03 May 2018, Radom

Bieg Konstytucji 3 Maja 2018

Sailkapenak

Sailkapenak

Bieg 10KM
03/05/2018 10:00 10km

Bieg 5KM
03/05/2018 10:00 5km

Dzieci 400M
03/05/2018 12:00 0.4km

Dzieci 800M
03/05/2018 12:00 0.8km

Kontaktuaren informazioa

Antolatzailearekin harremanetan jarri

Araudia

REGULAMIN

I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
- promocja miasta Radomia

II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”, MOSiR Radom
- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska, ZUK Radom

III. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE
Bieg Konstytucji – 5km; 10km
Start – stadion MOSiR (bieżnia) , Park Planty, ul.: Sedlaka, Narutowicza, Podwalna, Kanałowa, Krakowska, Wałowa, Mała, Żytnia, Rynek, Szewska, Rwańska, Rynek, Żytnia, Grodzka, Wałowa, Podwalna, Narutowicza, Chałubińskiego, Park Planty, stadion MOSiR (bieżnia) – Meta
1 okrążenie = 5km
Biegi dzieci – 100; 200; 400; 800m
Bieżnia stadionu MOSiR

IV. TERMIN, PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
3 maja 2018 roku - czwartek
08.00 - otwarcie biura zawodów – hala MOSiR ul.Narutowicza 9, zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
09.30 - zamknięcie listy startowej Biegu Konstytucji
10.00 - start Biegu Konstytucji
11.30 – zamknięcie list startowych biegów dzieci
11.30 - dekoracja zwycięzców Biegu Konstytucji
12.00 - start biegów dzieci
13.00 - dekoracja zwycięzców biegów dzieci – zakończenie imprezy

V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt: tel. 504 574 021, biegiemradom@wp.pl
Zgłoszenia:
- internetowo - www.biegiemradom.pl , www.cronochip.pl/biegiem-radom
- Bieg Konstytucji - do 27.04.18r. biuro zawodów – hala MOSiR ul.Narutowicza 9
- Bieg Konstytucji - 2 maja g. 18.00 - 20.00; 3 maja – g. 08.00-09.30 -zgłoszenia, weryfikacja, odbiór numerów startowych
- Biegi dzieci – 3 maja g.09.00 -11.30 – zgłoszenia, wydawanie numerów startowych

VI.KATEGORIE I NAGRODY :
Bieg Konstytucji – 5 i 10 km:
- kategoria open K i M
- kat wiekowe - K16; M16- 16- 19 lat, K20; M20 – 20-29lat, K30; M30 – 30-39lat, K40; M40 – 40-49lat, K50; M50 – 50-59lat, K60; M60 – 60-69 lat, K70,M70 – 70-i więcej lat
Nagrody:
- Bieg Konstytucji – 5km
- Kat. open K i M - miejsca 1÷3 , puchary , nagrody finansowe 300;150;100 zł.
- Kat wiek. – 1miejsca – puchary,
- Bieg Konstytucji - 10km-
- Kat. open K i M – miejsca 1-3 – puchary, nagrody finansowe 500;250;200 zł.
- Kat. wiekowe – 1-3 miejsca – puchary
Uwaga – w Biegach Konstytucji 5km i 10km nagradzani w kat. open nie będą uwzględniani w kat. wiek.
Medale – wszyscy którzy ukończą Bieg Konstytucji 5km i 10km.
Biegi dzieci:
- kategorie - dziewczęta i chłopcy – przedszkolaki; 1-2 klasa; 3-4 klasa; 5-6 klasa ; 7 klasa i gimnazjum
- miejsca 1-3 – statuetki, słodycze, upominki rzeczowe

VII. UCZESTNICTWO
- do startu w Biegu Konstytucji 5km i 10km dopuszczeni zostaną zawodnicy ur. w 2002 roku i starsi;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach;
- każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;

VIII. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Opłata startowa:
Bieg Konstytucji – 5km
- przelew w systemie e-przelewu – termin do 27.04.18 – 20 zł; biuro zawodów - 30 zł.
- Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - przelew– termin do 27.04.18– 10 zł;
- w biurze zawodów - 20zł.
Bieg Konstytucji – 10km
- przelew w systemie e-przelewu – termin do 27.04.18 – 30 zł; biuro zawodów - 40 zł.
- Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - przelew– termin do 27.04.18– 20 zł;
- w biurze zawodów - 30zł.
Zwolnieni z opłaty startowej – zawodnicy z kat. wiekowej K16 i M16 i osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone: 65 lat – mężczyźni; 60 lat – kobiety.
W uzasadnionych sytuacjach, organizator może zwolnić zawodnika z opłaty startowej.
Biegi dzieci – bez opłaty startowej,
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- Bieg Konstytucji z elektronicznym pomiarem czasu;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼