dim. 31 oct. 2021 00:00:00, Barbadás

III ANDAINA SOLIDARIA- BARBADÁS MÓVESE POLA FIBROMIALXIA

Classements

Classement

Curta- 8 km
31/10/2021 09:30 8km

Ruta Larga- 16 km
31/10/2021 09:30 16km

Information de contact

Contacter l'organisateur+34 649 15 31 52

Information Basique

Horaire et lieu de l'épreuve
CIM DE BARBADÁS ( Antiguo Centro de Saúde)
Collecte de dossard
Mismo día da proba en horario de: 8:15-9:30 (obrigatorio presentar DNI, documento acreditativo ou xustificante de inscripción)
Politque de remboursement
No se contemplan. Salvo suspensión de la prueba.

Règlement

Artigo 1 .-Regulamento

A inscrición á proba implica a total aceptación deste regulamento. O presente regulamento será de estrito cumprimento para todos os participantes da Andaina Solidaria.

Artigo 2 .-Participación

Os participantes deberán respectar o medio no que se realiza a proba e manter limpo a contorna da mesma. Para iso deberán comer e beber SEN DEIXAR NINGÚN ENVASE FÓRA DOS RECIPIENTES habilitados para tal uso. Os menores de 18 anos deberán ir acompañados por un adulto responsable.

Os beneficios da Andaina serán doados a Asociación AFFOU, Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense.

Artigo 3 .-A Andaina

O itinerario da carreira será sinalizado con cinta balizadora e señalética especîfica creada para a proba.
O percorrido non estará pechado ao tráfico, polo que os deportistas deberán extremar as precaucións e respectar o código de circulación viaria. Durante o transcurso da carreira, os participantes deberán FACER CASO aos MEMBROS DA ORGANIZACIÓN da proba en todo momento.

A andaina é unha ruta circular. Unha de 8 km y otra 16 km .

A ruta curta pódese facer sen dificultade en familia.

Artigo 4 .-Inscrición

A inscrición iniciárase a partir do 26 de setembro na través da páxina web da proba e finalizará o día 26 de outubro sempre que non se e os prezos de inscrición serán de:

10 euros /adulto

5 euros/menor de 13 anos (13 inclusive)

A inscrición á proba inclúe:
- Dereito de participación.
-Seguro de accidentes e RC

- Bolsa do participante.

- Camiseta técnica da proba
-Avituallamiento nos puntos habilitados.

-Temtempé quente o finalizar a probaArtigo 5 . Dorsais e medidas Anti-COVID

As dorsais entregaránse o mismo día de la proba, a partir das 8:15 da mañá. A saída será as 9.30 horas.

Para recoller o dorsal é necesario presentar una fotocopia del DNI, un documento acreditativo ou xustificante de la inscripción.

Na recollida dos dorsais entregaráse unha bolsa con avituallamento líquido e sólido para toda a proba e unha camiseta conmemorativa do evento. Haberá outro avituallamento líquido na metade da marcha longa.

Estará organizado para evitar aglomeracións de xente na propia saída da

Andaina.

A saída será escalonada . Os participantes colocaránse en filas de 10 segundo o seu número de dorsal e sairán en quendas cada 30 segundos. Os participantes deberán gardar a máscara posta na saída ata que una vez iniciada a marcha poidan sacala en seguridade.

Deberá gardarse en todo momento a distancia mínima de 1,5 m de separación tanto na saída da proba, como en calquera adiantamento entre corredores durante o transcurso da mesma

Artigo 6 . Cambios

A organización reservará o dereito a realizar calquer tipo de cambio de carácter organizativo en beneficio dos participantes. Estes cambios , no caso de que se produxeran deberán ser comunicados a través do medio que consideren máis oportuno antes da celebración da proba.

A organización reservará o dereito a suspender, aplazar a proba cando considere que se está en risco a seguridade dos participantes ou si así o dictan as autoridades competentes.

Artigo 7. Aceptación do regulamento e declaración:

O inscribirse libre e voluntariamente, o participante declara coñecer e aceptar plenamente este regulamento. En caso de duda ou de situacións non reflexadas no mesmo, prevalecerá o que disponña a tal efecto a organización. No momento da inscripción o participante declara o siguinte:

Ó inscribirme declaro:

  • Coñecer o contido do reglamento do mesmo , aceptándoo na sua totalidade
  • Coñezo que a proba discurre nalgúns tramos por vías públicas abertas ó tráfico
  • Acepto riscos inherentes a participación nesta proba aberta ó tráfico.
  • Comprométome a cumplir as normas da lei de seguridade Viaria e do seu regulamento , velando pola miña seguridade e a do resto de participantes e usuarios da vía pública.
  • Eximo a organización ou calquera persona física e xurídica vencelllada coa organización da andaina, das responsabilidades derivadas de calquiera accidente de circulación ou deportivo causado como participante da proba.
  • Eximo os anteriormente señalados da responsabilidade en calquer prexuicio para a miña saúde que se poida derivar da miña participación nesta marcha , asumindo os riscos derivados do esforzo físico que exixe una proba destas características.

Artigo 6 .-Dereitos de imaxe

A organización poderá utilizar as imaxes, vídeos e son dos participantes durante a proba, incluíndo momentos previos e posteriores, desde a recollida de dorsais, para a promoción e difusión da proba sen ningún límite temporal para utilizalos.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼