dim. 15 oct. 2017 00:00:00 CEST, Łódź

Textilcross Rower I

Classements

Classement

Textilcross Rower Junior, Elita, Masters I
15/10/2017 12:00 27km

Textrilcross Rower Masters II-III, Juniorka, Elita kobiet, Lejdis
15/10/2017 10:30 18km

Textrilcross Rower Junior młodszy, Juniorka młodsza
15/10/2017 09:30 9km

Information de contact

Contacter avec l'organisateur

Information Basique

Horaire et lieu de l'épreuve
Łagiewniki
Politque de remboursement
Brak

Reglèment

Regulamin Textilcross Rowery I

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Włókienników Polskich oraz TIME4S

 1. Forma:

Zawody w kolarstwie górskim w formule cross country (XC).

 1. Cele:

Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

 • wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,
 • propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa
 • poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,
 • integracja środowiska rowerowego,
 • promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,
 • działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,
 • upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigu Textilcross może być osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji:

 1. na stronie http://cronochip.pl/1-textilcross-rower
 2. bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

b) Dokona opłaty startowej:

 • opłata startowa wynosi:

- wszystkie kategorie 40 zł do 14 dni przed terminem zawodów (rejestracji online)

- wszystkie kategorie 50 zł do końca terminu zapisów (rejestracji online)

- wszystkie kategorie 60 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (płatność gotówką)

c) Przy rejestracji podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny)

d) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)

e) Będzie wyposażony w KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę po uprzednim mailowym przesłaniu prośby do Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni przed terminem zawodów, na które opłata została wniesiona.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data księgowania środków na koncie.

 1. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • pakiet startowy
 • przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami
 • elektroniczny pomiar czasu (chipy zwrotne, zakładane na nogę) obsługiwany przez firmę CRONOCHIP
 • numer startowy (każdy zawodnik w trakcie zawodów jest zobowiązany do przypięcia numeru w celu jego identyfikacji)
 • bufet na trasie (w strefie zawodów)
 • zabezpieczenie medyczne
 • pamiątkowy medal dla uczestników
 • wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://cronochip.pl/1-textilcross-rower
 1. Przybliżony program zawodów:
 • 08:30 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
 • 09:30 start kategorii: juniorka młodsza, junior młodszy (2 okrążania)
 • 10:30 start kategorii masters II, masters III, juniorka, elita kobiet, lejdis (4 okrążania)
 • 12:00 start kategorii junior, elita, masters I (6 okrążeń)
 • po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować

Wyścig odbędzie się 15 października 2017 roku w lesie Łagiewnickim, biuro zawodów w szkole podstawowej numer 61.

 1. Kategorie wiekowe i przybliżony czas trwania wyścigów:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

a) Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

 • Junior Młodszy – młodzież 15-16 lat
 • Junior – młodzież 17-18 lat
 • Elita – mężczyźni od 19-29 lat
 • Masters I – mężczyźni od 30-39 lat
 • Masters II – mężczyźni od 40-49 lat
 • Masters III – mężczyźni od 50 roku życia

b) Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

 • Juniorka Młodsza – młodzież 15-16 lat
 • Juniorka – młodzież 17-18 lat
 • Elita kobiet – kobiety 19-29 lat
 • Lejdis – kobiety od 30 roku życia

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

Wyścig kończy się wraz z przekroczeniem mety przez zwycięzcę, wtedy ci którzy są na trasie kończą okrążenie na którym byli w momencie przekroczenia mety przez zwycięzcę.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani w swojej kategorii pod warunkiem, że wystartuje minimum 5 zawodników, w innym wypadku będą klasyfikowani w starszej grupie wiekowej.

 1. Zasady rozgrywania zawodów:
 • Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią liczbę okrążeń, zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (strefa techniczna), w tym również od innych zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.
 • Podczas każdego wyścigu zostanie wprowadzony limit czasu wjazdu na ostatnią rundę.
 • Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
 • Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
 1. Zasady Fair Play:
 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).
 • Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, etc.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).
 1. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów.

 1. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

 • Ostrzeżenie ustne
 • Dyskwalifikacja
 1. Ruch pieszy:
 • Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 1. Informacje dodatkowe
 • Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926)

 • wykorzystania wizerunku przez Textilcross Rowery I w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼