23 Oct 2021, Nowy Dwór Mazowiecki

CROSS ZŁOTYCH LIŚCI 2021

Sailkapenak

Sailkapenak

BIEG OPEN MĘŻCZYŹNI 6000m
23/10/2021 12:00 6km

BIEG OPEN KOBIETY 4500m
23/10/2021 12:00 4.5km

BIEG 200m ROCZNIKI 2015 I MŁODSI
23/10/2021 10:15 0.2km

BIEG 400m ROCZNIKI 2014/2013
23/10/2021 10:30 0.4km

BIEG 600m ROCZNIKI 2012/2011
23/10/2021 10:45 0.6km

BIEG 600m ROCZNIKI 2010/2009
23/10/2021 11:00 0.6km

BIEG 1500m ROCZNIKI 2008/2007
23/10/2021 11:15 1.5km

Kontaktuaren informazioa

Antolatzailearekin harremanetan jarri509258733

Araudia

REGULAMIN

CROSS ZŁOTYCH LIŚCI

(LAS DĘBINKA - NOWY DWÓR MAZOWIECKI)

Nowy Dwór Mazowiecki, 23 października 2021 r.

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, udział mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki w biegu „Cross złotych liści”

2. Popularyzacja zawodów biegowych .

3. Integracja środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

PUKS „Młode Orły”

Rozbiegamy Nowy Dwór

III. TERMIN I MIEJSCE

23 października 2021 (sobota) w danej kategorii

Las Dębinka – Nowy Dwór Mazowiecki, polana od strony ulicy Wojska Polskiego

IV. PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 10:00 – otwarcie zawodów

godz. 10:15 – rocznik 2015 i młodsi – 200 m

godz. 10:30 – roczniki 2014/2013 – 400 m

godz. 10:45 – roczniki 2012/2011 – 600 m

godz. 11:00 – roczniki 2010/2009 – 600 m

godz. 11:15 – roczniki 2008/2007 – 1500 m

godz. 12:00 – OPEN kobiety – 4500 m

godz. 12:00 – OPEN mężczyźni – 6000 m

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:

  • W biurze zawodów 23 października, w godz. 8:30-11:00.
  • W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i wodę.
  • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy zarejestrują się przez system http://besttime-sport.pl/ oraz wypełnią oświadczenie w biurze zawodów, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. - Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

2. Zapisy zawodników odbywać się będą przez system besttime-sport, strona internetowa: http://besttime-sport.pl/

* Zapisy od 30 września do 20 października do godz. 23:59

3. Obowiązuje limit uczestników – 300 osób łącznie we wszystkich biegach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

7. Udział w biegu: kategoria OPEN – 10 zł, pozostałe kategorie bezpłatnie.

VI. NAGRODY

- medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników

Za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach statuetki i drobne upominki.

W Kategoriach Open za miejsca I-III nagrody finansowe:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

Puchar jako specjalne wyróżnienie dla jednej z nowodworskich szkół, która wykaże się największą frekwencją swoich uczniów podczas imprezy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

2. W czasie trwania zawodów biegowych (godz. 10:00-13:00) na terenie Lasu Dębinka będą odbywać się biegi .

3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.

5. W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Osoby z zasłoniętym numerem startowym w części lub całości nie będą klasyfikowane. Numer startowy posiada chip, a uczestnik zobowiązany jest oddać numer na mecie.

12. Godziny startów mogą ulec nieznacznym zmianom w zależności od liczby biegów w danej kategorii.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia poszczególnych biegów.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼