07 Apr 2018, Sénia (La)

Marató de la Fageda

Sailkapenak

Sailkapenak

Cursa Junior i Cursa Cadet
07/04/2018 09:00 12.3km

Marató la Fageda
07/04/2018 07:00 43.4km

Trail la Fageda
07/04/2018 07:00 54.5km

Pujada a Pallerols
07/04/2018 09:00 12.3km

Kontaktuaren informazioa

Antolatzailearekin harremanetan jarri

Araudia

Article 1.
Centre Excursionista Refalgari i Ajuntament de la Sénia organitzen diverses proves que tindran
lloc del 7 d'abril del 2018 dins el marc de l’esdeveniment Marató de la Fageda.

Definició de les proves

Article 2.Curses.
a. Cursa Junior i Cursa Cadet: cursa a peu de 12,3 km i 570 metres de desnivell acumulat; consisteix en pujar a l'Ermita de Pallerols i retornar al poble de La Sénia.
b. Marató la Fageda: cursa a peu d’uns 44,3 km, uns 3.390 m de desnivell positiu acumulat;que discorre pel terme de la Sénia i el Parc Natural de la Tinença de Benifassà.
c. Trail la Fageda: cursa a peu d’uns 56,5 km, uns 3.590 m de desnivell positiu acumulat; quediscorre pel terme de la Sénia i el Parc Natural de la Tinença de Benifassà.

Article 3. Marxa.
a. Pujada a Pallerols: marxa popular d’uns 12,3 km, uns 570 m de desnivell positiu acumulat; consisteix en pujar a l'Ermita de Pallerols i retornar al poble de La Sénia.

Ètica i valors
Marató la Fageda es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors.

Article 4. L’ecoresponsabilitat.

a. No llençar res a terra, utilitzar els contenidors que hi ha a disposició, respectar la flora i la fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. L’organització farà
servir, sempre que sigui possible, material reutilitzable o reciclable i farà recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.).
b. El marcatge del recorregut, efectuat a peu, es recollirà el mateix dia (o com a màxim durant els 2 dies següents). La neteja del recorregut es farà just després de l’últim corredor.
c. La comunicació amb paper es reduirà tant com es pugui i es donarà preferència al suport electrònic.

Article 5. La responsabilitat social.
Conscients del privilegi immens dels que poden recórrer amb tota llibertat els camins de muntanya, és indispensable compartir aquesta il·lusió amb tots els que no poden gaudir
plenament de la natura.

Article 6. La solidaritat.
Respecte als corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic.

Article 7. El respecte al seu cos.
Marató la Fageda participa en la política antidopatge i promou una activitat sana i respectuosa de les capacitats naturals, dels esforços i dels entrenaments de cadascú. Per tal de traduir en fets aquests valors, l’organització pot dur a terme controls antidopatge aleatoris.


Condicions de participació
La Marató i el Trail la Fageda són proves exigents que es corren en semi-autonomia. Aconsellem als participants que estiguin en molt bona condició física i que tinguin experiència en aquest tipus
de proves. Els participants han d’estar preparats per gestionar unes condicions de cursa de vegades difícils i un estat físic i mental derivats d’un gran cansament.

Article 8. Edat mínima.
a. Curses (Marató i el Trail la Fageda): la inscripció està oberta a les persones nascudes el 1997 o abans (majors 20 anys).
b. Marxa (Pujada a Pallerols): la inscripció està oberta a tothom. Els menors de 15 anys han d’anar acompanyats durant tot el recorregut per un adult.

Article 9. Certificat mèdic.
No és necessari presentar cap certificat mèdic. No obstant, és aconsellable disposar d'una prova d'esforç mèdica amb una vigència inferior als dos anys.

Article 10. Declaració del corredor.
Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i deslliurar els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o
després. Aquesta declaració es fa en línia durant la inscripció.

Article 11. Assegurança.
Els participants han de tenir una assegurança individual de responsabilitat civil i d’accident, vigent durant la cursa. L’organització proposa una assegurança individual d’accident que es pot
contractar al moment de la inscripció.

Article 12. Dret d’imatge.
Els participants renuncien a prevaler-se del dret d’imatge i autoritzen l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurement les fotografies o els enregistraments fets o gravats en
el marc de la cursa.

Article 13. Inscripcions.
a. La inscripció només podrà realitzar-se a través de la pàgina web oficial (http://www.maratolafageda.cat).
b. Es pot verificar l’estat d’una inscripció a l’apartat de cada cursa “Llista d’inscrits” de la pàgina web. Tota inscripció validada abans del 03/04/2018 dóna dret a un dorsal nominatiu.
c. No s’accepten més inscrits que el màxim establert i no hi ha llista d’espera.

Article 14. Modificació de la inscripció.
a. Un corredor inscrit pot demanar canviar per a la cursa de distància inferior, sempre que hi quedin places disponibles i que les inscripcions no estiguin tancades.
b. Només s’acceptarà una modificació per inscripció.

Article 15. Anul·lació de la inscripció.
La inscripció implica la reserva de la plaça i només es retornarà una part de l’import en el següent cas de:
a. Impediment mèdic del corredor el dia de la cursa sempre i quan aquest s’hagi produït per accident o per una malaltia greu diagnosticada posteriorment a la data d’inscripció i es
disposi del justificant mèdic corresponent signat per un metge col·legiat. En aquest cas, es retornarà el 50% de la inscripció.
b. Només seran admeses les sol·licituds de devolució per baixa enviades abans del 03/03/2018.
Per poder beneficiar-se de l’abonament s’haurà d’enviar un mail a hola@maratolafageda.cat, fent constar el nom i cognoms del corredor i sol.licitant la baixa.
Les devolucions es faran a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar durant el pagament.


Condicions de cursa
Article 16. Talls horaris (barreres horàries).
Hi ha diversos talls horaris indicats a la pàgina web de la Marató de la Fageda (descripció de cada
cursa). Poden estar modificats en tot moment per la organització. Els corredors que vulguin
continuar el recorregut tot i haver sobrepassat els talls horaris, ho podran fer, però fora de la cursa
i sota la seva pròpia responsabilitat, després d’haver tornat el dorsal i el xip a l’organització.

Article 17. Recorregut.
Les proves de la Marató de la Fageda tenen lloc quasi exclusivament sobre camins de muntanya,
una part dels quals es troba sobre el Parc Natural de la Tinença. Els corredors se sotmeten, com
tot altre visitant, a les normes que regeixen aquest parc.

Article 18. Avituallaments.
Hi ha diversos tipus d’avituallaments a l’ús exclusiu dels corredors distribuïts al llarg dels
recorreguts:
a. lleugers (begudes, aliments dolços)
b. consistents (begudes, aliments dolços, aliments salats)
c. molt consistents (begudes, aliments dolços, aliments salats, suplementació esportiva)
L’encarregat de l’avituallament pot prohibir, o limitar, l’accés als acompanyants per facilitar la
gestió de la cursa. Els avituallaments seran informats a la pàgina web de la cursa.

Article 19. Dorsals.
a. El dorsal és personal i intransferible, mai es pot canviar amb una tercera persona.
b. És obligatori presentar un document d’identitat amb fotografia per retirar el dorsal.
c. Durant tota la durada de la cursa, ha de romandre sempre visible, enganxat al pit, a la
panxa o a la cama però imperativament al davant del corredor.
d. El dorsal (i els obsequis) no s’enviarà mai al domicili del corredor.


Article 20. Punts de control.
a. És obligatori marcar en tots els punts de control previstos a tal efecte, sortida i arribada
incloses.
b. Cada participant haurà de seguir tot el recorregut sense saltar-se cap punt de control.

Article 21. Equip obligatori i aconsellat.
S’han establert 2 llistes.
a. Material A obligatori per a tothom sense excepció des d’un inici.
b. Material B obligatori variable segons la previsió meteorològica i/o nivell del participant.
Les llistes que venen a continuació, determinen uns mínims que no tenen en compte factors
individuals de cada corredor. Per tant, l’elecció final del material és una responsabilitat que
correspon únicament al participant.

Material A: Material obligatori que tots els corredors sense excepció i siguin quines siguin les
condicions meteorològiques, hauran de portar durant tota la prova:


Material B: Material que serà obligatori en funció de les condicions meteorològiques previstes
pel dia de la prova i/o nivell del participant:
 Jaqueta paravent
 Samarreta tèrmica
 Pantalons impermeables
 Jaqueta impermeable amb caputxa


Durant el briefing (consultar lloc i hora al programa) es comunicarà oficialment si el material B
serà obligatori i a partir de quin moment, si s’escau.
(1) La reserva ha d’estar plena a la sortida de cada avituallament i a la sortida.
(2) Per raons de sostenibilitat, no hi ha cap got als avituallaments.
Cada corredor ha de disposar durant tota la cursa del material obligatori. En funció de les
condicions meteorològiques, l’organització anunciarà durant el briefing anterior a la cursa si algun
material obligatori pot esdevenir opcional.

Article 22. Assistència.
a. L’assistència personal està permesa exclusivament en els punts d’avituallament.
b. Està prohibit fer-se acompanyar per una persona no inscrita a la cursa.

Article 23. Abandó voluntari.
a. Excepte en cas de ferida, només és possible abandonar la cursa en un punt de control o
base de vida. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor ha d’accedir pels
seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper.
b. Està prohibit abandonar el recorregut sense haver-ne informat l’organització i, per tant,
sense estar degudament autoritzat per fer-ho. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de
control de cronometratge.

Article 24. Abandó obligatori.
L’organització pot detenir momentàniament un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si
considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Article 25. Meteorologia.
En cas de condicions meteorològiques adverses, l’organització es reserva el dret de neutralitzar
la cursa, modificar-ne el recorregut, els talls horaris, l’hora de sortida i fins i tot anul·lar-la.


Article 26. Guardaroba.
a. Els efectes personals dels corredors es poden dipositar durant els horaris d'entrega de
dorsals en un espai on estan vigilades i disponibles a l’arribada.
b. No hi ha cap verificació del contingut de les bosses al moment del dipòsit, per tan
l’organització no es fa responsable de cap pèrdua. Després de l’esdeveniment, no es podrà
reclamar cap bossa que el corredor no hagi anat a recuperar i de cap manera s’enviarà.

Article 27. Penalització o desqualificació.
Els comissaris de cursa vetllen pel compliment del reglament i estan habilitats per aplicar les
penalitzacions o les desqualificacions previstes.
El jurat de la cursa, constituït pel director de la cursa, el responsable dels controls i un comissari
de cursa, té la responsabilitat d’estatuir sobre les reclamacions.


Article 28. Reclamacions.
Es poden presentar reclamacions per escrit al jurat de la cursa. S’han de presentar com a màxim
2 hores després del repartiment de premis (o si escau com a màxim 2h desprès del fet reclamat).

Condicions post cursa

Article 29.
Al lloc de l’arribada, els corredors poden recuperar la seva bossa, disposen de dutxes. També poden fer un àpat lleuger oferit per l'organització.
Categories i premis
Article 30. Categories:
S'establiran les següents categories tant masculines com femenines:
Trail la Fageda:
a. Categoria Absoluta: tres primers classificats.
b. Categoria Senior: entre 24 i 40 anys.
c. Categoria Veterà: entre 41 i 50 anys.
d. Categoria Màster: participants majors de 50 anys.
e. Categoria Local: corredors empadronats a La Sénia.
Marató la Fageda:
a. Categoria Absoluta: tres primers classificats.
b. Categoria Sub-23: participants entre 21, 22 i 23 anys.
c. Categoria Senior: entre 24 i 40 anys.
d. Categoria Veterà: entre 41 i 50 anys.
e. Categoria Màster: participants majors de 50 anys.
f. Categoria Local: corredors empadronats a La Sénia.

*La Marató La Fageda és prova puntuable per al Circuit de Terres de l'ebre.

Cursa Cadet i Cursa Junior:
a. Categoria Absoluta: tres primers classificats.

Article 31. Premis.
a. Tots els qui acabin la Marató i el Trail la Fageda (finishers) tindran un regal corresponent a la seva cursa.
b. Els premis per categories no són acumulatius, excepte en la categoria local.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼