osoby które ukończyły 16-ty rok życia- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

UWAGA ! – ustala się limit uczestników – 500 zawodników (łącznie dla wszystkich biegów). Z chwilą zgłoszenia 500 zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.

IX. OPŁATY

Terminy i wysokości opłat startowych -

1. termin – do 31.05.2017r. - Maraton : 40,00 zł. , Półmaraton ,10km : 30,00 zł.

2. termin - 01.06 – 31.08.2017r. – Maraton : 60,00 zł., Półmaraton ,10km : 45,00 zł.

3. termin – biuro zawodów – Maraton : 80,00 zł., Półmaraton ,10km : 60,00 zł.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki powyżej 65 roku życia, którzy dokonają zgłoszenia w 1. terminie (do 31.05.2017r.).

Opłata startowa członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej w 1. terminie (do 31.05.2017r.) - maraton – 30,00zł.,półmaraton i 10km – 20,00 zł.

Okolicznościowe koszulki techniczne – dodatkowa opłata - 15,00 zł.

X. WYŻYWIENIE, NOCLEGI, TRANSPORT

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom posiłek po biegu.

- Na trasie biegu zlokalizowane będą punkty odświeżania i odżywcze oznaczone na mapce biegów.

- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie(własny śpiwor i materac).

- Zorganizowany dojazd z Radomia do Kozłowa ( nie dotyczy zaw. z Radomia i powiatu radomskiego) –

sobota 02.09, godz. 20.00 - odjazd z biura zawodów (ul.25 Czerwca 68) ,

niedziela 03.09 godz. 09.00 – odjazd z parkingu przed dworcem PKP,

- Organizator nie przewiduje zbiorowego transportu z Kozłowa do Radomia po zakończeniu imprezy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.

- Biegi z elektronicznym pomiarem czasu.

- Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać ze strony internetowej swój imienny dyplom.

- Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼